Alf Tore Aronsen er president i RepNor.

aronsenNorske politikere nekter å ta inn over seg at Norges hovedstad Oslo går i demografisk feil retning. Dersom ikke vi får ansvarlige politikere med vilje til å styre befolkningsutviklingen i Oslo, så vil fødselstallene føre til at nordmenn blir i mindretall i Oslo i løpet av de neste 40 årene, men i debatter på fjernsyn og radio kan man nå høre politikere fra de fleste partier, utenom Fremskrittspartiet, bagatellisere den demografiske galskapen med flertall av ikke-norske skolebarn. Barn som ved sin blotte tilstedeværelse, men vel så mye sin adferd, fører til at norske foreldre
flytter sine norske barn vekk fra flere skoler.

Partiet Høyre, som har gode tider på meningsmålingene, evner dessverre heller ikke å ta inn over seg realitetene med nordmenn kontra ikke-nordmenn. Pakistanere, somaliere, nigerianere osv. blir feilaktig omtalt som nordmenn,
bare fordi de er født i Norge. De forveksler altså de politisk manipulerbare statsborgerskap med nasjonalitet.
Realitetene med den udiskutable nasjonalitet er:
Så lenge ingen av deres foreldre er nordmenn, så hjelper det ikke at disse barna er født i Norge. Undertegnede er nordmann fordi mine foreldre er/var nordmenn, og ikke fordi jeg var født i Norge. Erik Bye var nordmann, selv om han var født i Brooklyn, New York. Liv Ullmann er nordmann, selv om hun kom til verden i Tokyo.
Hvorfor? Jo, fordi de hadde norske foreldre.

Det finnes selvfølgelig utenlandske foreldre som har gode intensjoner om at deres barn skal oppføre seg som norske barn, når de tross alt har vært så heldige å få komme til Norge. Og disse barna kan bli veldig sympatiske, selv om de altså aldri skal omtales som nordmenn. Det er ikke disse barna som er problematiske. Det er norske politikere som tillater alle disse andre foreldrene og deres barn å oppholde seg her, som er det største problemet. Vi har hatt en hodeløs masseinnvandring siden 1971. Den må stoppes og reverseres, dersom Oslo skal ha en fremtid som Norges hovedstad.