header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

europas stater

Det å redde Europa er utopisk og tidsmessig for sent da nasjonalstaten Norge reelt sett er ikke-eksisterende. Regionen Norge er infiltrert og blir styrt av ikke-valgte NGOs, WHO, FN og deres underbruk i EU.

Ingen kamp uten seier. Uten kompromisser!

Verden står overfor et vendepunkt og en ny global orden vokser frem. Kolonitiden og nykolonialtiden de siste 500 årene er i sin sluttfase. Koloniherrene og monopolmottakerne fra den tiden motsetter seg disse objektive og historiske utviklingsprosessene med sine siste krampetrekninger.

Transnasjonale kretser og de nasjonale elitene, noen ganger i samarbeid og noen ganger i konfrontasjon, prøver å bruke begreper fra fortiden for å skyve slutten på sitt hegemoni så langt inn i fremtiden som mulig:

– En av metodene deres går i retning av «krig» for å få flertallet av nasjonalstatenes borgere innestengt og total-kontrollert i kjølvannet av militært kaos og nødlovgivning for å gjenopplive drømmen om én-verdens orden på ruinene av de mange konfliktene. Eksempler på dette inkluderer krigen i Ukraina, USA/NATO sin sabelraslingen i Sør-Kinahavet og nå sist den oppblussete konflikten mellom palestinensere og Israel.

Nødlovgivning kan presenteres veldig godt ved hjelp av ideologiske kampbegreper, spesielt ved å bruke nøkkelord som «klimaendringer», «energiovergang» eller «pandemiforsvar». Den jordiske læren om frelse, kalt «Great Re-Set», blir styrt med globalistenes agenda og en overordnet krypto-religion baserer seg på disse begrepene.

– Den andre metoden tar sikte på å instrumentalisere overnasjonale eller internasjonale institusjoner for unipolare formål. Nemlig å redusere og om mulig, trekke tilbake nasjonalstatenes suverenitet ovenfra via et overnasjonalt rettsregime. Med jernteppets fall i 1989 ble tiltak for å marginalisere nasjonalstater gitt topp prioritet og angrepene for å marginalisere nasjonalstater øker.

Aktuelle angrep på nasjonalstatenes grunnlov og lover for å undergrave de ovenfra enten gjennom hegemoniske påstander fra atlantiske makter eller mellomstatlige organisasjoner som eksempelvis FN, WHO og EU.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 3905.24.78654.

FNs plan, under påskudd av at bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals, SDG) ville være i fare, derfor blir sensur- og kneblingsklausuler pålagt medlemslandene ovenfra i fremtiden, i strid med lovene og konstitusjonene i fortsatt delvis fungerende nasjonalstater.

På FNs nettsider kan du lese unnskyldningene for å kunne innføre den planlagte sensuren globalt, ustraffet sammen med FN-drømmene om sin «digitale hær»:

«Ved bruk av smarttelefoner, redigeringsapper og innovative tilnærminger bygger noen FNs fredsbevarende operasjoner rundt om i verden en ‘digital hær’ for å bekjempe falsk- og desinformasjon i sosiale nettverk.

FN har utviklet måter å håndtere usannheter på som kan forårsake spenning, vold eller til og med død. De har observert hvordan feilinformasjon, desinformasjon og hatytringer kan skade helse, sikkerhet og stabilitet, samt fremgangen mot bærekraftsmålene (SDG).»

Det har blitt klart at «business as usual» ikke er et alternativ, sa FNs generalsekretær António Guterres i et strategidokument om informasjonsintegritet på digitale plattformer publisert i juni.

«Evnen til å spre desinformasjon i stor skala for å undergrave vitenskapelig beviste fakta utgjør en eksistensiell risiko for menneskeheten og setter demokratiske institusjoner og grunnleggende menneskerettigheter i fare», skrev han i dokumentet.

Sensur av ikke system-konforme meninger er blitt en standard
De forente nasjoners generalsekretær ignorerer det som er konstitusjonelt nedfelt og lett å lese i grunnlovene eller grunnleggende lover i medlemslandene om absolutt informasjons- og ytringsfrihet.

Selv om det ikke praktiseres i praksis har selv EU vedtatt Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter i henhold til artikkel 11 ytrings- og informasjonsfrihet:

«Alle har rett til ytringsfrihet. Denne retten omfatter ytringsfrihet og friheten til å motta og formidle informasjon og ideer uten innblanding fra myndighetene og uten hensyn til landegrenser. Mediens frihet og dets mangfold respekteres.»

Selverklærte representanter for en-verdens herskestyre gjør stadige forsøk for eksempel via mellomstatlige institusjoner for å herske over nasjonalstatene og den multipolare verdensorden mot majoritetens vilje og i strid med de berørte nasjonalstatenes grunnlover og lover.

Disse angrepene mot nasjonalstatenes grunnlag og nasjonale lover og lover vil gjøre det nødvendig i fremtiden å ty til mer effektive mottiltak som går utover de tidligere mislykkede forsvarsmetodene, slik historien ofte har vist.

Det er viktig å bruke nasjonalstatens lovlige midler for å iverksette mer effektive tiltak mot fiender av staten og grunnloven utenfra og innenfra med et mer effektivt og kraftigere lovverk.

Spesielt siden angrepene på nasjonalstatens suverenitet utføres i nesten alle tilfeller av organisasjoner og institusjoner, men ikke av enkeltpersoner, krever denne omstendigheten en lovgivning av den typen som har gjort en vellykket kamp mot gjenglignende kriminalitet (mafia) mulig, som i USA. Det ville være den såkalte «anti-racketeering»-lovgivningen (mot gjeng-relatert kriminalitet) som vil gjøre det mulig for nasjonalstater å iverksette tiltak mot angrep fra transnasjonalt påvirkede institusjoner og deres sponsorer på grunnlag av en utvidet anti-gjenglovgivning:

USA har bekjempet organisert kriminalitet og amerikanske mafiafamilier siden 1970 etter RICO-loven (Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act) i kapittel IX under Organized Crime Control Act (Kontrollloven mot organisert kriminalitet), vil en lignende type lovgivning også måtte settes i verk i kampen mot statens fiender av transnasjonal karakter, uavhengig av institusjonell forkledning.

Først ved en innføring av en effektiv anti-gjenglovgivning, som er ekstremt svak i mange europeiske land i dag, vil gjøre det mulig å opptre mot oppdragsgiverne, eksempelvis mot Klaus Schwab i World Economic Forum (WEF), Club of Rome, Bill Gates, Rockefeller, Soros og Rotschild med sine stiftelser.

I tilfelle fremtidige angrep og brudd på statens suverenitet og rettsstaten, kan de berørte statene sette i gang søksmål mot gjengerelatert kriminalitet fra overnasjonale og mellomstatlige institusjoner og deres håndlangere.

Desverre må jeg konkludere at ovenstående eksempler for å beskytte nasjonalstatene i Europa er utopisk og tidsmessig for sent da nasjonalstaten Norge reellt sett allerede er ikke-eksisterende.

Regionen Norge er infiltrert og blir styrt av ikke valgte NGOs, WHO, FN og deres underbruk EU.

Morten Lorentzen
Gjøvik, 27.3.2024

 

Oppfordring til alle våre lesere:

Gjennom vår direkte kontakt med medlemmer og ikke medlemmer vet vi at flere ønsker å skrive en artikkel, men kvier seg for represalier fra familie, venner og studie- eller arbeidsgiver.

Hvis du har et tema som du mener vi bør fokusere på, send oss noen setninger eller stikkord, event. med kildehenvisninger.

Dette kan du selvsagt gjøre anonymt. FMI garanterer 100 % diskresjon.

Vi kan publisere artikkelen/artikler enten under et pseudonym eller som nettredaksjonen.

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 1149 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015