header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Kilde: Snaphanen. Den 28. 1. 2011.

vintherjensen-2På tyve år er antallet af muslimer i Danmark mere end fordoblet. I 1990 var der 109.000 muslimer i Danmark, mens der i 2010 var 226.000. Det viser en ny undersøgelse, som i dag blev offentliggjort på Pew Forum on Religion & Public Life.
Undersøgelsen kortlægger antallet af muslimer i verden de seneste 20 år samt beregner, hvordan udviklingen kommer til at se ud de næste 20 år. På globalt plan vokser antallet af muslimer om end i et mere moderat tempo end i Danmark.

Her forventes fordoblingen at være nået om tyve år i 2030. Men mere interessant er, at hvor muslimerne i 1990 udgjorde omkring en femtedel af jordens befolkning vil den i 2030 udgøre en fjerdedel. Befolkningsvæksten blandt muslimer er altså markant højere end blandt den brede befolkning.

Se prognose. Add a comment
dahlDet er langt mellom gladmeldingene, men nå kan NTB trøste oss med at fødselsraten blant muslimene faller. Slik lyder overskriften. Men om du leser hele teksten, vil du sanne at alt er relativt her i verden. For uansett vokser den dobbelt så fort som i den ikke-muslimske del av menneskeheten, og det er andre høyst reproduktive mennesker på denne kloden – det er vel bare vi hvite kristne som greier å holde igjen. Antallet muslimer er beregnet å øke fra 1,6 milliard til 2,2 milliarder innen år 2030.

Add a comment
Kilde: Dagbladet Information, den 31. januar 20011. Sendt av Poul Vinther Jensen.

hedegaardIfølge Ritzau, er formanden for Trykkefrihedsselskabet netop blevet frikendt  i en racisme-sag.

Retten finder ikke, at Lars Hedegaard (bildet) havde fortsæt til at offentliggøre forhånende udtalelser. Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, frifindes i sagen, hvor han var tiltalt for udtalelser om muslimers voldtægter af børn.

Add a comment
aasenHar nettopp sett gjennom avisa Norge idag som kom i dag (27/1). Det er to saker eg merkar meg, den eine er om Tallerås/Stangeland som avisa stadig sutrar for. Desse hedersmenn! La meg seie det slik: Her har vi to vaksne menn som gjennom mange år har levd godt som stortingsrepresentantar, med god løn, alt gratis i samfunnet, reiser, telefon, aviser, feite diettpengar +,+,+. Så har dei i tillegg feite styrehonorar, men dette skal ikkje vere inntekt liksom, for såleis kan dei oppnå  ein rundeleg stortingspensjon. Dette er folk som etter mitt syn ikkje har magamål når det gjeld pengar og materiell rikdom. Om denne avisa ikkje har meir trengane menneske å sutre for så må også denne avisa få lov å klare seg utan mine abonnementspengar i framtida.

Add a comment
Til alle nye patrioter av Norge.

På TV og radio var det på onsdag den 26/1, bred dekning av minnemarkering for Benjamin Hermansen som ble drept av såkalte nynazister den 26/1 2001. Det kan være greit at nye sympatisører av FMI får vite reelle sannheter om hva som hendte - og hender.

Add a comment
dahlDagens gladmelding fra Statistisk Sentralbyrå (25/1) er egentlig en reprise. Enda en gang er Mohammed det overlegent mest anvendte navn på nyfødte gutter i hovedstaden. I tillegg er der sikkert et antall Yusufer, Mustafaer og desslike. Er ikke dagens styrende i stand til å se ti år inn i fremtiden? Begriper de ikke at landet vårt er offer for en veritabel invasjon, som omformer Norge? Er dette en villet politikk, eller er de bare bevisstløse?

Add a comment

En offisiell uttalelse fra FMI.

roysetPå bakgrunn av de femtifem – 55 – nordmenn som siden 1981 er drept av innvandrede utlendinger, ble det i april skrevet en offentlig uttalelse som bl.a. ble sendt til Statsministerens kontor og Justis- og politidepartementet. Vi kom her med en oppfordring til Den norske regjering om å arrangere en minnemarkering over de nordmenn som har endt sine dager p.g.a. en naiv og ansvarsløs innvandringspolitikk som myndighetene har ført i over 30 år stikk i strid med Grunnloven, menneskerettighetene og folkemeningen. Først etter å ha sendt en purring til nevnte departementer, behaget det de folkevalgte statsoverhoder å svare.

Add a comment
Åpent brev til Statsminister Jens Stoltenberg og Justisminister Knut Storberget.

En offisiell uttalelse fra FMI.

roysetTorsdag 27. mars ble Haidar Hussain og Ali Ayaz Shafa – begge pakistanere men med norsk statsborgerskap – dømt til fengsel i 13 år for drapet på 41 år gamle Anne Marit Søgård fra Oslo. Drapet skjedde 25. juni 2006 og var så langt som vi med sikkerhet vet, nummer femtifem – 55 – i rekken siden 1981, og som er begått på nordmenn i Norge utført av innvandrede utlendinger. Mange av drapene, hvis ikke alle, kunne vært unngått hvis politikerne hadde ført en restriktiv innvandringspolitikk og respektert innvandringsstoppen som de selv vedtok i 1975.

Add a comment
moske_medinaBiskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme er positiv til moské i Bodø, les her. Pensjonert sokneprest Olav Andreas Dovland svarer ham i et leserinnlegg sendt avisa Nordlys 24. januar.

Add a comment
vintherjensen-2Mandag den 24. Januar, rejste jeg til København, for at overvære en retssag hvor hovedpersonen var en af Danmarks skarpeste modsandere af islamiseringen af De vestlige sekulære samfund, redakør og forfatter Lars Hedegaard, der samtidig er formand for Trykkefrihedsselskabet. Det blev en indholdsrig dag, hvor mange af de kendte islamkritikere var mødt frem, for at overvære retssagen, og samtidig vise sin støtte til den anklagede.

Add a comment
Vi som er gamle nok til å huske Zia ul Haq, vet hvordan pakistanerne kom til Europa, og Norge. Denne despoten sa til sitt folk: ”Reis ut i verden og finn dere arbeid, for her er det intet jeg kan hjelpe til med.” Nei, han var mer opptatt av å sanke våpen! Senere måtte han bøte med livet, hans ”humane” landsmenn kastet ham ut fra et fly.

Add a comment
dahl”Habilitet” er tvetydig – det kan referere både til faglig dyktighet og til juridisk og moralsk integritet. Jeg skal ikke si hva jeg mener om norsk advokaters faglige standard for ikke å få standen på nakken, men jeg reagerer på de tallrike flyktningadvokatenes aggressive markedsføring av sine tjenester på samfunnets bekostning. De kaster seg over potensielle klienter fra hutaheiti og målbærer deres krav om innpass i Slaraffenland med et engasjement som er bedre saker verdig.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 273 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015