En offisiell uttalelse fra FMI.

logo.2At norsk presse undertrykker det frie ord, er ikke en nyhet for de fleste av oss. Likevel er det viktig med jevne mellomrom å opplyse om denne praksisen som media utøver, slik at uvitende og naive nordmenn blir gjort kjent med holdningene blant de fleste journalister og redaktører. Her finnes likevel hederlige unntak. Det må vi ikke glemme.

Under, en tidligere publisert artikkel.


NRK-tekst TV 18. april 2008:
46 % av norske avisredaktører stemmer Arbeiderpartiet, 19 % stemmer Venstre, 16 % stemmer Høyre, mens 10 % stemmer Sosialistisk Venstreparti. Professor Frank Aarebrot mener denne slagsiden er alvorlig, og frykter at mange avisredaktører ikke vil ansette journalister som ikke har de samme politiske oppfatninger som de selv. Undersøkelsen er utført av Respons, på vegne av Nordiske Mediedager i Bergen.

Kommentar fra FMI: I følge Bergens Tidende (bt.no) 14/4-08 vedtok Venstres landsmøte en nærmest grenseløs innvandring til landet. Venstre vil fjerne alle begrensninger på innvandring fra EØS-land, og innføre jobbsøkervisum for alle utenfor EØS. Målet er å gjøre det lettere for folk fra den tredje verden å komme til Norge for å jobbe. Liberalistene i Unge Venstre ville gå lenger, de kjempet for en ubegrenset fri innvandring til Norge. Innvandring er både positivt og helt nødvendig for Norge. Vi trenger mangfold, kulturelle opplevelser og arbeidskraft, heter det fra partiet.

På en internasjonal konferanse om medier og globalisering som ble avholdt i Oslo 4. juni 2007, og der rundt 100 redaktører og journalister deltok, var målet klart: FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, innledet konferansen med å henstille til mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte videre bekymring for at demokratiske prosesser kunne føre til at innvandringsrestriktive partier kom til makten. Det meste av norsk presse er på parti med globalistene – er globalister – og har som mål å kneble alt av frimodige ytringer mot innvandring, utviske nasjonalstatene, og la den vestlige sivilisasjon gå under.

Til sammen 75 % av landets avisredaktører stemmer da sosialistisk. Venstre går da inn under sosialistenes røde fane. Videre vet vi også at Høyre er mer eller mindre liberale hva gjelder innvandring. Da står altså omtrent en samlet presse sammen for å undertrykke det frie ord.

Som nazismen, kjenner vi heller ikke kommunismen som ytringsfrihetens fanebærer!