flygeblad kunnskaper brettingBidra i kampen mot masseinnvandringen i form av kronerulling til opptrykking av flygeblad.

En bidragsyter har forfattet og designet et flygeblad i farger som FMI kommer til å trykke opp og massedistribuere fremover til stortingsvalget i høst. Da det er forholdsvis dyrt å trykke opp informasjonsmateriell i farger, oppfordrer vi det norske folk å bidra med en skjerv – stor eller liten – i opplysningens tjeneste.

Kontonummer til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med; Flygeblad - kronerulling.

Flygebladet inneholder seks forskjellige myter som vi til stadighet hører fremsatt av de norskfiendtlige myndigheter, media og innvandringslobbyen for øvrig. Hver myte har en fakta-kommentar.

Flygebladet har også en henvisning til et omfattende kildemateriale. På baksiden av flygebladet er der oppgitt en URL-adresse som skrives inn i nettleseren. Kildene er for øvrig tilgjengelig nederst på siden under Flygeblad.

Se flygebladet her, og her. Utskriftsvennlig versjon: bakside - fremside.

Kronerulling 220113