header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


En offisiell uttalelse fra FMI.

roysetPå bakgrunn av de femtifem – 55 – nordmenn som siden 1981 er drept av innvandrede utlendinger, ble det i april skrevet en offentlig uttalelse som bl.a. ble sendt til Statsministerens kontor og Justis- og politidepartementet. Vi kom her med en oppfordring til Den norske regjering om å arrangere en minnemarkering over de nordmenn som har endt sine dager p.g.a. en naiv og ansvarsløs innvandringspolitikk som myndighetene har ført i over 30 år stikk i strid med Grunnloven, menneskerettighetene og folkemeningen. Først etter å ha sendt en purring til nevnte departementer, behaget det de folkevalgte statsoverhoder å svare.

Add a comment
Åpent brev til Statsminister Jens Stoltenberg og Justisminister Knut Storberget.

En offisiell uttalelse fra FMI.

roysetTorsdag 27. mars ble Haidar Hussain og Ali Ayaz Shafa – begge pakistanere men med norsk statsborgerskap – dømt til fengsel i 13 år for drapet på 41 år gamle Anne Marit Søgård fra Oslo. Drapet skjedde 25. juni 2006 og var så langt som vi med sikkerhet vet, nummer femtifem – 55 – i rekken siden 1981, og som er begått på nordmenn i Norge utført av innvandrede utlendinger. Mange av drapene, hvis ikke alle, kunne vært unngått hvis politikerne hadde ført en restriktiv innvandringspolitikk og respektert innvandringsstoppen som de selv vedtok i 1975.

Add a comment
moske_medinaBiskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme er positiv til moské i Bodø, les her. Pensjonert sokneprest Olav Andreas Dovland svarer ham i et leserinnlegg sendt avisa Nordlys 24. januar.

Add a comment
vintherjensen-2Mandag den 24. Januar, rejste jeg til København, for at overvære en retssag hvor hovedpersonen var en af Danmarks skarpeste modsandere af islamiseringen af De vestlige sekulære samfund, redakør og forfatter Lars Hedegaard, der samtidig er formand for Trykkefrihedsselskabet. Det blev en indholdsrig dag, hvor mange af de kendte islamkritikere var mødt frem, for at overvære retssagen, og samtidig vise sin støtte til den anklagede.

Add a comment
Vi som er gamle nok til å huske Zia ul Haq, vet hvordan pakistanerne kom til Europa, og Norge. Denne despoten sa til sitt folk: ”Reis ut i verden og finn dere arbeid, for her er det intet jeg kan hjelpe til med.” Nei, han var mer opptatt av å sanke våpen! Senere måtte han bøte med livet, hans ”humane” landsmenn kastet ham ut fra et fly.

Add a comment
dahl”Habilitet” er tvetydig – det kan referere både til faglig dyktighet og til juridisk og moralsk integritet. Jeg skal ikke si hva jeg mener om norsk advokaters faglige standard for ikke å få standen på nakken, men jeg reagerer på de tallrike flyktningadvokatenes aggressive markedsføring av sine tjenester på samfunnets bekostning. De kaster seg over potensielle klienter fra hutaheiti og målbærer deres krav om innpass i Slaraffenland med et engasjement som er bedre saker verdig.

Add a comment
Jan-Egil Eide fra Ullensvang, har tatt på seg vervet som kontaktmann for Hordaland fylke. Eide er 45 år, småbruker og har vært medlem i FMI siden 2005. Han har også vært politisk aktiv i Demokratene i Odda.

Jan-Egil Eide kan nås på telefon 416 21 271.

Adresse: 5734 VALLAVIK. Add a comment
Tidligere publisert i "Norge Er Vårt" nr. 2-2010.

raserFor en tid siden fikk jeg tilsendt en lærebok ”Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering” for 9. klasse. Jeg vet ikke i hvilken utstrekning boken benyttes, men den er utgitt på Gyldendal forlag i 1996, så etter all sannsynlighet er den i bruk i skolen i dag. Boken har et eget kapitel om rasisme, og dette kapittelet innledes med en plakat med teksten NORGE FOR NORDMENN, og så kommer et kapittel med overskriften ”Raser”, som innledes slik:

Add a comment
garforsIkke før har kampen mot moské i Tromsø stilnet av, og forhåpentligvis planene om et slikt bygg lagt vekk for ei stund, så setter sannelig biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland - og på eget initiativ - i gang kampen om å få en moské til Bodø. Ja, en kan virkelig begynne å lure på om det er noe som feiler mannen? Han sier nemlig til en avis der nord, at dersom muslimene i Bodø begynner å snakke om å bygge et slikt bygg i Bodø, da er det en plan som han vil støtte.

Add a comment
aasenDet er trist å sjå herr Kvarme, og andre sokalla biskopar, når de opptrer som aktivistar for masseinnvandringa. Sjølvsagt veit kvar og ein av dykk at med den masseinnvandringa som de gjer dykk til talspersonar for, så vil Noreg som nasjon gå til grunne. De veit også at det de står for vil føre med seg avkristning av Noreg, og at landet vil verte lagt ope for den mest militante og valdelege religion som verda slit med i dag, nemleg islam. Når eg ser deg Kvarme saman med muslimar i demonstrasjon i Oslo sine gater og torg, då føler eg det slik at du og dei andre biskopane seier som så til dykkar muslimske vener: Kjære islam sine søner og døtre, sjå her er nordmenn sitt land. Ver så god, ta dette til dykk som de vil, landet vil vi gi dykk og de skal herske over nordmenn for all framtid. Vi vil ikkje klandre dykk for at de driv forfølging av kristne nokon stad i verda. For oss er de herrefolket!

Slik trur eg de som sokalla kristne leiarar i Vesten og Noreg er i stand til å tenke og å handle.
Eg har slett inga tiltru til dykk, ikkje ein einaste ein av dykk.

Kvarme 250111 Add a comment
dahlEt viktig innslag i pågående debatt om utviklingen i Europas kjerneland er påvisningen av den skremmende nedgangen i kunnskaper hos skoleelever og studenter. Kunnskapsnivået ligger generelt to skoleår etter jevnaldrende for 20 år siden. Pedagoger og politikere er langt på vei samstemmige om årsaken: For mange innvandrerbarn med begrenset læreevne i klassene, og med umotiverte foreldre som selv kom til Europa uten skolegang, og med den klare overbevisning at ingen forventer, enn si krever at de og deres avkom skal arbeide for føden.

Add a comment
aasenSer i dag på nyhetene at du ber oss om å åpne lommebøkene på nytt til Pakistan. Så du mener at Norge nå kan betraktes som Pakistans melkeku? Du burde heller be om at pakistanere som har trengt seg inn i Norge, og som nå koloniserer landet vårt, syter for sitt eget land og sitt eget folk. Jeg skal minne deg om noen få ting:

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 316 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015