header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

          I Aftenposten i august 2023 skriver Lisbeth Fransplass Røren, konstituert direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Ena Pinjo, analysesjef, IMDi og Nadiya Fedoryshyn, utredningsleder, IMDi en kronikk med overskriften «Ny rapport: Integreringen går bedre enn vi tror». Det som slår en, er at kronikken kun er skrevet av kvinner og at to av dem er innvandrere. Kanskje ikke å undres over når kvinneandelen i nettopp IMDi er på langt over 60 % og en femtedel av disse er innvandrere – av totalt 275 ansatte.

Videre i kronikken skriver de at vi som jobber med kunnskapsproduksjon på feltet innvandring, ser at det ikke står så dårlig til med integreringen som man noen ganger kan få inntrykk av. Arbeidet må fortsette mener de, men det store bildet gir grunn til optimisme. Dette viser også – det har lenge vært kjent – at kvinner er mer positive til innvandring enn menn, noe myndighetene burde ta høyde for når de ansetter folk i slike for landet ødeleggende stillinger. Rosemalingen fra IMDI er ett politisk bestillingsverk - det går mot svenske tilstander i det norske integreringsprosjektet.

Oddbjørn Jonstad


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 322 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015