header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


disqus

Systemet sletter kommentarer som ikke er politisk korrekte.

Add a comment

underutviklingshjelp

U-hjelp er underutviklingshjelp!

Denne meldingen er igjen et slag i ansiktet på alle naive mennesker som tror de forbedrer verden og som mener at u-hjelp fortsatt skal fungere som en hageslange og er medisinen som hjelper nøden i Afrika: En studie fra verdensbanken viser at en betraktelig stor del av u-hjelpen som de overfører blir overført fra korrupte ledere til sveitsiske bankkontoer.

Add a comment

bondevikOpe brev til Kjell Magne Bondevik, KrF.

Eg har fått med meg at du, Bondevik, vil ha Moria-migrantar, og sikker alle andre migrantar, til Norge. – "Vi" kan ikke sitte å se på elendigheten i leirene, seier du ifølge Nettavisen den 22. mai, 2020.

Add a comment

191011a-022

Recep Tayyip "Erdugal" Erdogan og Jens, statlige godkjente terrorister? Foto: NATO – North Atlantic Treaty Organization.

NATOs Generalsekretær Jens Stoltenberg oppfordrer alle medlemslandene om å øke forsvarsbudsjettene til minst 2 % av sitt BNP. Allerede nå bruker NATO-landene over 249 milliarder dollar til opprustning og krigsforberedelser. NATO støtter ikke bare spionasje, finans- og handelskrig mot Russland og andre som forsøker å rokke ved USA sitt verdens-hegemoni, men gjennomfører også USAs ønsker om tropper- og rakett-utplasseringer for å provosere Russland. Den voksende krigs-beredskapen fra NATOs side har sin bakgrunn i USAs selverklærte embargoer og krigsforberedelser mot alle som ikke vil eksportere olje eller motsier seg dollar-diktaturet som Kina, Venezuela, Iran og Russland gjør. Den stadig voksende handels- og militærmakten Kina og deres motstand mot å innordne seg det globale finansdiktaturet til Dollar-imperiet førte allerede tilbake i 2013 at USA planla forskjellige scenarier for en angrepskrig, med NATO og Norge som lydige allierte.

Add a comment

mosque 5118176 pixabay

Selvmordsbombere forbereder ofte sine ugjerninger i moskeen.

Europe is the victim of self-inflicted non-democratic Cultural-Marxism. Eurabia will lead to the collapse of our freedom even though it will not be as prominent at first as it will in the end.

Add a comment

Aftenposten logo.jpg

Logo Aftenposten: Wikipedia.com.

Som under Andre verdenskrig løper avisa Aftenposten dagens inntrengeres ærend. Oddbjørn Jonstad kommenterer.

Add a comment

17 maiTil alle norske kvinner og menn!
Landssvikerne og de fremmedkulturelle erobrerne voldtar vårt Norge! Dette er resultatet etter over 40 år med påtvungen masseinnvandring. Folket ble aldri spurt og de parlamentariske demokratene vanstyrer og ødelegger Vårt Norge!

Add a comment

ragnarok article topimage Johannes gehrts

Ragnarok av Johannes Gehrts.

Fram gjennom tidene har menneska trudd på alt muleg som til dømes tussar og troll, gudar og djevlar. I moderne tid har vi også fått klimahysteriet rundt den svenske tenåringsjenta Greta Thunberg. Ho er visst diagnostisert med tre sjukdommar. Autisme, OSD (tvangslidelse) og selektiv mutisme. Når ho ikkje er frisk hadde det vore best om ho var heime og gjekk på skulen i fred og ro, men i staden har ho blitt klimahysterikarane si kjeledegge – og dei samanliknar henne jamvel med Jesus og Martin Luther King.

Add a comment

integration 1777536 640

Flerkultur. Illustrasjon: Pixabay.com

Hva tenker folk på når de prater om en flerkulturell nasjon?

Add a comment

hijab pixabay

Sosialistisk Venstreparti og islam går hånd i hånd. Bilde: Pixabay.com

Vi har frem til i dag bygget et samfunn basert på kunnskap og i dette kunnskapsbaserte Norge har kvinnen med harde kamper fått likeverdige rettigheter. Når SV setter en hijabkledd kvinne i front på Stortinget forstår jeg at kunnskapsformidling ikke medfører evnen til å reflektere for dette partiet, da de åpenbart ikke bryr seg om hva dette kvinneundertrykkende plagget representerer.

Add a comment

Norge i dag logo

Printscreen Norge iDag.

Åpent brev til redaksjonen i avisa Norge iDag.

Kjære redaksjonen i Norge iDag. Gjenpart til Åpne Dører, ved Askeland.

I ein leiarartikkel i denne veka si avis les eg om den Fridomen som vi må feire. Ja, eg skulle gjerne feira den fridomen som Noreg og motstandsfolk vann for oss i 1945. Men den fridomen har vi no tapt. Dei fleste av samfunnetsine storheiter går no rundt med FN-pinsen på jakkeslaget som fortel oss om at det ikkje er nasjonen og nasjonalstaten som skal verte vår framtid, men GLOBALISMEN med all sin styggedom.

Add a comment

virus 4908461 640

Under forsking på stråling mot sykdom har alle forsiktighetsregler vært fulgt, både for operatør og pasient. Det er for å unngå skader ved stråling at operatørene går bak en strålesikker vegg ved røntgen – så vel som kreftstråling. Man lærer at strålene låser cellene og uten forsiktighet med strålenes kraft, og tid, betyr det celledød og varig svekkelse av skjelett og muskulatur. Celleskadene fører først og fremst til at oksygen ikke fraktes til og fra lungene og ut i systemet. Stråletid er derfor maksimum ni uker med opphold helg, så kroppen restituerer seg. Dette, samt den dosering man med forsiktighet har forsket seg fram til, gjør at ettervirkningene blir ingen eller minimale etter bestråling.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 493 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015