header

Foto over: Wikipedia.orgsolsnu

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Kilde: Kristeligt Dagblad den 17. Juli 2010. Fremhævelse: PVJ. Publisert 22. juli 2010.

vintherjensen-2Under overskriften ”Stop islam, forsvar friheden” forsøger den populære hollandske politiker Geert Wilders nu at skabe en vestlig alliance mod indvandring fra muslimske lande.

Ifølge et interview med nyhedsbureauet Associated Press, vil Wilder begynde med afsæt i Holland, USA, Canada, Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Her vil han opbygge et vestligt samarbejde med det ene formål at forhindre indvandring fra muslimske lande. Add a comment

Kilde: The Washington  Times/Kristeligt Dagblad den 9. Juli 2010. Fremhævelse: PVJ. Publisert 22. juli 2010.

vintherjensen-2I totalitære samfund, er der i princippet ingen grænse for, hvad et despotisk styre  kan blande sig i. I Iran, vil præstestyret nu udstede retningslinjer for islamisk  korrekt  frisure. Ifølge The Washington Times, er reglerne netop blevet præsenteret i forbindelse med ”Anstændighedens  og slørets festival”, der afholdes senere på måneden. Her slås det fast, at vestlige frisure, såsom langt hår, hestehaler, og hanekam, er helt uacceptable for mænd, mens man som god muslim har kort hår, dog gerne med brug af voks.

Netop hår og skæg bruges af mange iranere som en form for protest mod det iranske præstestyre. Derfor slår det iranske politi hårdt ned på kvinder, der eksempelvis klæder sig i tætsiddende tøj og lader deres tørklæde falde lidt tilbage, så en del af håret bliver synligt. Add a comment

Kilde: Dagbladet Politiken den 16. Juli 2010. Fremhævelse: PVJ. Publisert 22. juli 2010.

vintherjensen-2I en større artikel i  Dagbladet Politiken, den 16.7. skriver Ph.d i musikvidenskab Martin Finnedal, der hvert år er fast gæst på Roskilde Festival  om Festivalen og dens manglende besøg af  etniske somaliere, pakistanere, tyrkere, bosniere , thaier og andre ikke-etniske  danskere.

Ifølge et foto til artiklen, ser man en hel masse hvide arme der bliver rakt i vejret i takt til musikken.  Billedet fortæller alt. Roskilde Festival, er en ”lukket” klub hvor de otte –ti procent unge, hovedsageligt fra den islamiske kulturkreds  ikke deltager. Add a comment

vintherjensen-2Sagen om krucifikset ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, har sat tankevirksomheden i gang  hos flere skribenter.

Det er i flere tilfælde begrebet relativisme, der giver stof til eftertanke. Hvem  kan sætte grænserne for krænkelse? Muhammed sagen er et godt eksempel på muslimer, der føler sig krænket af en tegning. Men heldigvis, sætter danske domstole ytringsfriheden højere end religiøse følelser. Det er derfor underligt, - og problematisk at  Rettighedsdomstolen,  kan få den opfattelse, at man kan jagte det religiøse i en europæisk kulturkreds, der har været præget af kristendommen  i mange århundrede. Jeg har den  opfattelse, at Rettighedsdomstolen burde ”stikke piben ind”. Årsagen, er at Menneskerettighedsdomstolen har sine rødder i den franske lighedstænkning, hvor religionen skal  bekæmpes,  ud fra den rationelle tænkning, at parolen skal rummes inden for begrebet  frihed lighed og broderskab. Add a comment

garforsJa det kan man jo tro etter å ha hørt nyhetene onsdags morgen. Og ikke minst diskusjonen på Dagsnytt 18, samme kveld.  En blir bare oppgitt og nokså forferdet av de ”politiske korrekte” sin tankegang. Når en hører Justisminister Knut Storberget og Petter Eide i Norsk Folkehjelp, som nå har kakket seg sammen med de mest naive venstrekreftene - slike som f.eks. frøken Grande i Venstre. Ja, da må en nesten bare gi seg over. Hovedbudskapet fra disse nokså fjerne og naive er ikke til å tro! For de kjemper om å få Norge ned på samme nivå - som der disse asylsøkerne hører hjemme. De mener også at det er en menneskerett å søke asyl hvor som helst på det europeiske kontinent.  Men helst burde de komme til Norge, forsto jeg.

Saken er den at en europeisk avtale som har sikret en rekordhøy retur av asylsøkere UT av Norge, den kan nå bryte sammen på grunn av finanskrisen i Europa. Og nå mener Storberget at resultatet av dette kan bli en kraftig økning av asyltilstrømningen til Norge. På nyhetene kunne han fortelle oss at vi kan få en 3-dobbling, ja kanskje en 4-dobbling av asylsøkere til Norge! Og som vil bringe oss i en situasjon som vi ALDRI har vært i nærheten av, som han sa.  Mens vi i første halvår i år sendte ut rekordmange asylsøkere med tvang, så kan dette ta en brå stopp nå, og føre til det motsatte… Add a comment

garforsFikk med meg litt av diskusjonen mellom AP-representanten Eirik Sivertsen fra Bodø og ordfører Jardar Jensen fra Evenes som møttes i NRK sin lokalsending i ettermiddag.  Eirik Sivertsen beskyldte Evenes Kommune for at de tok imot altfor lite flyktninger og asylsøkere, og jeg mener han var både frekk og freidig overfor ordføreren!

Det skulle vel være unødvendig å fortelle denne representanten fra Ap, som med et nødskrik kom seg inn på Stortinget, at dersom han har tenkt og få fornyet tillit hos velgerne i 2013, da bør han dempe seg betraktelig når det gjelder sitt engasjement med at også byer og bygder her nord skal ødelegges. Og av denne lite bærekraftige innvandringen av muslimer! Add a comment

dahlKampen om Norge føres på flere fronter. Ett våpen er narkotika. I store mengder og over lang tid bryter det ned motstandskraften, selvoppholdelsesdriften. Det er dobbelt virkningsfullt, først og fremst fordi nettopp ungdommen er prioritert målgruppe, dernest fordi krigføringen er selvfinansierende – det er ofrene selv som betaler for egen fortapelse.

Vi hører fra tid til annen om store beslag på grensen, og all honnør til tollvesenet, men realistisk sett er det innlysende at det ikke er mulig å stenge djevelskapet ute. Landet er stort og grensene lange, og vekslende regjeringer har lagt landet åpent. Et lite folk kan ikke avse nok personell til å vokte grensene, like lite som vi kan mobilisere tilstrekkelig politi til å føre nødtørftig kontroll med alle potensielle, påregnelige narkosmuglere og –pushere som er sluppet inn i Norge. Add a comment

garforsIngenting er lenger hellig i dette landet, og ingenting overrasker meg når det kommer til å bryte ned landet og alt som er norsk! Spiker etter spiker er nå slått inn i kista, før dette landet skal senkes i grav av disse hovmodige og nasjonalfiendtlige kulturmarxistene. Det siste påfunnet deres er at de nå har fjernet Elias Blix sin vakre fedrelandssalme fra sendeskjemaet til NRK. Denne salmen som er blitt spilt i NRK hver eneste søndags morgen klokka 0657, så lenge jeg kan huske.

Ja, vi er vel innforstått med at denne rødgrønne regjeringen har gjort alt som står i dets makt i sitt iherdige forsøk for å få fjernet alt som smaker av kristendom i skoler og barnehager. Ikke engang at ungene skal få lov til å synge et takkevers før eller etter maten, dersom ordet inneholder betegnelsen ”Gud”! Nedbrytingen av Norge som en kristen nasjon har gått i rekordfart, og vi begynner faktisk å se konsekvensene av dette: Mord, voldtekt, overfall, tjuveri, svindel og innbrudd er blitt daglig rutine i dette avkristnede landet, hvor ungene ikke lenger skal lære de ti bud! Add a comment

Kilde: Kristeligt Dagblad den 15. Juli 2010 Bjarne Nørum. Fremhævelse: PVj. Publisert 21. juli 2010.

vintherjensen-2At islamiseringen af  Europa byder på mange ændringer i den europæiske hverdag, er  efterhånden velkendt. I Storbritannien er det  dagligdag. Byrådet i  engelske Stoke-on-Trent vil nu forhindre, at muslimske elever bryder fasten ved at sluge vand i svømmebadet, eller at de får lystige tanker af seksualundervisning under ramadanen.

Det har ført til, at skolerne i byen har fået tilsendt en  11. sider lang vejledning med anbefalinger om, hvordan de skal forvalte den muslimske fastemåned på skoler med en stor andel af  muslimske  elever. Add a comment

Kilde: Kristeligt Dagblad/Reuters den 14. Juli 2010, Sidsel Nyholm. Fremhævelse: PVJ. Publisert 21. juli 2010.

vintherjensen-2I New Yorks kommuneskoler, er der flere end 100.000 muslimske børn, som udgør ca. 12 procent af det samlede elev tal. Ifølge en undersøgelse fra Columbia University, er islam den hurtigst voksende religion i New York. Det har fået muslimske forældre og elever  samt en koalition af 80 interessegrupper til at kræve, at der officielt føjes to muslimske helligdage ind i den officielle skolekalender, hvor der i forvejen er 13 helligdage. Bl.a. den kristne langfredag og den jødiske ros hashana.

Det drejer sig helt præcist om eid-al-fitr, der fejrer ramadanens afslutning, og eid-al – adha, der markerer den årlige pilgrimsfærd til Mekka. Ifølge aktivisterne i Coalition for Muslim School Holidays, vil det være med til at forbedre samværet mellem muslimer og ikke-muslimer, som blev anspændt efter islamistiske ekstremisters terrorangreb på New York den 11. September 2001, - som har ført til voldelige angreb på muslimer. Add a comment

garforsEtter at PST skal ha innledet overvåking av tre terrorsiktede, ble de utrolig nok pålagt å stanse forebyggende avlytting, og det av selveste justisminister Storberget!  Ja, han bladde febrilsk i Norges lover for å se om han kunne finne en paragraf der, for om mulig å sette kjepper i hjulet for den viktige jobben til PST. Og sannelig fant han det han leita etter. Og det i selveste Grunnloven fra 1814! Utrolig! Nei, en må aldri slutte å forundre seg over de rødgrønnes måte å ”styre” landet på. Så galt fatt er det, at noen av dem mener at Grunnloven er utgått på dato, akkurat når det passer dem. Det fikk vi jo erfare når de skulle lure oss inn i dette kaoset, og få Norge til å bli medlem av EU. Og jeg skal få lov å gjenta Grunnlovens paragraf 1 fra 1814, og som lyder som følgende:” Kongeriket Norge er et frit, selvstendig, udeleligt og uafhæneligt Rige.” Den loven ble totalt sett bort fra i 1972 og i 1994, men da Storberget trengte en lov her forleden, for å stoppe PST i en livsviktig oppgave for landet, da ble en eller annen paragraf i Grunnloven blåst støvet av og tatt i bruk. Ikke til å tro!

Men det er ingen tvil om at Storbergets handling og uttalelser taler for seg selv. Så vidt jeg kan forstå, så er denne mannen komplett inkompetent til å være justisminister! For det har ikke akkurat manglet på advarsler om en innvandringspolitikk som er helt ute av kontroll. Og det er ingen tvil om hvilke politiske partier som bærer ansvaret for det som skjer, og i verste fall kan skje… Add a comment

garforsBehovet for varslere og våkne personer i landet har aldri vært større noen gang enn i dag. Men det er underlig påfallende at vi ikke har flere slike i et land som Norge? Et land de påstår er fritt og demokratisk! Propagandatidens Sovjet ga solide eksempler på hva som kunne skje dersom en person uttalte seg på tvers av det politiske korrekte: trusler, tap av inntekt og karriere, inndragelse av eiendom, samt mulighet for å miste livet. Og undertegnede har opplevd en del av det samme. I dette landet som vi tror er så mye bedre enn det gamle Sovjet…

Jeg har stått på barrikadene i minst 30 år og advart mot den muslimske innvandringen til Norge. Og det har kostet! Sjikaner, utfrysning, trusler og mordforsøk er noe av ingrediensene. Men nå ser jeg at det ikke har vært helt forgjeves. For nå begynner mine advarsler å slå inn. Sosialismen, likegyldigheten, ansvarsfraskrivelsen, naiviteten og det politiske korrekte Norge har mye med denne saken å gjøre. Og som PST i disse dager driver og ruller opp. For det er slike ting som dette, og de hodeløse politikerne, uten tanke på fremtiden - som har åpnet alle sluser for den muslimske innvandring til Norge – som burde vært stillet til ansvar! Add a comment


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 22. juli 2019


Flygeblad i Mandal
Mandag 15. juli 2019


Klistremerker i Bergen
Lørdag 6. juli 2019


Koordinert flygebladaksjon
Torsdag 20. juni 2019


Flygeblad i Surnadal
Torsdag 30. mai 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 153 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015