header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Regjeringen lyver 1

Flyktningkonvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling 28. juli 1951, og trådde i kraft 22. april 1954. I 1952 underskrev Norge denne Asylkonvensjonen som slår fast at asylsøkere og andre migranter skal reise tilbake til hjemlandet når forholdene tillater det. I 1975 vedtok stortinget innvandringsstopp.

Alt arbeid som medfører innvandring, er derfor et svik mot land og folk – og er i strid med Grunnloven generelt (§2 Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv) og straffeloven – spesielt Kap. 17: Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser §§ 111 – 129. Allikevel fortsetter innvandringen å nå nye høyder i 2023. Hvorfor? Jo – fordi mange promoterer innvandring både politisk, faglig og personlig med en utskifting eller prosentvis redusering av den etnisk norske befolkning over tid. Dette er situasjonen i klartekst.

Politikere
Først og fremst skyldes landssviket inkompetente politikere - på jakt etter goodwill blant en hjernevasket befolkning som heller ikke forstår sitt eget beste - og de negative konsekvensene innvandring medfører for befolkningen og våre etterkommere. Man må ikke tro noe annet enn at muslimene ser frem til et islamsk land når den etniske norske befolkning er redusert til en minoritet eller byttet helt ut. Kanskje tiden er inne for omfattende riksrettssaker i nær fremtid?

Media
Den største delen av media støtter de regjerende politikeres syn på en berikende innvandring – og får godt betalt for det. Ytringsfrihet er et ord de ikke kjenner betydningen av. Verst i klassen er det skattefinansierte NRK som ser ut til å ansette kun mørkhudede personer for tiden.

Kollaboratører
Det er mange som lever av innvandringen – både i offentlig forvaltning og i det private næringsliv – og arbeider for og promoterer en mer omfattende innvandring. Kanskje tiden er inne for et omfattende landssvikoppgjør i nær fremtid?

Velgere
De fleste velgerne stemmer på det partiet de alltid har stemt på – uansett resultater. Når det kommer til innvandring er det ikke store forskjeller på partiene som sitter på stortinget i dag. Kanskje tiden er inne for et omfattende valgskred til partier som i dag ikke sitter på stortinget - i nær fremtid?

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 28.1.2024


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 259 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015