header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

statsdreven svindel

Knusende svar til NWO/WHO håndlangerne i regjeringen Solberg og stortingspartiet rundt håndteringen av en angivelig korona-«pandemi»: «Dette er en oppsummering av tidenes statsdrevne svindel, og ordet svindel er en grov avdramatisering.»

Høringssvar til Koronakommisjonens rapport.

Coronahåndteringen i Norge har vært preget av å være utført på oppdrag fra overnasjonal styring (WHO) (grunnlovsstridig), og har vært preget av en ukritiskhet og naivitet inntil det infantile, og ufaglig og uvitenskapelig på alle punkt og plan.

Premissene for håndtering av infeksjonen som en helsekrise av internasjonal betydning har ikke foreligget. Dødeligheten var lokalisert til de eldre og syke, og svarte til noe under en vanlig influensa. Det var intet kritisk ved denne pandemien, og det var ikke behov for verken lock-downs, maskepåbud, stenging av skoler osv. eller noen av de andre tiltak, heller ikke meter, to meter, detaljregulering av julebesøk og antall deltagere, nekt av besøk av eldre og døende, segregasjon ved maskemandater, forbud mot håndhilsning, reiserestriksjoner osv. Uten myndighetenes håndtering hadde koronapandemien gått under radaren som en helt vanlig influensasesong, sogar med redusert dødelighet under den første runden våren 2020 og ut året. Man så vekk fra nasjonale retningslinjer for pandemi-håndtering, og fulgte som små barn instruksene fra de overnasjonale organer. Dette var ikke bare dypt pinlig og skremmende, men direkte farlig, langt farligere enn pandemien i seg selv.

«Vi hadde adekvat og meget god behandling å tilby under pandemien, både ved vitamin D, Zinktilskudd, vitamin C, Hydroxychloroquin, Ivermektin og Budesonid...»
All propaganda ble rettet inn mot vaksine som eneste løsning. Dette var mot bedre vitende. Vi hadde adekvat og meget god behandling å tilby under pandemien, både ved vitamin D, Zinktilskudd, vitamin C, Hydroxychloroquin, Ivermektin og Budesonid som systemisk og lokal behandling i luftveiene. Med disse tiltakene ville vi kunne reddet mange liv dokumentert ved gjentatte studier. I stedet ble dette nærmest demonisert, og statsforvalterne satt klar med «delete-knappen» vis a vis leger som forsøkte å gjøre sin plikt som leger med adekvat behandling, eller ved å ytre motforestillinger mot vaksinediktaturet og andre sider av det medisinske diktaturet som ble innført i sakens anledning.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

En forbrytelse og straffbar etter Nurnberg-kodeksen!
I stedet for rask, lindrende behandling ble alt fokusert inn mot vaksiner, og med et propagandaapparat bak som fratok enhver mulighet for informert samtykke. Hele statsapparatet fra og med statsministeren, Guldvog, FHI med Camilla Stoltenberg, Nakstad og ned til alle kommuneleger og innleide «sprøytesvingere» brøt effektivt og raskt alle Nurnberg-kodens 10 punkter, og ikke en vaksine ble satt på adekvat grunnlag. Man løy om at vaksinekomponentene forble i deltoidmuskelen og i regionale lymfeknuter. Dette visste Pfizer ikke var sant (deres egne opplysninger). Sannheten er at det som ble servert på bakgrunn av kontraktene mellom legemiddelfirmaene og helsemyndighetene med statsministeren i første rekke (60 års hemmelighold, når blir vi myndige i dette landet og når forventes vi å kunne tåle sannheten!) verken var dekket av begrepet vaksine eller medisin, og når man grov litt dypere i denne materien viste det seg at den heller ikke var undersøkt iht. medisinske produkter, men som «countermeasures», hvilket er noe helt annet, og som representerer helt andre referanserammer for kvalitetssikring og produksjon langs medisinske kvalitetskriterier. Man visste på forhånd, at Lipid nanopartikler (LNP) var toksisk (man var tidligere ikke kommet forbi dyreforsøkene av etiske grunner), og man visste at mRNA var toksisk og vevsfremmed, og man visste at spike proteinet var et toksisk protein med alvorlige virkninger i den menneskelige organisme, så det var en kriminell ukritiskhet bak utviklingen, som til alt overmål i det hele tatt ikke var testet for reduksjon av smittsomhet. Man visste iht Pfizers egen dokumentasjon at det var terratogene produkter som ikke kunne anbefales for gravide, man visste om hjertetoksisiteten hos barn og unge, man visste om den onkogene evnen, og det er så mye å si om dette at det kan fylle hele bokhyller. Saken er at man med denne viten hadde klar innsikt i at dette verken var vaksine eller medisin, men et biovåpen rettet mot egen befolkning (biovåpen er et genprodukt eller medisinsk produkt uten noen påviselige positive egenskaper, kun alvorlige bivirkninger). Og resultatene har ikke latt vente på seg, og kan kun beskrives som en katastrofe.

«Det finnes ingen unnskyldning for denne type håndtering som savner sidestykke i u-profesjonalitet, u-faglighet, løgnaktighet og propagandadrevet vrøvl.»
Vi så etter ca. 6 uker med vaksiner at vaksinasjonene ikke hadde noe rasjonale, idet målgruppen (de eldre og syke) døde av vaksinene i større omfang enn av sykdommen. Etter dette har den fortsatte vaksinasjonen vært en kriminell handling som krever etterforskning og juridisk oppfølgning. Det finnes ingen unnskyldning for denne type håndtering som savner sidestykke i u-profesjonalitet, u-faglighet, løgnaktighet og propagandadrevet vrøvl.

Riks-bekymrer Nakstad: Kjøpt og betalt av Big Pharma
Og forbrytelsen fortsetter til denne dag, og det er ikke gitt signal om avslutning av vaksinasjonsprogrammet. I stedet for å ta signalet, og i stedet for å bruke de kliniske data, begynte man å vaksinere yngre og yngre aldersgrupper, stikk i strid med normal cost/benefit skulle tilsi. Dette var aldersgrupper der sykdomsrisikoen var grensende til 0, og der vaksinen ikke hadde noe rasjonale, men tvert om burde vært kontraindisert, idet det ikke var mulig å bedre prognosen, som allerede var 100 % sykdomsfrihet, og der fallhøyden i form av potensielt alvorlige bivirkninger (en rent netto-kostnad for denne aldergruppen) var enorm. Dette er ennå ikke gjort. Riks-bekymrer Nakstad forteller gladelig, men uten ettertanke at det er i de vaksinerte landene dødeligheten er størst, og der statistikken viser at 95 % av dødsfallene av covid-19 nå skjer hos de multippelvaksinerte.

I tillegg til direkte bivirkninger av vaksinene, så man reduksjon i intelligens og læring hos den yngre gruppen, og man hadde rikelig med tid til å besinne seg, og erkjenne hva man hadde gjort seg skyldig i, og rygge ut av den kollektive galskapen.

Man så dødelighet av vaksinen nå absurde nivåer. Sammenliknet med tidligere praksis der vaksiner ble stanset etter 25-50 dødsfall på verdensbasis, teller vi nå over 10.000 bare i Norge, og for verden viser ekstrapoleringer at vi snakker om millioner. Siste tall som har kommet meg for øre er 20 millioner. Antagelig er tallet vesentlig høyere, men er foreløpig ikke dokumenterbart.

VAERS (vaxine adverse event reporting system) i USA fremviste en «ishockeykølle-kurve», og en mange ganger høyere dødelighet enn alle andre vaksiner til sammen, sammenliknet med data samlet inn siden 1965. Vitenskapelige studier viser at kun ca. 1 % bivirkninger inklusive dødsfall rapporteres til dette og tilsvarende meldesystemer, og man kan trygt gange det oppgitte dødstallet i VAERS med 70–100 for å få et noenlunde reelt tall. Vi snakker dermed om depopulasjon og en forbrytelse mot menneskeheten som ikke har sammenligningsgrunnlag noe sted noen gang i kjent historie. Bare i Norge hadde vi i 2022 en overdødelighet svarende til en 200 års katastrofe med tall rundt 12 %, der dødstallene ikke representeres av korona-dødsfall.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Vipps: 43995 Kontonr.: 0530.40.68169.

I Norge registreres nå ikke lengre vaksinedødsfall som vaksinedødsfall, men som korona-dødsfall. Man er altså åpen om at man jukser med tallene, og at vi derfor aldri vil få sannheten på bordet uten uavhengig etterforskning og juridiske prosesser.

Dette er en oppsummering av tidenes statsdrevne svindel, og ordet svindel er en grov avdramatisering. Man kan ikke gå stille forbi dette som om det ikke eksisterer. Gjør man det vil samfunnskontrakten være opphevet, man vil ikke ha noe samlende juridisk grunnlag for en sivilisert sameksistens i dette landet, folket er forsøkskaniner som kan behandles etter forgodtbefinnende og mot bedre vitende. Det sier seg selv at dette ikke kan passere, og det er også selvforklarende at vi nå har et anarkistisk (lovløst) og grunnlovsstridig og menneskerettsstridig styre, og dette må det bringes orden i. Det sier seg også selv at koronakommisjonens konklusjon er tannløs, svikefull og unnfallende, og at kritikken mot myndighetene må skjerpes meget betydelig.

Einar Eskeland

Dette innlegget ble sendt inn som høringssvar og ble publisert på Facebook-veggen til Einar Eskeland til fri videreformidling.

 

Oppfordring til alle våre lesere:

Gjennom vår direkte kontakt med medlemmer og ikke medlemmer vet vi at flere ønsker å skrive en artikkel, men kvier seg for represalier fra familie, venner og studie- eller arbeidsgiver.

Hvis du har et tema som du mener vi bør fokusere på, send oss noen setninger eller stikkord, event. med kildehenvisninger.

Dette kan du selvsagt gjøre anonymt. FMI garanterer 100 % diskresjon.

Vi kan publisere artikkelen/artikler enten under et pseudonym eller som nettredaksjonen.

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 73 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015