Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark.

vintherjensen-2Ghetto-udviklingen i Danmark, er kommet på den politiske dagsorden.

Det drejer sig om 30-40 boligområder rundt om i Danmark, der ikke længere er dansk. Det er ved at gå op for de fleste beslutningstagere, herunder landets statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Alle forslag er i spil
Selv nedrivninger af fine præmiebebyggelser som Gelllerup-planen, vest for Århus, der er noget af det fineste funktionalistiske byggeri i Danmark, bliver måske til beton-skærver. Men det  løser  ikke noget problem. Sagen er jo, at danskerne ikke vil bo sammen med mennesker fra  den islamiske kulturkreds.  Så ghetto–problemet, det vil forblive som et permanent problem, medmindre politikerne erkender  at løsningen er en repatriering  af de mange såkaldte nydanskere fra den islamiske kulturkreds.

Man kan uden overdrivelse, kalde situationen for et kollaps , af den førte udlændingepolitik igennem de seneste 30 år.