header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Gåten om de forsvunne stammer av Israel er en av historiens best bevarte hemmeligheter. Hvor ble de av, Guds utvalgte folk, Paktfolket? Sank de i jorden, ble de utryddet i slaveleirene i Assyria eller utvandret de til øyene i Norden? Er vi Israel?

Og hvorfor har vi i Norge en løve som nasjonalt symbol, det lever da ikke løver i Norden?

Bøkene under gir deg svaret.

israelfolketDisse bøkene får du ikke i bokhandelen lenger. Du får knapt lånt dem på biblioteket, men de gir deg innsyn i historiske begivenheter du aldri vil få i historiebøkene, og Bibelen bekrefter dem. De forteller på en usminket og likefram måte om røde Edoms hemmelige system utøvet gjennom religionene, ideologiene og -ismene. Disse bøkene kan forandre livet ditt.

Bøkene bestilles fra:
Bergmann Forlag, Postboks 32, 6151 ØRSTA. Tel. 70 06 62 69, mob. 468 89 055. E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bøkene blir sendt i oppkrav hvis ikke annet er avtalt.

Bestilling per post, skriv ut bestillingsliste her.

Heftet "Israelfolket" er et komprimert sammendrag av de øvrige bøkene i boklista. Heftet kan lastes ned i pdf ved å klikke på bildet til venstre.

1 - ”Norrønafolket i opphav og vandring” - av Kristen Døssland
Er de hvite folkestammer i Nordvesteuropa det egentlige israelfolket i Bibelen? Utvilsomt. Les selv hva språkforskeren og historikeren beretter om Jakob Israels 12 sønner, stamfedre til de 12 stammer av Israel (Israels Hus 10 stammer og Juda Hus 2 stammer) som reiste til landene i ”nord og vest”, ”i Nordheimen”. Med historisk og Bibelsk dokumentasjon følger vi Israel fra fangeleirene i Assyria til frihet på øyene i ”Norden”. Norske navn, ord og uttrykk, med hebraisk opprinnelse, ennå i daglig bruk, kart og illustrasjoner, viser Israels vandring langs elvene, over land, til sjøs mot øyrikene i Nordsjøen.

2 - ”Hellig Olav og den norske statskirke” - av teolog og språkforsker Martha Steinsvik
Hva hendte egentlig under 400-årsnatten? Ble vår historie forfalsket? Ja, sier forfatteren. Hun setter søkelys på de mange selvmotsigelser, ja, utroligste hendelser norgeshistorien er spekket med. Og på ”historikeren” Adam von Bremen, vår viktigste kilde, han omskrev historien med katolske øyne. Ikke-katolikker ble ”hedninger, barbarer og ukristne”, spesielt vikingene. Det samme hat vi ser mot protestantene i Nord-Irland i dag. Man forstår striden mellom Hårfagrekongene og den innpåslitne kirken fra Rom. Nordmennene var ”umulige å kristne”. Kong Olav Haraldsson ble myrdet i et komplott fordi han sto i veien for katolsk makt. Kirken forvandlet ham etter hans død til katolikk og helgen. Den flyttet også Olsokdagen fra 31. august til 29. juli (eget kapittel).

Disse to bøkene går i mot den vedtatte oppfatning, at vi er av et hedensk folk med ”blodig” fortid. I virkeligheten er vi et fornemt folk hvis rette identitet ennå er skjult. Innholdet i bøkene bør fordre ny gransking av vår historie.

3 - ”The Lost ten Tribes” - av F.WC. Neser, M.Sc.
Her følger vi de nordiske stammers ættelinje tilbake til Sem, og Neser beviser at det er vi som er Israel, ikke dagens jøder. Han greier ut om ekte og falske jøder, (israelske og Edom-jøder), dem Jesus kaller ”noen som sier de er jøder, men som ikke er det, men er Satans synagoge”, og at det er denne Satans synagoge som ligger bak all krig og ufred i verden. Boka er på engelsk, men lett å forstå da den for det meste er basert på Bibelreferater, som er lik på alle språk, du kan bruke din norske Bibel. Neser har aldri trodd på at de ”10 forsvundne” stammer av Israel er utdødd, fordi Gud har gjort pakter til evig tid med dette ”Sitt folk”. Neser viser at det er dagens vestlige, hvite demokratier, og i hvilke land de bor.

4 - ”50 år i Romerkirken” - av Charles Chiniquy (sjiniki)
En åpenhjertig avsløring av Kirkens skjulte, verdslige makt, og politiske styring i kulissene. Chiniquy hadde kirkens høyeste utmerkelser, da han ble frelst og gikk ut. 40.000 katolikker fulgte ham over til protestantene. Et forferdelig rabalder og han ble lyst i bann. Han ble berømt som Canadas avholdsapostel. 200.000 gav avholdsløftet. Bryggerier og spritforretninger gikk konkurs. Da brente de hans hjem, bokhandel og trykkeri. Han ble utsatt for 32 mordforsøk, han ble beskutt på prekestolen! Chiniquy gir oss historien bak den amerikanske borgerkrig, at jesuittene rev de katolske sørstatene løs fra de protestantiske nordstatene, om mordet på hans venn Abraham Lincoln, Amerikas protestantiske president. Dette får du aldri lese i historiebøkene.

5 - ”40 år i Kristi kirke” - av Charles Chiniquy
Her forteller han om sitt nye liv, etter 50 års trelldom for paven, og om de motbydeligheter han selv begikk og som blir begått i den katolske kirke i kristendommens navn. Om jesuitten Booth som myrdet president Lincoln, og at mordet var kjent på forhånd. ”Måtte den også vekke naive protestanter til å motstå Kirkens propaganda og til å utbre evangeliet blant pavedømmets formørkede treller.”

6 - ”Den katolske prest, kvinnen og skriftemålet” - av Charles Chiniquy
Om skriftemålets utspekulerte og perverse innretning. Kvinnene fralures sine innerste tanker, også seksuelle, til skriftefaderen. Slik kontrolleres mennene, de vet jo ikke hva deres hustruer har fortalt. Kan man tale om reelt demokrati i katolske land? Hvor bøker, uønsket av Kirken settes på forbudsliste? Hvor alle som klatrer på rangstigen får sin skriftefar og åndelige ”veileder”? Politiske motstandere, finansfolk og militære ledere gjøres slik til lydige brikker gjennom skriftemål til samme presteskap. Skriftemålet har skapt familiefeider, kriger, mord på konger og presidenter, veltet regjeringer. Til dels hårreisende lesning.

7 - ”I Moderkirkens favn” - av Martha Steinsvik
Dette er i helhet hennes beryktede tale som hun holdt i de største byene, et utilslørt angrep på den katolske kirkes jesuittiske morallære. Den førte til avisdebatter landet over og endte i Høyesterett. Forfatteren tar for seg bl.a. ”Den katolske kvinnemoral”, ”Klostre og galehus”, ”Sølibatets pestkilde”, ”Jernjomfruen”, ”Det redselsfulle skriftemål” og andre tema. Dette er like aktuelt i dag, den katolske kirkes motto er ”Semper Idem”, alltid den samme.

8 - ”Steinsvik Riestersaken” - av høyesterettsadvokat Hans Kiær Mordt
I mellomkrigstiden forsøkte den katolske kirke å vinne ytterligere innpass i de nordiske land. Rettsaken var en utløper den katolske propaganda Martha Steinsvik aksjonerte mot. Katolsk pater Riesterer i Kristiansand beskyldte henne for å fare med løgn. Det gav opptakten til rettsaken. Etter krigen er mye underjordisk arbeid utrettet for å utslette sporene av fru Steinsviks aksjon. Hun er nok den modigste av Norges kvinner gjennom tidene. Mordt var fru Steinsviks rettsfullmektig. Han skrev denne boken som gir bakgrunnen for rettsaken, men forklarer også - romerkirkens åndelige maktsystem og verdenspolitiske maktfaktor. En nyttig bok for politikere og andre som ønsker å forstå de problem, eller begivenheter, som rulles frem på den internasjonale scene.

9 - ”Lebesbymannens spådommer” - av Stein Warding
Dette er en komprimert utgave av historiene om Anton Johansen, originalen fra Finnmark som ble ”kjendis” under navnet ”Lebesbymannen”, langt ned i Europa. Han påstod at Jesus hadde latt ham se inn i hendinger som han ville advare de ansvarlige om. Han ville til Tyskland og advare keiser Wilhelm mot å involvere seg i krigen (1. vk.), men rakk ikke frem. Han forutså Sovjets og Tysklands raseri mot England (2. vk.) som en straff for landets frafall. Han advarte mot Titanics undergang. Mange ”spådommer” er oppfylt, men mange gjenstår. Hva angår de Norge i det nye årtusen?

10 - ”Søndagslov” - av Jan Marcussen
Det arbeides i kulissene verden over, for å befeste søndagen som internasjonal helligdag. Dette er meget aktuelt stoff. Også i Norge. Søndagens posisjon fastslås gjennom lover som vil gjøre det straffbart å bryte ”søndagsfreden”. Marcussen reiser dermed spørsmålet om hvorfor paven, som utgir seg for å være Jesu stedfortreder på jord, så skamløst provoserende, ved å fremme søndagen, på denne måte setter seg opp mot Guds og Jesu klare bud: At det er lørdag, Sabbaten, som er Herrens hellige dag.

11 - ”Det kommunistiske manifest” - av Marx og EngeIs
Her erklæres åpent at den kommunistiske ”arbeiderbevegelse” er et middel til å styrte hele den tidligere verdens samfunnsorden med makt. Kommunismen støtter overalt enhver revolusjonær bevegelse mot de bestående politiske og samfunnsmessige tilstander. Kommunismen er ikke en bevegelse for de undertrykte masser, men elitens dominans over massene! Ved bedraget om frihet. Når man leser Manifestet og ser på historiens gang de siste 150 år er det ingen tvil: Dette er planen for den nye verdensorden som nå tar form, globaliseringen, en verden hvor kristendommen er knust.

12 - ”Sions vises protokoller”
Dette er fortsettelsen, en annen side av Manifestet. Vi får vite at ideologiens slagord: Frihet, likskap, brorskap, kun er meningsløse og tomme, til beskjeftigelse for godtroende akademikere i Vesten. Protokollen er skrevet i profetiske, truende og hatefulle ordelag. Akkurat som i Sal. 83,3. Her eksponerer.”Lovløshetens Hemmelighet” seg, Røde Edoms skjulte maktapparat, og gir oss fasit på utviklingen i Europa, den parallelle reisning av den politiske zionismen sammen med verdenskommunismen. Sionistene sier at dette er falskneri. Hvorfor trykkes da ikke de ”riktige” protokollene, eller hvis de er ”funnet opp”, en kommentar til det som er falskt, slik at folk ved selvsyn kan konstatere det? Dette er ikke gjort.

13 - ”Den trettende stamme” - av Arthur Koestler
Forfedrene til dagens jøder kom ikke fra Jordan, men fra Volga, ikke fra Kaanaan, men fra Kaukasus. De het Khazarene, et turkumongolsk krigerfolk som hersket mellom Svartehavet og det Kaspiske hav. Khazarene antok jødedommen som religion cirka år 740. Slik oppstod den 13. stamme. Disse falske jødene utroper seg selv til Guds utvalgte folk, og okkuperer det sanne Israelfolkets arveland. De er ikke Sems avkom, de er Jafets, og således ikke Semitter, og da naturligvis heller ikke Israelitter. Men verden er narret til å tro at de er det. Boken som tidligere ikke har vært tilgjengelig i Norge, viser oss en side av Europas historie, ukjent for de aller fleste.

14 - ”Norges Grunnlov”
Her står nedfelt de tidløse, faste verdier som skal verge landet mot ytre fare og indre splittelse. Den er tuftet på Bibelens 10 bud og den Lutherprotestantiske lære. Alle statens embetsmenn skal holde seg til denne, men sosialismens antikristne ideologi har kontinuerlig arbeidet med å svekke den, kalt den gammeldags og urettferdig, at den må ”tilpasses” våre ”moderne” samfunn. Derfor betraktes den også som en fortidslevning. Og derfor står våre ledere og ser nasjonen gå i oppløsning uten å fatte hvorfor. Les selv Grunnloven, og bli oppmerksom på de krefter som målbevisst gnager på bæreverket i et homogent, kristent Norge.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 235 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015