header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

mote askvoll

Landsstyret i FMI fra møtet hos Norvald Aasen 17. juni 2023. F.v.: Bjørnar Røyset, Norvald Aasen og Morten Lorentzen. Foto: FMI.

Jeg skal forsøke å gi noen tilbakeblikk på FMI ut fra eget minne. Dette må gjøres uten dykk i arkivene, da tiden ikke tillater å grave i eldre dokumenter. Det får andre og yngre krefter ta fatt i.

Som vi vet ble FMI tatt opptakten til av krigsveteraner og krigsseilere fra 2. verdenskrig, og organisasjonen ble stiftet i Haugesund 4. oktober 1987. Den har nå altså rundet 36 år noe som er lang tid for en organisasjon som gjennom hele sin tid har vært motarbeidet fra et samlet maktapparat, og som det har vært satt krokfot for, fra så vel media, politikere, og alt som kan kalles offentlige etater og funksjoner. Det har vært klart fra første dag at masseinnvandringen var noe som ikke skulle være gjenstand for offentlig debatt, der var det bare én mening som skulle råde: Nemlig statens og maktelitens! I 1986 kom Gro Harlem Brundtland til makten og løste opp de knuter som kunne være til hinder for den fremmedkulturelle og fremmedetniske masseinnvandringen. Det var dette som startet motstanden for det som mange av oss så som en omveltning og fremmedgjøring av vårt eget fedreland. Minner om § 1 i Grunnloven.

Starten i Haugesund
Det ble bestemt av norske ildsjeler å stifte FMI, og starten ble lagt til Haugesund. Tilfeldigvis var det slik at Norges Røde Kors (RK) hadde årsmøte samme sted. Bjørn Voldnes fortalte at her stilte han i sin slitte dress, mens det knitret i silke og lyste av luksus blant Røde Kors-eliten, og med dronning Sonja som midtpunkt blant overklassen. At FMI sin start falt sammen med godhetsgallaen gikk ikke media hus forbi, de så allerede da sin anledning til å få vite hva den høye person mente om disse krigsveteranene som ville sette grenser for masseinnvandringen. Hun svarte da også som nyvalgt visepresident i RK at dette var da trist, men «de er ikke så mange, så det er ikke noe å ta alvorlig». Dette passet jo også godt med hva RK generalsekretær, Odd Grann, uttalte: «vi har plass, vi har råd, vi har hjerte og sinn til å ta imot alle som vil komme hit». Joda, han og RK-eliten har i alle fall råd!

Eksklusjoner og hets fra de politiske korrekte
Biskopene gikk i samme spor som resten av elitene. I avisen Vårt Land, 8. oktober 1987, sier biskop Bue i Stavanger at «Krigsveteraner i fascismens ærend». «Folkeaksjonen i fascismens ånd». Så kan en jo lure på hvilken ånd den samme kirkens mann tjente? I Bergens Tidene (BT), den 9. oktober 1987, kan vi lese at biskopene Aarflot og Bue er på krigsstien. Avisen siterer: «Biskopene tar nytt oppgjør med rasismen», og sier videre «Innvandringen ingen trussel». Så vet vi hva de mente om dagens voldssamfunn. Samme avis, BT 21. mai 1988 skriver at «Kirkerådet sier ja til flerkoneri». At mannlige asylsøkere skulle få ta med seg alle sine koner, uansett antall når de kommer til Norge. Var det dette som lokket biskopene?

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Medlemskap i FMI kr 300,–.

Eksklusjoner av mennesker som støttet eller hadde medlemskap i FMI, fulgte. Bjørn Voldnes, mangeårig formann i organisasjonen, og som hadde tillitsverv i Herøy Høyre i Møre og Romsdal, ble ekskludert fra partiet. Det var Høyres generalsekretær, Svein Grønneren som gjorde papirarbeidet for Høyre. (Han har i ettertid ledet SOS Barnebyer.) I den forbindelse uttalte Høyres, Kaci Kullman Five, dette: «Høyre har nettopp ekskludert et medlem i Møre og Romsdal som er aktiv med i FMI, og det fortelle vel ganske mye om vår holdning til den politikken disse bevegelsene står for.» Jeg vil nå si at det forteller mer om hva Høyre og Five stod, og står for! De hun omtaler var for mange sitt vedkommende slike som kjempet med liv og helse som innsats for at vi kunne få vår, og Høyres frihet tilbake. En krigsseiler ble også ekskludert fra Senterpartiet i Vanylven for medlemskap i FMI. Bjarne Dahl ble kastet fra Frp da Dahl satte i Ålesund bystyre. Erik Gjems-Onstad ble kastet fra både Høyre og fra Asker Pensjonistparti.

Mange har forsøkt å knekke FMI
Det mest kjente forsøket på å ødelegge FMI var nok da Klassekampens Finn Sjue og Overvåkingspolitiet ved Politiinspektør, Iver Frigaard laget et komplott som skulle felle FMIs formann, Arne Myrdal og dermed knekke FMI. Dette kan det leses om i boken om Myrdalsakene som ble skrevet av Myrdals advokat, H.r.a. Erik Gjems-Onstad. Boken omhandler også det kjente Fevikslaget der Myrdal aksjonerte mot en buss med blitzere som ble sendt til Fevik for å lage bråk ved et FMI-landsmøte. Myrdal var da ikke lenger formann i FMI. Boken forteller hvordan retten ikke tok Arendals Politimester Steinkopf sitt vitneutsagn til følge da denne fortalte at det i bussen til blitz var utstyr egnet til voldsbruk. Gjems-Onstad spør da politimesteren hvor han har disse opplysningene fra, jo de har han fra spanerne. Men da har allerede spanerne vært i vitneboksen under ed og ikke nevnt noe om disse gjenstandene som egnet seg til voldsbruk. Gjems-Onstad regnet da med at retten ville frikjenne Myrdal. Men det skjedde ikke, Myrdal ble dømt!

FMI hadde mange stands rundt om i landet, på Østlandet, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane hadde lokale FMI-grupper stands. Når Myrdal og hans folk stilte på ulike steder på Østlandet så ble de alltid overfalt av myndighetenes gatepøbler. Og i media var det alltid FMI som fikk skylden for vold og uroligheter. Det var tydelig at media hadde sine hjertebarn blant pøblene. Ved en slik stand viste Tom Krømke frem en pistol til Jan Høeg, en av FMI sine ledere. Høeg ga Krømke klar beskjed om at dette måtte aldri gjenta seg. Krømke viste seg senere å være muldvarp som gikk i ledtog med Sjue og Frigaard for å ødelegge FMI.

Det var denne muldvarpen som brakte dynamitten til Myrdal, slik Sjue og Frigaard hadde planlagt. Da dynamitten var vel i hus stormet terrorpolitiet Myrdals hus og arresterte Myrdal og hans kone mens de lå og sov. Myrdal hadde ikke til hensikt å sprenge noe asylmottak slik de tre hadde planlagt. Men Myrdal ble dømt også denne gang. I saken mot Myrdal var så Krømke politiets kronvitne. Han ble senere pågrepet på tyveritokt og med våpen i bilen et sted på Østlandet. Man kan trykt si at politiet var svært «godt rustet» med en slik person som kronvitne i saken mot Myrdal?

FMI på Youngstorget i Oslo
Arne Myrdal avholdt også stands på Youngstorget i Oslo der han selv skulle holde appell. Det var annonsert i lang tid på forhånd at folk skulle møte opp for å vende ryggen til Myrdal og FMI. Og selvsagt var blitz på plass med sine voldsaksjoner. Mange møtte opp for å høre Myrdal, men mange snudde ryggen til han, slik de var kommanderte til å gjøre. Og det endte selvsagt med bråk slik mobben, og trolig også myndighetene, ønsket. Den tidligere Politimester i Oslo, Willy Haugli, mente at politiet burde brukt gass mot pøblene. Men da jeg hørte politiets innsatsleder, Harald Skilbred, på Dagsrevyen samme dag, stusset jeg. Da uttalte han at han var glad for at så mange hadde kommet for å snu ryggen til Myrdal. Var han glad for at så mange hadde møtt frem for å lage kvalm under arrangementet? Han burde nok heller skammet seg over at politiet ikke hadde evne eller vilje til å syte for at et lovlig arrangement fikk foregå i fredelige og trygge former.

Myrdal invitert til Galleriet
Galleriet var et TV-underholdningsprogram på NRK. Her ble Myrdal invitert for å bli grillet om sitt og FMI sitt syn på norsk asyl- og innvandringspolitikk. Advokat, Tor Erling Staff sørget for grillingen. Myrdal ble plassert i stolen som «den kriminelle» og svarte greit på spørsmålene. Staff herjet i sin svarte kappe rundt Myrdal med kjeftbruk og skriking. Og det ble til slutt så ille at noen aviser etterpå utrolig nok gikk så langt at de stemplet Staff som en reinspikka gestapist.

Årsmøte på Central Hotell i Arendal i 1989
Dette årsmøtet står det utførlig om i Boken om Myrdalsakene. Der var selvsagt blitz til stede sammen med «stjerner» som Kalid Salimi og Hanna Kvanmo, og sikkert andre «prominente» som kunne være til glede for byens vertskap og ordfører, Bollmann Pedersen. Gamle damer ble lagt i bakken av pøblene og det ble slått mot personer som var møtedeltakere, og i mengden stod uniformert politi, som ikke gjorde noe for å hindre volden fra blitzere og deres kampfeller. Sikkert noe å være stolte av og glade for både for Salimi, Kvanmo og Bollmann Pedersen, og tilreisende pøbler. Pakistaneren Salimi takket da også etterpå blitzerne for kultur oppmøtet. Trolig også slik kulturmønstringer går av stabelen i Pakistan, hans eget fedreland?

Kjøp tidligere utgaver av Norge Er Vårt. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

Sjikane fra NRK og Knut Olsen
Knut Olsen (NRK) arrangerte «rettergang» mot gode nordmenn i et underholdnings innslag hos statskanalen. Anklageren var Erik Solheim (SV) og på tiltalebenken satt krigsveteranene Erik Gjems-Onstad, Jan Høeg og Torfinn Hellandsvik og trolig en annen av våre. Om det var i dette programmet at Olav Versto i VG kalte disse personene «disse menneskefiendtlige gamle tullingene» husker jeg ikke, men jeg vet at han ordla seg slik en gang. Erik Solheim måtte vel føle seg vel som anklager, han var trolig en av de som var invitert til Kim il Sungs 80-års feiring. Så sies det i alle fall. Om han fikk omvisning av jubilanten i noen av stedets slaveleirer, der mennesker lever under de mest umenneskelige forhold, vites ikke.

FMI med eget trykkeri
I en rekke år var FMI selvhjulpet med eget trykkeri, eller tilgang til slike. Disse oppgavene ble bestyrt av Ingmar Bigset fra Hareid. Her ble det trykket flyveblader, hefter og plakater. FMI kunne være behjelpelig med trykking til ulike anledninger. Nevner en ungdom fra Sandane i Nordfjord som fikk trykket selvkomponert plakat i rødt, hvitt og blått som han festet på gatestolpene langs hovedgaten på hjemstedet natten til 17. mai. Dette ble jo ikke særlig vel mottatt av stedets fargerike godhetsfariseere.

Avslutningsvis: Kampen fortsetter, «Mannen kan siga; men merket det må i Noreg si jord som på Stiklestad stå. Og det er det stora og det er det glupa at merket det stend om mannen han stupa.» (Sivle, frå Tord Foleson)

forside nev 2 23

Fra hjemkommunen til skribenten. Foto: FMI.

Jeg har valgt å ikke ta frem mange navn, mange kunne blitt nevnt av gode norske kvinner og menn som ærlig og redelig har jobbet for å bevare Norge norsk gjennom FMI, som vårt fedreland det er. Men noen har det vært nødvendig å nevne i forbindelse med tilbakeblikket.

Jeg selv har vært medlem i FMI gjennom nesten halvparten av mitt liv, fra starten av FMI i 1987, og det er med stolthet jeg kan erkjenne dette. Min egen innsats har vært ubetydelig. Vi opplevde i FMI ingen seire, men organisasjonen har stått imot hets og sjikane og stått oppreist. For oss i FMI har nok det vært en seier at vi har god samvittighet for at vi kjempet for vårt fedreland selv om statsmakten med penger, mediemakt og propaganda ikke var mulig å trenge gjennom. Slik det ofte ble sagt av de som ville fargelegge landet: Det skal ikke stå på penger! Også uttalt av tidligere kommunalminister Kjell Borgen (Arbeiderpartiet). Folket valgte å tro på løgnpropaganda og bagatellisering av fremmedinnvandringen. Svik mot folk og fedreland har blitt statens offisielle politikk. Og folket har godtatt denne tragedien. Nå er trolig løpet kjørt og de mange som sviktet sitt land kan fortelle sine etterkommere hvorfor de gjorde det.

Historien har vist oss at et folk som mister sitt land vil leve evig i sorg og gremmelse!

Med hilsen til alle våre venner og sympatisører i og utenfor FMI!

Norvald Aasen

 

Oppfordring til alle våre lesere:

Gjennom vår direkte kontakt med medlemmer og ikke medlemmer vet vi at flere ønsker å skrive en artikkel, men kvier seg for represalier fra familie, venner og studie- eller arbeidsgiver.

Hvis du har et tema som du mener vi bør fokusere på, send oss noen setninger eller stikkord, event. med kildehenvisninger.

Dette kan du selvsagt gjøre anonymt. FMI garanterer 100 % diskresjon.

Vi kan publisere artikkelen/artikler enten under et pseudonym eller som nettredaksjonen.

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 241 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015