lovesymboletDet lever da ikke løver i Norge, så hvorfor i all verden har vi en løve som nasjonalt symbol?

Ja, dette virker meningsløst. Men hvordan har da dette løvesymbolet kunnet oppstå? Ser vi ut over våre egne grenser har de jo løvesymbol både i Sverige, Danmark og England. ”The National Message” (London) opplyser at det engelske våpenskjold tilhører Israelsfolket, de 12 stammer etter hebreeren Jakob-Israel. Ari-el er betegnelsen på dette folket og betyr Guds løve.

Løvefolket er Herrens utvalgte, det ariske, aristokratiske folket. Det er også opphav til kongsnavnet Harald, og tittelen jarl, av jar-el, de uomskårne. Har-el, Guds berg, var israelittenes høyalter og opphavet til det gammelnorske Har-jo og harg eller horj for offersted. Her tilhørte ritualer som blod-skvetting. (2. Mos. 24,6-8 og Hebr. 9,2-19.) ”Løven av Juda” ble brukt om Jesus.

Løvesymbolet representerer altså hele Israel, dvs. alle de 12 stammer. Da Israelsfolket reiste mot nord og vest tok de med seg løvemerket. Slik kom det til Norden. Engelske lion og svenske lejon kommer av det hebraiske navn på den høyeste Gud, El-jon. Løve i norsk og dansk kommer av Elo-ve, Dyrkerne av den høyeste Gud.

Bildet: Vang-steinen, Valdres.