dahlDet er sykt. Her kommer, hjelpe og trøste, melding om at politiet i landets tredje største by, Trondheim, må stenge dørene på grunn av pengemangel. Regjeringen må ønske som politimester Bastians i Kardemomme by, at ”alle er snille og greie”. Det er de ikke, i alle fall ikke i trønderhovedstaden.

Pengemangelen er prekær i alt som har med vår sikkerhet å gjøre. I Forsvaret er situasjonen dramatisk, det snaugnages på alle felt. Dette er en villet politikk: vi skal brytes ned, mentalt og materielt, slik at vi ikke skal kunne sette oss til motverge mot flommen av innvandrere og deres økende terrorvirksomhet, i vårt land og i våre nærområder. For å få fart i sakene har den helsprø justisministeren nå gått inn for å gjøre Norge ekstra attraktivt som reisemål for muslimske barnefamilier på vandring. Er det én ting disse menneskene kan, så er det å produsere unger. De har derfor alltid noen å sende i forveien, eller skyve foran seg i køen. Så er det Norges sak å fø dem opp, til de kommer i stridsdyktig alder.

Hadde opposisjonspolitikerne hatt ryggrad, ville de stått opp og forlangt at vi, for å avhjelpe den åpenbart akutte pengemangelen, stanset u-hjelpen. Første post burde være finansieringen av de palestinske morderbandene, som nå har ført geriljakrig mot Europa i førti år, i innbitt forbannelse over at vi ikke hjelper dem med å myrde jødene, og utslette staten Israel.  En milliard for året betaler vi disse udyrene, som er helt avhengige av oss ”vantro” for å overleve.  Vi burde ikke gitt dem ett øre.Hver gang vi står mer eller mindre med buksene nede i sikkerhetskontrollen på våre flyplasser bør vi minnes hvem vi har å takke for fornedrelsen, og reflektere litt over hva det koster samfunnet.

Sykt 061010

Sendt 6.10.10 til:
”Alle” norske aviser.  De norske politiske parti.  Nasjonale aktivister.