header

Foto over: Wikipedia.orgsolsnu

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Refugees not welcomeEn veit snart ikke om man kan ta disse folka i UDI alvorlig når de nå har signert en kontrakt om å etablere et asylmottak, ja et botilbud for utenlandske beboere (asylsøkere) med såkalte "særskilte behov" i den lille bygda Gratangen? Og adferden til disse asylsøkerne har mange fellestrekk med innsatte i norske fengsel, der rus og psykiatriske problemer kommer i kjølvannet.

Add a comment

arendalsukaArendal, FMI kommer! Vi er offensive, provokative og ærlig ubehagelig!

FMI sendte 5. mars en søknad om deltagelse på Arendalsuka og offentliggjorde på Twitter at vi vil være tilstede på Arendalsuka i august «for å bedrive objektiv opplysningsvirksomhet om masseinnvandringen til Norge og viktigheten av å bevare selvstendige nasjoner i Europa for framtidige generasjoner». Panikkreaksjonen vår søknad fremkalte er et seminar hvor rammene for ytringsfrihet skal belyses og et positivt svar forventer vi først i mai.

Add a comment

attacking enemy 450w 380650987Vil minne om at det nå er 20 år siden NATO startet sin 78-dagers bombing av Jugoslavia. I 1990-åra ble landet splittet langs etniske og religiøse linjer. (Er det det de kaller et fargerikt fellesskap?)

Add a comment

norsk folkepartiDette er en pressemelding fra Norsk folkeparti.

22. februar 2017 ble hjemmet til Norsk Folkepartis formann – Oddbjørn Jonstad - ransaket av politiet. Jonstad ble deretter forelagt et forlegg på 18 000 kroner for hensynsløs adferd mot innvandrere - som han skrev burde repatrieres, jfr. Norsk Folkepartis program (norskfolkeparti.no)

Add a comment

eudokument offentligFNs migrasjonspakt: Vær forberedt. Nå blir det urolige og kaotiske tider.

Ingen har glemt at det var den nasjonalistiske opposisjonen i Norge som satte søkelyset på FNs migrasjonspakt, GCM. Dette til stor skuffelse for de herskende som trodde de kunne vedta selvmordsavtalen uten å opplyse det Norske folk. Når planen deres om hemmeligholdelse ikke fungerte ble vi patrioter og nasjonalister trøstet med at avtalen ikke var juridisk bindende, men helt uforpliktende. FMI protesterte aktivt mot avtalen og satte søkelyset på at dette var en løgn, bl.a. gjennom flere objektive artikler og flere demonstrasjoner foran stortinget i november og desember i fjor. Teknokratene i EU arbeider nå intenst for at selvmordspakten GCM skal bli juridisk bindende, også for de landene som stemte nei.

Add a comment

vaar og flere inntrengereDette er ikke fagarbeidere, nei dette er kommende sosialturister. Nok er nok! Steng alle grenser!

Bosnia Herzegovina, denne islamske kunststaten advarer EU om at flere titusen fremmedkulturelle vil benytte deres territorium som transittland for å invadere Europa denne våren. I 2018 kom ca. 25 000 mennesker fra Midtøsten, Afrika og Asia marsjerende gjennom dette området for å komme til Europa.

Add a comment

Biskop i Møre Ingeborg Midttømme 24036418974Biskop Midttømme. Foto: Wikimedia Commons.

Åpent brev til biskop Midttømme, Møre bispedømmekontor.

På nyhetene den 17. mars d.å. sier "biskop" Midttømme at myndighetene må hente til Norge is-barna og at "biskopene" alltid står opp for de svakeste i samfunnet.

Her finner jeg noe å sette fingeren på!

Add a comment

flerkulturFlerkultur i Norge. Foto: Oddbjørn Jonstad.

For meg og svært mange andre er islam en politisk ideologi, altså ikke religion. Jeg kan respektere religioner, selv om jeg ikke vil at de skal få stor innflytelse her hos oss, men jeg må ikke respektere ideologier.

Add a comment

borgerkrigLyver regjeringen bevisst overfor det norske folk og hvorfor?

FMI hadde rett! Selvmordspakten GCM (FNs migrasjonsavtale) blir rettslig bindende! Består regjeringen Solberg og stortinget av løgnere og aktive fedrelandsforrædere?

Add a comment

multikultur aarsak til massakrenMultikultur er en forbrytelse mot menneskeheten.

Det finnes en enkel regel: Jo mer tvungen multikultur, jo mer rasisme. Der kan våre samfunns-eksperimentsorakler og sosialingeniører indoktrinere, syte og klage som de vil. Dette vil aldri gå bra!

Add a comment

islam integrasjonKoranen forbyr integrasjon for muslimer!

Da Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti under en debatt i Folketinget siste uke avviste at muslimer lar seg integrere ble han til urett beskyldt for rasisme. Nå viser en forskningsrapport fra den Hollandske forskeren og sosiologen Ruud Koopmans som er publisert i en nyutgitt bok, «Het verfallen huis van de islam/islams forfalte hus» at vår kjære kollega fra Dansk Folkeparti har rett. Det finnes ingen solskinnshistorier og lysende eksempler at store islamske folkegrupper lar seg integrere, dette i følge sosiologen Koopmans. Han har i over 20 år forsket på integrasjon og assimilasjon av muslimer i Europa. Han kan ikke vise til et eneste land hvor disse kulturfremmede har latt seg integrere. Årsaken finner han i den islamske religionen. «Islamsk fundamentalisme i hjemlandene er en vesentlig årsak til manglende integrasjon blant muslimer i vestlige land».

Add a comment

rasisme mot hvite ikke straffbart redEn pigmentriktig kandidat for systemmedia.

Igjen England, denne gang BBC (Brussels Broadcasting Corporation?) som har publisert en annonse hvor en utdannelsesplass i radio tilbys. Hvite behøver ikke å søke da de ikke er ønsket. En mulighet til å bli ansatt har du bare hvis du er svart, har asiatisk bakgrunn eller har en annen etnisk minoritetsbakgrunn som muslim. Radioprogrammet BBC 1 og 1Xtra godtar bare søknader fra kulturfremmede.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019


Aktivitet i Råde kommune
Søndag 25. august 2019


Løpesedler i Gjøvik
Torsdag 8. august 2019


Klistremerker i Bergen
Mandag 22. juli 2019


Flygeblad i Mandal
Mandag 15. juli 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 156 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015