garforsJa, det var en svært trist dag for Norge den dagen de tok i bruk Gestapos metoder for å få Kosovo-serbere ut av dette landet. Politiet i Vadsø slo til midt på svarte natta, når folk sover veldig tungt og er lett å forvirre. Dette var ikke rettsstaten Norge verdig! Fy og atter fy. Småunger som blir revet ut av sine senger av politifolk som splitter familiene. Der de kjører dem i hu og hast av gårde til Kirkenes – hvor flyet til Beograd venter. Og jeg forstår Ordfører Svein Dragnes i Vadsø svært så godt, når han er både forbanna og skuffet over våre politiske myndigheter i Oslo. De som bruker slike sjofle metoder, og som hører nazitiden til.

La det være helt klart at asylsøkere uten lovlig opphold skal ut av Norge! Men å sende disse menneskene nedover til Serbia, et land som de ikke kjenner, fordi deres land er Kosovo – det er helt uakseptabelt! For i Kosovo er de hatet og uønsket av muslimene, disse kosovo-albanerne som nå eier deres gamle land. Utrolig nok, så var Norge nemlig det første land i verden til å anerkjenne denne røverstaten! Kun en liten enklave er serbisk, men der er det på langt nær trygt. Dersom det var noen som burde fått opphold på humanitært grunnlag, så var det vel akkurat disse stakkars Kosovo-serberne. Og som er blitt jaget ut av sitt eget land. Er det så vanskelig å forstå at Kosovo-serberne er fra Kosovo, og ikke fra Serbia? Og i Kosovo kan de ikke lenger bo! Denne staten er gitt til albanerne som har presset seg inn der, lik muslimer som presser seg inn i dagens Norge. De få serberne som bor i dagens Kosovo lever i livsfare! Skoleunger må eskorteres til skolen, og gamle folk blir trakassert og får sine hus påtent av mobben. Og nå sender vi disse stakkars menneskene ”hjem” til et annet land hvor de aldri har bodd. Ja vi, sammen med resten av Europa, vi var med på å gi bort deres land til muslimene! For ei skam!

Og hvem var det som hjalp disse bandittene i Kosovo til å overta serbernes vugge, Kosovo? Jo, det var amerikanske bombefly og NATO-soldater, og selvfølgelig med Norge som medspiller. Ikke minst disse venstrekreftene som var helt rabiate for at Serbia skulle bombes og Milososowic fjernes. Ja, det er vel den dårlige samvittigheten til både Jan Peder Egenæs i Amnesty, og ikke minst kommunisten Petter Eide i Norsk Folkehjelp som slår inn, der de begge nå går ut og støtter denne tragiske aksjonen av velintegrerte Kosovo-serbere i Vadsø. Dessverre ser det ut som disse Kosovo-serberne har både feil hudfarge, feil religion og feil arbeidsmoral. For dette var folk som alle var i jobb, som ikke hentet sin lønn hos NAV, som ikke dreiv med kriminalitet, og som aldeles ikke måtte be til Allah fem ganger om dagen. Ja, for da, da hadde de fått blitt her! Vær sikker!

Dersom vi skal sende ut asylsøkere uten lovlig opphold, da synes jeg våre servile myndigheter burde begynne med de tusenvis av kosovoalbanerne som Bondevik, Sponheim, Dørum og Enoksen i sin tid hentet inn til Norge. Der de bløffet oss som vanlig om at disse bare skulle være her en kortere tid. For når krigen på Balkan var over, da skulle de tilbake. Og det er over 10 år siden det ble sagt. Men nå driver en hel del av disse ”velintegrerte” sammen med somaliere og fyller Oslo med narkotika, eller driver alle andre typer av kriminalitet.

At Kosovo-serberne ikke vil bli forfulgt i Serbia tror jeg nok stemmer. Men at Serbia med alle sine egne problemer har kapasitet til å gi disse menneskene en ny start i livet, det tviler jeg sterkt på. Hovedsaken her gjelder både det prinsipielle og det reelle angående utsendelsen av disse asylsøkerne. Det prinsipielle ligger i det faktum at Norge anser landet Serbia som Kosovo-serbernes hjemland. Uansett hvor lenge de har bodd i Kosovo. Men det blir FEIL! Det er også et prinsipp som kan gi uante konsekvenser, dersom vi anvender dette som presedens for andre land i framtidas konflikter.

Så til den reelle eller praktiske siden ved saken: Disse Kosovo-serberne, og hvor de fleste hadde barn, de har vist seg å være villig til å klare seg sjøl, der de levde av eget arbeid, samt at de ble svært fort integrert i lokalsamfunnet i Vadsø. Men dette teller ifølge de gjeldene regler for oppholdstillatelse intet! Det er staten som har somlet og latt tiden gå. I stedet for å ha en hurtig og konsekvent asylbehandling! Den seine behandlingen av asylsøkere er under enhver kritikk, og dette oppmuntrer derfor til sivil ulydighet. Dette bør UDI snarest ta inn over seg!

Til slutt må jeg bare få lov til å beklage den måten Per Willy Amundsen fra FrP gikk ut i dag på TV. Og der han mente at politiet burde brukes mot disse menneskene som har tatt seg inn i ei kirke i Saltdalen. Også denne biskopen, Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland, han var ikke stort bedre. Han som mener muslimene er velkommen til å bygge så mange moskeer som de ønsker, som han en gang uttalte på radio. Mens han gladelig går inn for å sparke ut kristne Kosovo-serbere fra landet. Jeg gremmes! De burde skamme seg begge to! Men all ære til politimester Tone Vangen i Bodø, som ikke på noen måte har tenkt seg inn i kirka, for å hente ut disse forskremte og livredde menneskene.

Kosovo-serbere 170910

Sendt 17.9.10 til:
”Alle” norske aviser.  De norske politiske parti.  Nasjonale aktivister.