Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark.

Kilde: Dagbladet Information den 7. September 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Mona  Sahlin, er just ikke min ”kop te”. For mig, står hun som en  totalitær socialistisk politiker, der ikke viger tilbage for at forfølge anderledes tænkende personer.

Samme opfattelse har den svenske forfatter Ulf Peter Hallberg, der i Dagbladet  Informations Weekend udgave skrev følgende:

”Den  socialdemokratiske leder, Mona Salins, udlægning af mulighederne i Sverige forstærker snarere socialdemokraternes dilemma. At ville det gode uden at have idder eller  kunne forny sig, Sahlin har en lidt hjælpeløs politisk fremtoning på grund af sin mangel på konkritisering.

Hun fremstår som en stedse rettænkende kassedame i et supermarked, som ikke kan holde rede på varer og priser, men dog vil gøre alt for at stå sig godt med kunden.”

Ja, hvad skal man stille op med, når det afgørende spørgsmål i den svenske valgkamp, er gået hen og blevet et spørgsmål om, et nationalt sindelag.