header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Herr Erik Wold. NRK-Debatt.

aasenViser til oppslag om debatt om Maria Amelie saken i kveld den 20. januar. Det blir sagt at denne saken kan føre til en ny asylpolitikk, mer liberal, slik jeg forstår.

Vi er et lite folk, nordmenn og samer cirka 4 millioner. Det vil være en hodeløs handling om den allerede liberale asyl- og innvandringspraksis skal bli enda mer løssluppen. De som står bak og ønsker dette må da være totalt uansvarlige med hensyn til vår nasjon og vårt lands fremtid. Om dagens praksis fortsetter så er utsiktene slik at nordmenn vil bli i mindretall i vårt eget hjemland i løpet av få tiår. Er det dette som er ønskemålet?

Jeg vil også be deg om å ta med i slike debatter pressetalsmannen for Folkebevegelsen mot innvandring, FMI, da han vil kunne representere mange som ikke blir hørt gjennom Trine Skei Grande, Heikki Holmås, Petter Eide og andre som representerer et lite antall asyllobbyister. FMIs pressetalsmann er Jan Høeg, Larvik, mob. 94866468.  Høeg er motstandsmann fra 2. verdenskrig. Som lisensbetaler til NRK ønsker også jeg å bli hørt og jeg er ikke alene. Men vi har blitt holdt utenfor i alle år da vi ikke hører til de politisk korrekte.

Sendt 21.1.11 til:
Nasjonale aktivister. Add a comment
dahlTyskere blir ikke tillagt stor humoristisk sans – det de leverer er gjerne av det plumpere slaget. Men her forleden var en pensjonist på 73 år blitt oppbrakt over en dominerende moské som var blitt reist i nabolaget. Mannen likte verken synet av nybygget eller lydene som kom derfra. Han pakket pent inn et griseøre og sendte det til imamen, og gjorde i et følgeskriv gjeldende at gjenstanden var selveste ”profetens” forhud. Den burde plasseres på et høvelig sted i ”gudshuset”, som et relikvie, og slik øke stedets status.
Add a comment
Protesterte mot urett på Gran skole – ble stemplet som rasist. (Republisering.)

Følgende beretning er gjengitt med tillatelse av Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) og Laila Pauline Hansen.

l_p_hansenNorske 1. klassinger diskriminert til fordel for utenlandske (fremmede) elever på Gran skole i Oslo.

Laila Pauline Hansen (bildet): Skolestyrer på Gran skole ble slått av utenlandske elever. Likevel sa hun i et debattprogram på NRK at de hadde få eller ingen problemer på skolen.

Laila Pauline Hansen forteller:
Vil fortelle om en selvopplevd historie fra august 1990. Jeg var med for å følge mitt mellomste barnebarn til hennes første skoledag på Gran skole i Groruddalen. Klassen bestod allerede da av en salig blanding av norske og utenlandske elever. Etter de vanlige innledninger var stunden kommet til utdeling av skolebøker.

Add a comment
dahlAldri så galt- - - -. En serie økonomiske kriser har rammet de såkalte ”giverlandene”, det vil si de landene der de styrende ser det som sin plikt, sitt kall, å redde verden. Det har bl.a. ført til mindre generøs omgang med verdiskapingen, inklusive overføringene til FNs matvarefond. Til alminnelig bestyrtelse i organisasjonen har overføringene blitt skåret ned 3 år på rad, til tross for at antall nødlidende er øket dramatisk.

Add a comment
Kilde: Dagbladet Information/Ritzau AFP. Den  18  januar 2011.

vintherjensen-2Der er ikke nogen langmodighed med afviste afghanske asylansøgere i Australien. De vil blive sendt retur.

Add a comment
Ope brev til Dagsrevyredaksjonen i NRK  med fleire:

aasenAt ein papirlaus asylsøkar har fått avslag på søknad om asyl i Noreg har som vanleg fått grundige oppslag i NRK og resten av media. Gråtekoner av alle kjønn har natt som dag jamra seg i kor, og NRK og andre media har hatt oppgåve som megafon. Aktørane og aktivistane, som vi får vite skal målbere folket sin gremmelse over at styresmaktene har fatta vedtak ut frå gjeldande regelverk, er også alltid dei same. Trine Skei Grande frå Venstre samt hennar politiske siamesiske tvilling, Heikki Holmås frå sosialistisk Venstre, er mellom dei som gladeleg slit skosålane for å nå fram til TV-kamera når ”folket si røyst” skal lyde. At siste stortingsval ikkje nettopp gav desse partia tillit i folkedjupet for deira innvandringspolitikk skulle ein ikkje tru. Massehysteri skal skapast og det gjer susen. Det har vist seg før i historia!

Add a comment
En offisiell uttalelse fra FMI.

logo.2Gi din støtte til myndighetene vedr. vedtaket om å sende ut av landet Maria Amelie, eller Madina Salamova som er hennes riktige navn - i følge AntiJihad Norge.

Den russiske asylsøkeren Maria Amelie som sammen med sine foreldre kom til Norge i 2002, har oppholdt seg ulovlig i landet siden 2003. Foreldrene oppga i tillegg falsk identitet overfor norske utlendingsmyndigheter. I 2004 fikk hun og familien endelig avslag på søknaden om politisk asyl. Etter å ha søkt om å få behandlet saken på nytt, ble denne avslått 12. januar i år.

Add a comment
dahlDet koster å bære frem dystre budskap. Forfatteren av årets store bestselger i Tyskland, beretningen om landets undergang som følge av innvandringen, forfølges med typisk tysk metodikk og sans for detaljene, det vil si for det småskårne. Thilo Sarrazin er tvunget ut av sin stilling som finanssenator i Berlin, og som styremedlem i sentralbanken. Motbøren skyldes ikke at overordnete instanser plutselig har oppdaget at hans arbeid ikke lenger holder mål, eller påviste feil i hans politiske budskap. Eneste innvending bygger på at hans klare påvisning av fakta ”ikke tjener integreringen”! Akkurat dét var vel heller ikke meningen.

Add a comment
Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark. Kilde: Tavshedens Tyranni, Flemming Rose.

vintherjensen-1I de seneste dage, har jeg  brugt tiden på at læse fhv. kulturredaktør Flemming Rose´s  492 sider store bog  ”Tavshedens Tyranni” der er udkommet på Jyllands-Postens  Forlag.

Flemming Rose er en berejst mand, der har arbejdet som korrespondent  i 11 år i Moskva for  Berlingske Tidende og Jyllands-Posten. Hans store bog, er en fortælling om, at  det ikke er gratis at kæmpe for retten til at tænke og tale frit. Han har mødt utallige systemkritikere bag Jerntæppet, som er gået op imod censuren, og selvcensuren.

Add a comment
Bjørnar Røyset er formann i FMI.

roysetPer 1. oktober 2010 er vi nå 4 908 100 personer i Norge. Folketilveksten var høyere i 3. kvartal 2010 enn noen gang tidligere, og det er innvandringen og høy fertilitet blant innvandrerkvinner som er grunnen.

Oslos folketall økte med 50 000 personer fra 1995 til 2005. Av disse var mindre enn 4000 etniske nordmenn. 46 000 var innvandrere. Mer nøyaktig sto innvandrerne for 92,5 prosent av folketilveksten i Oslo. Av innvandrerne kom 7 prosent fra andre vestlige land, resten fra ikke-vestlige land. (Aftp. 15/6-06.)

Add a comment
Kilde: Dagbladet Information den  6. Januar 2011. Tavshedens Tyranni: Flemming Rose.

vintherjensen-2Der er  i den seneste tid opstået debat om, Danmarks deltagelse i  kampen  for et  sikkert og  demokratisk  Afghanistan.

Om det overhovedet er muligt at nå dette mål, kan kun tiden vise.
En af kritikkerne af  dansk deltagelse i krigshandlingerne i Afghanistan er forfatteren Carsten Jensen, der tillader sig at komme med den påstand, ”at danske soldater og NATO er den destabiliserende faktor  i Afghanistan”. Ifølge Dagbladet Information 6. Januar 2011, fremkommer C. Jensen dertil med  følgende anklage imod fhv. statsminister Anders Fogh Rasmussen:

Add a comment
garforsDet er ikke ofte jeg er enig med Mads Gilbert og det han mener og står for. Men denne gangen får han min fulle støtte og honnør for sitt utspill om å gjøre noe med alle disse livsfarlige veiene vi har i dette landet. Det ser ut som mange mennesker i dette vinterlandet må bøte med livet sitt, før våre uansvarlige politikere tar alle disse unødvendige ulykkene alvorlig. Ja, det må bli rene massakrene, slik Gilbert kaller det for - før noe gjøres?

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 62 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015