garforsPå bakgrunn av siste dagers ståhei etter tildelingen av prisen til en kinesisk opposisjonell, så må en vel bare konstatere at den norske nobelkomiteen er ganske ute på jordet, og en kan vel saktens undre seg over deres valg, og ikke minst spørre om de er egnet til denne oppgaven?

En fredspris skal vel ikke være en pris som deles ut i hytt og vær? Noen ganger er det miljøaktivister og andre ganger går den til opposisjonelle sin frihetskamp. Og dette er jo et symptom på at de som sitter i denne komiteen, de har sviktende dømmekraft. En bør jo for det første gjøre seg opp en mening om det er en fredspris for faktisk UTFØRT fredsarbeid, eller skal det være en ”synsepris” som deles ut etter forgodtbefinnende? Der det baseres på hvem man liker/ikke liker, og hvem man støtter/ikke støtter, og hvilke regjering som sitter i det gitte land…

En må bare konstatere at nobelkomiteen en rekke ganger har henfalt seg til denne måten å finne den rette kandidat. Og dermed er de med på å undergrave prisens relevans, prestisje og edle formål. De gjør dermed skam på Norge, skam på Alfred Nobel og gjør liten ære på Norge som var satt til å dele ut denne prisen.

Særlig var tildelingen av fredsprisen til Barack Hussein Obama helt uten mål og mening, og ham lite verdig! Denne tildelingen burde egentlig vært gransket med tanke på Nobels vilje med fredsprisen. Det var også en skandale at Obama ble nominert, etter at nominasjonsfristen hadde utgått. For så vidt en bagatell i forhold til resten av skandaleutdelingene gjennom en rekke år. For slikt styrker neppe tilliten til komiteens dømmekraft.

Denne komiteen bør også ha fått med seg at menneskerettigheter er ikke nevnt i Alfred Nobels testamente! Dette har blitt et stråmannsargument for Nobelkomiteen  –  og Jagland kaller det for en språkforandring. Dette bør heller karakteriseres som flytende korrupsjon! Torbjørn Jagland og tidligere ledere av Nobelkomiteen gjør seg i den forbindelse også skyld i feiltolking av tidligere tildelinger av fredsprisen. Han prøver å argumentere om dette med menneskerettigheter er blitt bestemt tidligere  –  men det er heller ikke tilfelle! Og nå skal fredsprisen gjøres til storpolitikk?

Alle vet vi at Kina er en økonomisk stormakt, og de har også kommet langt bedre gjennom den økonomiske krisen enn det både USA og Europa har gjort. Kina har i tillegg overtatt en stor del av de økonomiske verdiene i både USA og i Europa. Og vær sikker, disse globallistene, som også Jagland og Geir Lundestad er en del av, de har diskutert indre kinesiske forhold ganske tett ved årets Bilderbergermøte. For hva kunne gi bedre effekt enn en Nobels fredspris til en erklært fiende av det kinesiske kommunistregimet? For hensikten med det, er nemlig å isolere Kina økonomisk. Og for at landet skal minske sitt forsprang på Vesten. Ja, ikke minst den innflytelsen de har på verden i dag.

At Norge dermed er med i dette spillet, og på den måte også vil ødelegge våre gode foretnings-forbindelser med landet, det kommer i andre rekke. Vi skal heller ikke se bort fra at også Iran-Russland aksen kan bli et tema. Det var nok ikke for ingenting USA gikk inn i Irak, og fikk NATO med seg inn i Afghanistan. Her lukter storpolitikk lange veier. Og det som nå skjer er at fredsprisen misbrukes som en del av globalistenes store drøm om en verdensregjering!

Derfor må Kina i første omgang isoleres! Slik at en kan få gjenerobret europeisk og amerikansk dominans for å unngå et alvorlig økonomisk kollaps som venter på oss alle. Dette er så viktig at Jagland og linselusa Lundestad kaller det gjerne ”av overordnet betydning”. Derfor blir presset på Nobelkomiteen forholdsvis stort. Og derfor går de med på å tildele en Nobelpris (fredspris) til Liu Xiaobo. Men at kinesiske myndigheter for lengst har gjennomskuet dette spillet, det hadde neppe disse nikkedukkene tatt med i betraktningen.

Uansett hvordan vi snur og vender på dette, så kan ikke jeg med min beste evne se at Liu Xiaboo har gjort noe som helst for å fremme fred, ledet en fredskongress, eller å ha fremmet noe som kan kalles for brorskap mellom nasjoner. Mannen er sikker en hyggelig fyr, men han fortjener neppe Nobels fredspris av den grunn!

Fredsprisen 111010

Sendt 11.10.10 til:
”Alle” norske aviser.  De norske politiske parti.  Nasjonale aktivister.