Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark. Kilde: Kristeligt Dagblad den 27. September 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Ifølge en rapport fra det  uafhængige forskningscenter  Pew Forum on Religion and Public Life,  er tilslutningen til radikale islamiske grupper i Europa for nedadgående.

Det gælder bl.a. Det Muslimske Broderskab med hovedsæde i München, men også en organisation som Hizb ut-Tahrir. Ifølge  rapporten, er forklaringen , en ”europæisk integrationsproces” blandt muslimer i Europa.

Professor Jørgen S. Nielsen der er tilknyttet Center for Europæisk Islamisk Tænkning ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet,  siger ifølge Kristeligt  Dagblad, at organisationerne er blevet integrerede i Europa, siden de kom i 1980érne.

Ifølge professoren,  er rødderne til Pakistan og Egypten, hvor flere grupper stammer fra ikke af samme relevans for de yngre muslimer, der født og opvokset i Europa.

Jørgen S. Nielsen, der selv har bidraget til rapporten siger bl.a.:

”Selvom der stadig er en historisk tilknytning, har organisationerne i Europa en lokal dagsorden, der er tilpasset modtagersamfundet. Mange muslimer i Europa i dag søger fortolkninger af islam, der taler til deres unikke problemer  –  fortolkninger, der kan hjælpe dem til at forstå relevansen af islam i deres dagligliv. Af den grund er de måske ikke så interesserede, som de var engang, i organisationer baseret på religiøse strukturer med rod i andre kulturer.”

Dette er hovedkonklusionen  i rapporten  om de ca. 20-21 millioner muslimer, der er bosat i Vesteuropa. En anden rapport fra sidste sommer udarbejdet af det internationale analysefirma Gallup i samarbejde med den tværreligiøse fond The Coexist Foundation, kommer med samme budskab, at europæiske muslimer generelt tager afstand til radikale islamistiske grupper.

Lektor og ph.d. ved Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet Kirstine Sinclair, med forskningsområde i islamismen i Europa, er enig i rapportens konklusioner.

Hun fremhæver bl.a. de seneste terrorangreb mod Europa var i 2004 og 2005, i Madrid og London. K. Sinclair, er af den opfattelse, at den manglende medieopmærksomhed på disse to terror-handlinger, har gjort det sværere for de islamiske organisationer at finde nye medlemmer, der er parat til at udøve terror.

Men  Islam-forskeren fremhæver, at dette kan have en skræmmende sideeffekt. En lavere grad af  radikalisering kan udløse og skabe grobund for, at islamister med  potentiale til at blive terrorister bliver  kontante og arbejder på egen hånd.

Det er udvikling der er sket i Storbritannien, hvor de ekstreme typer har søgt uden for Europa for at finde mere radikale grupper.

Kirstine Sinclair´s  er af den opfattelse, at den nyeste udvikling i terrorisme, kan tiltrække disse enkelt personer. Det bygger på, at ledere i al-Qaeda  lægger op til, at terrorister ikke skal gå efter spektakulære angreb, men i stedet mere rutinemæssige og mindre angreb for at holde kampen oppe. Det var måske en sådan handling bombemanden fra Hotel Jørgensen i København, var ude i.