header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

marx karl

I London utga Karl Marx seg for å være en politisk idealist og vitenskapsmann. Hans ideal var utslettelse av enhver fornuftig verdensorden, «vitenskapen» i hans teorier var blod og dynamitt.

En av de personene som har bidratt til voldsomme negative samfunnsomveltninger de siste århundrene er den beryktede sjarlatanen, volds-fanatiker og khazaren Karl Marx.

Marx sitt hat mot alt europeisk er udiskutabelt, og det er et paradoks at vi i dagens Europa daglig opplever hvilke konsekvenser og skadevirkninger hans pseudo-vitenskapelig filosofi har. Dette er selvsagt begrunnet i en politisk etterkrigsgenerasjon som omfavner hans teorier om samfunnsstyring.

Artikkelen er fra det svenske Tidsrevyn nr 14 år 1943. Skribenten er ukjent. Da artikkelen den gang ble publisert på svensk blir den også her presentert i det svenske språket og er selvsagt like aktuell i dag som i 1943.

ANTIKVARISKT • Artikel från Tidsrevyn nr 14 år 1943. Skribent okänd
I år har 125 år förflutit, sedan Karl Marx-Mardokai föddes i Trier vid Mosel. Hans väsen och karaktär uppvisar inte ett spår av gemenskap med det glada gemytet i den vackra Rhenlands-staden, med dess historia och dess gamla europeiska kultur.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Han var liksom många andra judar i själva verket fosterlandslös, och betecknande är också att han självmant bytte hemland och valde det dystra London till hemvist.

I London utgav han sig för att vara politisk idealist och vetenskapsman. Hans ideal var förintandet av varje förnuftig världsordning, ”vetenskapen” i hans teorier var blod och dynamit.

Denna dynamit skulle dock icke explodera i England, ty han insåg klart nog, att engelsmännen, allt ifrån medelklassen och ner till proletariatet, äro världens mest opolitiska folk och att hans rasfränder just därför i detta land hade särskilda möjligheter att i samarbete med den penningkära överklassen få deltaga i exploateringen av de lättledda massorna och av koloniväldets slavande infödingar.

Det fanns därför ingen tanke hos honom att där gå till storms med en proletärrevolt mot Englands besuttna. Där levde ”de egyptiska adelsmännen” i bästa samförstånd med lorderna och därför riktades maningen ”Proletärer i alla länder, förenen Eder” endast till länder utanför det engelska världsriket – Storbritannien till gagn, men alla andra stater till skada och undergång.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Vipps: 43995 Kontonr.: 0530.40.68169.

I denna behagliga miljö framlevde Karl Marx ett lugnt liv till sin död, medtagande i sin judiska salighet förhoppningen om, att hans idéers dynamit en dag skulle få en världsförödande verkan och bereda väg för sina trosfränders världsherravälde.

Det är sålunda inte den engelska ”miljön” som framkallat Marx hat. Han hatade Preussen och av allt att döma även Ryssland – han hatade med andra ord både sin faders och sin moders land.

Trier hade tre år före hans födelse blivit preussiskt, likaså hade hans moders födelseland blivit ryskt. I Preussen voro de förut endast i begränsad omfattning tillåtna ”skyddsjudarna” från och med den 1 mars 1812 medborgare. I Ryssland anvisades de efter Polens delning bestämda bosättningsområden, men erhöllo även en med glädje mottagen utvandringsfrihet, och därmed vällde också en till synes aldrig sinande ström östjudar ut över Europa och över hela världen, till stor del över tyska mellanstationer. Då de talade sin med tyska uppblandade jiddish, höllos de ofta för ”tyska” judar.

Man vet, att Karl Marx Mardokai på faderns sida kom från Levi stam – de äkta rabbinernas stam – att hans farfar var rabbin och att fadern, advokaten Hirschel Levi blev ”kristen” först när Karl skulle börja skolan. Han farbror Schmul Levi, var också rabbin i Trier och dennes son Moische (Moses) rabbin i Gleiwitz. Moische Levi, vilken sålunda flyttade från västra till sydöstra Preussen, kom därmed närmare familjen Marx förfäder på spinnsidan, vilka härstammade från bekanta rabbinfamiljer i Krakau, Luck och Lemberg.

En klargörande framställning av Marx härstamning på mödernesidan erhåller man genom den i Polen bosatta judiska historikern professor Balabans utredning, som publicerats i den på polska språket utgivna judiska tidningen Nasz Przeglad.

I Krakau bodde på 1600-talet rektorn för talmud-akademin, Josef Kohen, vilken var svåger till den i hela Polen bekanta rabbinen i Krakau, Moische Isseles. En brorson till denne Kohen var rabbin i Luck och gift med Nesla Wahl, dotter till rabbinen i Brest, vilkens anor sades gå tillbaka till en mystisk polsk konung för en dag eller en natt, Samuel Wahl. Under kosackkrigen, alltså efter 1648 flydde rabbinen Moische från Luck till Rehn och gifte där bort sin dotter med den unga, från Lemberg härstammade rabbinen Aron i Trier. Dennes efterträdare som rabbin i Trier blev hans son Samuel Hirschel Lvov (d.v.s. Hirsch Lemberger, efter faderns födelseort), som var en bekant talmudist. Efter denne följde hans son, Moische Lvov, vilken i sin tur lämnade både sin dotter och sin rabbinpost till svärsonen Levi Markus (Marx). Denne hade en son, Samuel Marx, som likaledes blev rabbin i Trier, och en yngre son, Heinrich Marx, vilken lät döpa sig, blev advokat och skänkte socialismen den socialistiska lärans skapare och profet, Karl Marx.

Härmed har fastslagits, att Karl Marx på såväl fäderne- som mödernesidan härstammar från flera hundra år gamla, i varje fall sedan 30-åriga krigets tid kända rabbinfamiljer.

Han var alltså verklig fullblodsjude. De på fädernesidan vanliga förnamnen Schmul (Samuel) och Moische (Moses) tyda också på östjudisk härstamning. Även dessa förfäder voro leviter. Otvivelaktigt bodde även ghettons ande, den oblidkeliga hämndens ande i honom. Hans hat till allt europeiskt är också odisputabelt – endast med engelsmännen och sin profet Friedrich Engels (vilken han dock också förstod att materiellt utnyttja) höll han sig på god fot. Men hatet är dock ej till sist den kraft, som segrande skall gestalta mänsklighetens öde. Insikten därom vaknar mer och mer ju längre detta förödande krig varar.

Nils A. Pettersen
Oslo, 6.10.2023

 

Oppfordring til alle våre lesere:

Gjennom vår direkte kontakt med medlemmer og ikke medlemmer vet vi at flere ønsker å skrive en artikkel, men kvier seg for represalier fra familie, venner og studie- eller arbeidsgiver.

Hvis du har et tema som du mener vi bør fokusere på, send oss noen setninger eller stikkord, event. med kildehenvisninger.

Dette kan du selvsagt gjøre anonymt. FMI garanterer 100 % diskresjon.

Vi kan publisere artikkelen/artikler enten under et pseudonym eller som nettredaksjonen.

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 75 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015