dahlSom ventet gikk Aftenposten på lederplass til angrep på stortingsrepresentant Tybring-Gjeddes kronikk i samme avis. Det overraskende var vel at redaksjonen innvilget plass til en kritisk analyse av innvandringspolitikken, og en påvisning av følgene av det bevisste landssvik vi har vært avmektige vitner til de seneste tiårene. Avisen er som bekjent plaget av kronisk plassmangel når kritiske røster protesterer mot voldtekten av vårt fedreland, og navnlig mot islamiseringen av Norge.

Men avisen har vist seg å være en dårlig veileder for det norske folk. Vi har i frisk erindring kampen for å lokke og presse oss inn i EU. De eldste av oss husker med gru og gremmelse holdningen 1940-45. Fra første dag oppfordret avisen til underkastelse, for tilpasning overfor inntrengerne. Kanskje ikke det verste i forhold til det vi står overfor i dag. Men fra 8. Mai sluttet den seg, skamløst, uten tilbørlig anger og ruelse, til oss som hadde slåss, etter fattig evne, for et Norge for nordmenn.

Tybring-Gjedde 140910

Sendt 140910 til:
”Alle” norske aviser.  De norske politiske parti.  Nasjonale aktivister.