header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Fremmede gjenger i Malmø jakter på "Lasermannen".

Bevæpnede innvandrer-gjenger tar saken i egne hender og arbeider intenst for å komme politiet i forkjøpet. Blir skytteren tatt av disse, eller noen som de tror er skytteren, vil han bli drept. Så vil han bli overlevert til politiet - uten hode.

Men inntrengerne i Malmø vil ikke nøye seg med å kun drepe "Lasermannen". Vedkommendes familie vil bli drept, og alle personer som har samme etternavn.

Se filmen på YouTube her. Add a comment
Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark.

vintherjensen-1Kilde: Dagbladet Information den 28.10. 2010. Fremhævelse: PVJ.


I Holland er der udkommet en ny bog ”Troldmandens lærling” af den hollandske akademiker Meindert Fennema.

Bogen handler om  den  kendte politiker Geert Wilders, der netop i denne tid er den centrale aktør i hollandsk politik. Her må Kristendemokraterne (CDA) og de liberalkonservative (VVD) finde sig i, at vejen til regeringsmagten  bestemmes af Geert Wilder og hans parti Frihedspartiet  (PVV).

Add a comment
dahlForrige forsvarssjef slo forleden fast at Norges hær knapt ville kunne forsvare en bydel i Oslo. I dag kom så meldingen om at Heimevernets beredskapsstyrke mot terroristangrep foreslås nedlagt. HM Kongens garde er foreslått løst fra sitt ansvar for statsoverhodets vern og velferd, og skal begrense seg til  musikk og paradering  ved festlige anledninger.

Add a comment
Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark. Kilde: www.snaphanen.dk

vintherjensen-2I Schweiz, råder fornuften. Her drøfter man ikke Ghetto-problemer. Her har man en holdning til, hvordan borgere skal gebærde sig i det offentlige rum. Her er der klare færdelseregler, når det gælder samfundsmæssig optræden.

Følger man ikke disse retningslinjer, er der kontant afregning.

Schweiz stemmer om “udvisningsinitiativet” 28. november.

Add a comment
dahlDet er søtt å høre at Carl I. Hagen synes innvandrerne brer seg for mye i bybildet.  Han kjenner seg ikke igjen i hovedstaden der han nå ønsker å bli ordfører. Til det er å si at Oslo og landet for øvrig ville vært atskillig lettere gjenkjennelig om han hadde villet dra nytte av sin politiske begavelse og utvilsomme velgertekke til å verne om byen og landet allerede for gode tyve år siden, da innvandringen tok fart, og de fremmedkulturelle hadde begynt å klore seg fast i godfjottlandet.

Add a comment
garforsJa tenk det, nå har også selveste kansleren, Angela Merkel oppdaget det!  Det er noe på gang i Tyskland i disse dager. Flere og flere høyprofilerte politikere og samfunnskritikere innrømmer det som for de fleste av oss har vært ganske åpenbart lenge: Tvungen multikultur og ”fargerikt fellesskap” er ødeleggende og splittende for et godt og fungerende samfunn! En behøver ikke å ha avlagt juridisk embetseksamen for å forstå slikt. Eller kanskje det er akkurat derfor disse med universitetsutdannelse og flotte eksamener ikke forstår en døyt av? For det er vel ganske åpenbart at før eller siden, så vil et slikt samfunn som vårt gå til grunne? Det ligger jo i selve begrepet ”multikulturelt” – eller hva?

Add a comment
Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark.

vintherjensen-1Den  hollandske anklagemyndighed tog i går hul på sin afsluttende procedure i retssagen mod  den  populære hollandske politiker. Den overordnede anklage mod Geert Wilders er, ”at han har opildnet til had mod muslimer og indvandrere i Holland".

Det er ikke tilfældet! Geert Wilders, har blot tilladt sig at advare imod den store islamiske indvandring til Holland, som er årsag til store etniske spændinger, og masser af vold og kriminalitet i landet. Her har han trådt på de gamle partiers dårlige samvittighed, og derfor er det fra dette bagland anklagen mod Wilders begyndte. Men det får hans modstandere ikke meget ud af.

Add a comment
garforsKapellan Trond Laksaa reagerer sterkt på meldingen fra Borgtun skole i Tromsø, der ledelsen har gjort knefall for islam. Det er ikke ofte en av kirkens menn regerer. Til nå har prostene Olav Andreas Dovland og Olaf B. Dal stått temmelig alene om å ytre skepsis mot masseinnvandringen, islamsk ekspansjon spesielt.

Amund Garfors i Narvik har gjort seg noen tanker om saken.

Add a comment
aronsenBorgtun skole i Tromsø fikk sist helg nasjonal oppmerksomhet, da de gjorde knefall for islam. Knefallet gikk ut på at de lot en kommentar fra det som blir omtalt som muslimske foreldre, føre til at undervisningen i gym og svømming blir gjort med kjønnsdelte klasser.

Add a comment
Ein offisiell uttalelse frå FMI.

logo.2Tidlegare i år (16/7) publiserte NRK Sogn & Fjordane ein artikkel på kanalen sin nettstad som omtalar ei ”landssvikar-liste”, og der bl.a. fylkesmann Oddvar Flæte i Sogn & Fjordane står oppført. Fylkesmannen har uttala at han ynskjer seg eit fleirkulturelt fylke. Bak lista står Oddbjørn Jonstad som er formann i Norsk Folkeparti, og ei rekkje namn over personar som bidreg til masseinnvandringa - det sokalla fleirkulturelle Norge - står der oppført. Fylkesmannen gir også uttrykk for at han ikkje let seg skremme av - som han kallar det - eit åtak på ytringsfridomen, samt at Norge har ein menneskeleg og juridisk plikt til å ta vare på dei som kjem til landet.


Add a comment
garforsFor to år siden kom det fram planer om at det skulle bygges en større moské i Tromsø. Selvsagt ble det flertall i bystyret. Og vennligsinnede politikere og en naiv ordfører stilte seg som vanlig opp med smil og gode ord. Ja, uten den minste betenkelighet til at forslaget ikke skulle gå igjennom i bystyret.

Add a comment
garforsJa hvem skulle trodd at radikal Islam skulle få fotfeste og stadig presser på, også langt nord for polarsirkelen? Vi trodde lenge at vi skulle bli spart for galskapen, men dessverre, ingen klarer å stoppe denne livsfarlige ideologien som sprer seg som en kreftbyll. Her står de radikale islamister i kø. For her skal det bli enda mer hijab, og enda flere tildekte muslimske kvinner i våre byer i Nord-Norge. Tromsø er for lengst utvalgt. I den byen, hvor det nå skal bygges en kjempesvær moské, finansiert fra Saudi Arabia, der går det fra vondt til verre. Jeg forstår godt at ordføreren går fra borde. Ja, Tromsø det er en fortapt by! Og det blir ikke enkelt å styre den kommunen i framtida. For nå skal den svært kvinnefiendtlige, ekstreme og undertrykkende varianten av islam, nemlig wahabismen spres i byen. Her skal kanskje flerkoneri, tvangsekteskap, kvinnemishandling, hat og terror være en den del av hverdagen? Mens begge biskoper og alle prester i nord har fått munnkurv. Ja, det er helt utrolig at de holder kjeft om dette som med tiden vil gjøre dem alle arbeidsledig! Har de glemt hva som står i salmeboka: Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder?

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 243 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015