header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark. Kilde: Kristeligt Dagblad den 26. 11. 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2I de sekulære vestlige  nationer, er der bred enighed om, at  ordet er frit, men under ansvar.

Det gælder også når der er tale om religionskritik. Men om disse forhold vil fortsætte, kan der i dag sættes spørgsmålstegn ved. Hvis organisationen for den Islamiske Konference OIC,  får magt som den har agt, vil OIC igennem FN få sin vilje trumfet igennem, så det ikke længere er tilladt offentligt at udøve religionskritik eks.vis  overfor den islamiske kulturkreds.

Add a comment
svenske_forsvaretAfghanske asylsøkere uten oppholdstillatelse deltok i øvelse sammen med svenske soldater som skal til Afghanistan.

Add a comment
dahl”Newspeak” blir i leksika definert som politikeres og byråkraters speilvending av ord og uttrykk, slik at meningen i beste fall blir tvetydig, og ofte det motsatte av den opprinnelige, egentlige. En tredje brukergruppe er journalister og kommentatorer i NRK.

Add a comment
Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-1Frontex, som er  EU-organisation for grænsekontrol har nu for første gang besluttet at sende en bevæbnet styrke for at forsvare EU-unionens ydre grænser. Her skal danske specialudannede  politifolk deltage. Som en del af en akut indsatsstyrke, skal  Danmark hjælpe med at bremse den stigende strøm af illegale indvandrere, der forsøger at krydse den græsk-tyrkiske grænse.

Add a comment
dahlDet er alminnelig kjent at utenlandske kriminelle har funnet sitt paradis i Norge. Velstand overalt, og om ikke penger og verdigjenstand kan plukkes fra trærne, kan de relativt risikofritt plukkes fra forretninger, hus og hjem, og fra tilfeldige ransoffer. Opplæringen starter allerede i barnehagen, alt som ledd i terroriseringen og tilslutt okkupasjonen av Norge.

Add a comment
Bokanmeldelse.

Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark.

vintherjensen-2Ole Hasselbalch´s bog, har fået stor opmærksomhed i  de danske medier. Weekendavisen, som er den mest aristokratiske avis i Danmark (BerlingskeTidende), bragte en halv side og i tillæget "Bøger" en hel side. Hasselbalch er en stor kanon på det juridiske område, men en venlig og beskeden person. Han er en sejler af Guds nåde. Han kan selv bygge sin båd med aptering.

Add a comment
dahlEn av disse forskerne ved Holocaustsenteret, som har gjort utvalgte deler av krigshistorien til levebrød, har konstatert at et antall nordmenn tjenestegjorde ved tyske konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig. Samtidig kom der ut i London en bok av historikeren Timothy Snyder, ”Blodlandene – Europa mellom Hitler og Stalin”, og den beretter om noe av det disse to tyrannene gjorde mot sine arme prisgitte undersåtter og ofre, hver for seg og i samvirke.

Add a comment
aasenHar no betalt abonnementet for eitt år framover.  Rett nok har de sendt meg avisa utan at eg har tinga den, og takk for det. Bladet er bra, men eg er ikkje samd i alt de skriv. De har hatt det med å hylle Kjell Magne Bondevik, ein mann som eg ser på som ei av katastrofene for vårt fedreland. Husk på at masseinnvandringa vil knekke oss som nasjon og nordmenns fedreland samt vår økonomi.

Add a comment
Bjørnar Røyset er, landsstyremedlem i FMI.

roysetNorske myndigheter; statsråder og andre statstjenestemenn og -kvinner ynder å fremstille Norge som et foregangsland når det gjelder støtte til demokratiseringsprosesser i tidligere korrupte regimer, være seg Øst-Europa eller 3. verden. Likeså bruker våre prektige statsoverhoder å ha på plass representanter fra kongeriket når disse landene gjennomfører demokratiske valg, gjerne for første gang i sin historie.

Add a comment
En offisiell uttalelse fra FMI. Kilde: Aftenposten.no 4. sept. 2005, Halvor Tjønn.

logo.2Norske myndigheter hevder at landets behov for arbeidskraft må løses ved mer innvandring. Dette tilbakeviser Tyra Ekhaugen i en doktoravhandling, som artikkelen under bygger på. Innvandringen fører til økt forsørgelsesbyrde, i stedet for redusert forsørgelsesbyrde.

Artikkelen har tidligere vært publisert i FMIs Nettavis, og ligger i tillegg under "Fakta".

Add a comment
Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark. Kilde: Kristeligt Dagblad den 8. November 2010. Heidi Dachs. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-1Ikke overraskende er der ved at ske et kursskifte i  Tyskland, når det gælder den enorme indvandring  fra islamiske lande til Tyskland.

Den  tyske Ebert-Stiftelse,  bragte forleden en meningsmåling, der fortæller at hver tiende tysker ønsker at leve i et diktatur. De udspurgte personer angav således, ”at de længes efter en stærk politisk leder, en såkaldt fører”.

Add a comment
Kilde: NRK.no

faktaIran sender imamer fra Iran for å forkynne hat. Det hevder kilder i det muslimske miljø overfor NRK. Imamene det dreier seg om er tilknyttet Det Norske Imam Ali Senter i Oslo, en moské med rundt 200 medlemmer. En av kildene sier til NRK at "Deres religiøse rolle er et skalkeskjul for å formidle et fiendtlig budskap mot Vesten. Gjennom sin forkynnelse klargjør de sine tilhørere ideologisk, slik at de i fremtiden skal være villige til å utføre terrorhandlinger dersom det kommer en ordre om det."

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 510 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015