header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Kilde: Nyt fra Dansk Samling nr. 3-2010.

vintherjensen-2I det seneste nummer ”Nyt fra Dansk Samling” nr. 3 – 2010, kan der læses følgende under overskriften ”Indvandring, udlændinge, flygtninge, indfødsret”.

”Dansk Samling understreger, at ingen ikke-dansk har nogen selvfølgelig eller naturgiven ret til at opholde sig i Danmark eller til dansk indfødsret.

Kun det danske folk har en naturgiven indfødsret; alle andre kan alene være her med gæsteret. En gæst opholder sig hos værten, så længe værten finder det rimeligt. Det afhænger ofte af gæstens opførsel.

Add a comment

Noen aktuelle vers i Koranen

Jeg har lagt merke til at mange som skriver om Islam på nettet og i media, ikke er helt oppdatert om de aktuelle vers i Koranen. Feil og motsigelser forekommer ofte. La oss patrioter vise at vi er seriøse og oppdatert i betydningen av de ord og uttrykk som står i Koranen.

Troende og vantro
De som i Koranen defineres som troende - er alle som bekjenner seg til Allah og hans sendebud. De som derimot blir kalt for vantro, er alle de som i følge Koranen, er blitt forledet til å tro på en bok - Bibelen for kristne og Thoraen for jøder. Disse såkalte bokens folk, paktsfolk, skriftsfolk (nevnt i Koranen), skal derfor ikke drepes uten videre. De kan få lov til å dyrke sin tro i skjul og stillhet i sine privat hus - selv området er under islamsk herredømme. Men de skal på alle hold vise underdanighet ovenfor de troende, være rettsløs og akseptere Islams overhøyhet uten protester, være dhimmi og betale en ekstra høy skatt inntil de må konvertere til Islam.

Kap. 9-29: Bekjemp dem som ikke tror på Allah og Dommens dag, som ikke forbyr det Allah og hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner Sannhets religion, av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet

Kap. 5-56: Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne! De henger sammen, den som slutter seg til dem, blir en av dem. Allah leder ikke de urettferdige.

Avgudsdyrkere og de uten tro
For de som blir benevnt som avgudsdyrkere, Budda, Hindu m.fl., og de som ikke har noen tro, ateister, humanetikere mv., er det ingen nåde å få. De skal få valget mellom å konvertere straks til Islam eller bli drept.

Kap. 98-5: De vantro blant Skriftfolkene, og avgudsdyrkerne, skal være i helvetes ild, og der skal de være og bli. Disse er de verste skapninger.

Kap. 9-5: Men, når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Dette er det omtalte "Sverdets vers".

Når det gjelder å annektere eller erobre landområder fra de vantro (kristne og jøder) så blir muslimene lett inspirert av følgende koranvers:

Kap. 8-66: Hør Profet! Anspor de troende til kamp! Finnes der tyve standhaftige blant dere, vil de vinne over to hundre! Er der hundre blant dere, vil dere overvinne tusen av de vantro! For de er et folk som intet forstår!

Den norske oversettelsen av Koranen v/Einar Berg, har, i forhold til tre engelske oversettinger, mange grammatikalske tvetydigheter samt forvrengninger av verb og navnord - vanskelig å forstå for folk flest.

Add a comment

Alf Tore Aronsen er president i RepNor.

aronsenDet var særdeles gledelig å lese avisa Nordlys sin lederartikkel på mandag 23. august. Med befriende ærlighet slaktes og latterliggjøres dette supperådet som har fått navnet Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Jeg håper at det vi har sett i Nordlys av bl.a. journalist Tone Jensen den senere tid, fortsetter med uforminsket styrke fremover. Nevnte lederartikkel var i alle fall lovende.

Alle ansvarlige mennesker, uavhengig av bosted i Norge, uavhengig av tittel og posisjon i samfunnet, må ikke senke seg ned på et nivå der islams nyttige idioter får legge forholdene til rette for dødskultens eksistens i det som alltid skal være et fritt og demokratisk hjemland for nordmenn. Det er på tide at statsråd Audun Lysbakken og hans ubrukelige ombud, Sunniva Ørstavik, blir fjernet fra sine respektive stillinger. Stillinger ansvarlige mennesker aldri ville gitt dem i utgangspunktet. Norske aviser kan bidra med kritiske lederartikler som den vi så i Nordlys den 23. august.

Add a comment

garforsDet er bare 6 måneder siden at regjeringen, med justisminister Knut Storberget i spissen, uttalte at hijab til politiuniformen ikke hører hjemme i dette landet. Og derfor kom det som et sjokk på oss alle, da denne venstrevridde Likestillings- og diskrimineringsnemnda igjen bringer dette torgs. Der den kvinnelige lederen av denne merkelige nemnda, mener at det bryter mot diskrimineringsloven og likestillingsloven - at muslimske kvinner som ønsker å bære hijab til politiuniformen, ikke skulle få lov til det.

Ja, er det ikke det jeg har sagt: Nordmenn er de verste når det gjelder å få dette landet avviklet, og lagt i hendene på inntrengerne!  Her gjelder det å rive ned alt som er norsk eller som minner oss om vår kultur og væremåte. De gir seg aldri! Og de blir heller aldri ferdig med gnålet sitt. Selv om dette for lengst er avgjort. Vi vet jo at denne likestillingsnemnda består av tidligere AKP-folk og rødstrømper, og slike kan ikke vente lenger for å få denne nasjonen avviklet.

Add a comment

dahlAmund Garfors etterlyser betimelig nok trygghet for oss gamle. Ja var her bare vilje til å gjøre noe. Eldre og uføre blir tydeligvis blinket ut, som vergeløse offer.

Jeg tilbringer min livsaften, som det lett poetisk kalles, i et seniorsentrum i Bærum, og forrige helg var her tilløp til oppstandelse: To av mine gjenboere, begge i nittiårene og sterkt bevegelseshemmet, ble ranet i sine boliger. Den ene, i sine unge dager en kjempe, i dag avhengig av rullator for fremdriften, ble hjemsøkt av to, som han sa det, av ” våre nye landsmenn”, og ranet for lommebok med 4.000 i kontanter, og fikk leiligheten endevendt i jakt på omsettelige gjenstander.  Vi bor alle på bakkeplan, og når sommerværet slår til er det fristende å åpne døra ut til terrassen og plenen. Nå blir vi frarådet slik lettsindighet, vi lever i det nye Norge, det for alle du vet.

Add a comment

En offisiell uttalelse fra FMI.
logo.2Landsstyret gjenvalgt under landsstyret på Beitostølen i helgen.

Det sittende landsstyre i Folkebevegelsen Mot Innvandring – FMI ble gjenvalgt under landsmøtet på Beitostølen 21. august 2010. Bjørnar Røyset fra Kristiansund fortsetter som formann, mens Jan Høeg, Larvik ble gjenvalgt som nestformann og pressetalsmann. Bjørn Voldnes, Herøy tok gjenvalg som kasserer, mens Tor Holst, Sarpsborg ble innvalgt som vararepresentant. Geir Leon Espeseth, Herøy fortsetter som revisor.

Folkebevegelsen Mot Innvandring

Bjørnar Røyset
Formann

Styre gjenvalgt 230810

Sendt 23.8.10 til:
”Alle” norske aviser.  De norske politiske parti.  Nasjonale aktivister.

Add a comment

dahlDet er delte meninger om vi skal stå i Afghanistan. Selv mener jeg at landet og folket ikke er verdt livet til en eneste norsk soldat. Likevel bør vi bli der. Trekker vi oss ut med halen mellom beina vil de fanatiske morderbandene få blod på tann. Vi bør i stedet forsterke innsatsen, og ikke pålegge våre soldater meningsløse restriksjoner på krigføringen. I vestlige medier skrikes det opp om sivile offer, uten å bry seg med at fienden konsekvent opptrer i sivil, blander seg med befolkningen, og benytter kvinner og barn som levende skjold under kampene. Add a comment

Kilde: Kristeligt Dagblad den 18.8. 2010, Allan Sørensen. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Ifølge Kristeligt Dagblads mellemøst-korrespondent  Allan Sørensen, har to libanesiske tv-stationer, der fortrinsvis har shiamuslimske   seere,  aflyst en tv-serie om Jesus. Begrundelsen er, at den virker stødende på landets kristne.

Det drejer sig om den shia-muslimske organisation  Hizbollahs  tv-station i Libanon, al-Manar, og en anden libanesisk tv-station NBN. Her har man valgt ikke at sende de resterende 15 ud af 17 afsnit af tv-serien ”al-Masih” ( Messias), der handler om Jesus.

Add a comment

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten/Berlingske Tidende den 19.8. 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Ifølge Morgenavisen  Jyllands-Posten, flyder der en lind strøm fra palæstinensiske tv-stationer, som sender deres signaler via satellitter til parabolmodtagere i hele Europa.

Efter pres fra EU greb de franske myndigheder ind den 8. Juni og beordrede signalet lukket for Al Aqsa TV, som drives af Hamas. Det franske radio. og tv-nævn opremsede flere grove eksempler på nedværdigende beskrivelser af jøder og forherligelse af terrorhandlinger.

Den 19. Marts beskrev en imam på AL Aqsa TV jøder som værende ”ikke rigtige mennesker”, der ”nedstammer fra aber og svin”. Den 31. Marts slog tv-stationen fast, at angreb på Al Aqsa udgør et ”lovligt motiv til at dræbe enhver zionist, hvor han end befinder sig.”

Add a comment

En offisiell uttalelse fra FMI.

royset”Simon Fkadu-saka” i Florø har teke ei ny, men ikkje uventa vending. Denne gongen har Soknerådet i Kinn gått til det steg og gjort kyrkja om til ein politisk arena og ”innvilga” sokalla kyrkjeasyl til dei utviste asylsøkjarane Simon og Fkadu Thaye. Det må her påpeikast at ”kyrkjeasyl” har inga forankring i norsk lovverk og er dermed ulovlig.

Bakgrunn
Då Simon og Fkadu Thaye frå Eritrea blei utviste frå Norge i august, hadde asylsøkjarane vore i landet i 18 månader. Far og son Thaye kom til Norge via Italia, der dei første gong hadde søkt om politisk asyl. Slik FMI kjenner saka gjennom media, har asylsøknadane i Norge vore til behandling i alle instansar. Først Utlendingsdirektoratet (UDI), og sidan Utlendingsnemda (UNE). Ein skulle då tru at UDI og UNE har hatt god nok tid på seg til å behandle asylsøknadane, og med det ha teke ei rett avgjerd. Då Italia i tillegg er landet som asylsøkjarane først søkte asyl i, skal dei umiddelbart returnerast (1. landsprinsippet). Dette er i samsvar av Dublin-konvensjonen som Norge har skrive under på.

Add a comment

Kilde: Snaphanen den 17. 8. 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Læst på den Dansk/ Svenske  SNAPHANEN  i forbindelse med det kommende svenske Rigsdagsvalg.

”Det er ligegyldigt, hvad politikerne siger:

Det er det de gør, der betyder noget. Når ledende kvindelige venstrefløjspolitikere sender deres børn i privatskole, samtidigt med  at de prædiker folkeskole, så betyder det noget, som ingen doktor kan spinde væk. Og DF kan sige noget eller lade være, de går frem alligevel, denne gang fra 12, 6 til 15 procent. Søvndal har talt solen sort, men han går tilbage alligevel.

Den dag folk slutter direkte fra deres øjne til stemmesedlen, så er løbet kørt for ethvert spin for en alternativ virkelighed.  Øjnene trumfer ørerne til enhver tid. R og Enhl. Er marginale psykologisk-politiske konstanter af ren  eksotisk interesse.

Af samme grund kan Sverigesdemokraterne  sagtens få 8-10- 12 pocent om en måned. Sahlin og Reinfeldt kan ikke snakke virkeligheden væk, den er det værste vidne imod dem, langt værre en SD. Den dag hvor svenske socialdemokrater kysser 24 procent, vil komme før eller senere.  Med lidt held, kan det blive i Jytte Gutlands formandstid.”

Add a comment

Alf Tore Aronsen er president i RepNor.

aronsenAlle som leser dette innlegget, vil ha forståelse for at noen handlinger får større konsekvenser enn andre. Dersom man bulker en bil eller knuser et vindu, kan man betale for skadene. Dersom man derimot dreper et menneske, kan man ikke gjøre det godt igjen med penger. La oss da si at man ikke bare dreper ett menneske, men derimot livsgrunnlaget for alle mennesker. Da begynner man virkelig å snakke om store, uopprettelige konsekvenser.

Det er noen ting vi ikke kan klare oss uten, og mat er definitivt en av disse basisbehovene. I sammenheng med menneskehetens horrible mangel på ansvarlig familiepolitikk i Asia, Afrika og Latin Amerika, som igjen får konsekvenser for resten av verden, er vi på vei til en tilstand av matmangel, som igjen vil få matprisene for hele menneskeheten til å gå gjennom taket. De sultkatastrofene vi ser i dag, blir som en rumling i magen å regne, sammenlignet med det verdensomfattende marerittet vi blir vitne til i løpet av de neste 50 årene. Bare i år ødelegger vi på verdensbasis 25 milliarder tonn matjord. I Norge bruker vi ikke tonn, men derimot areal av dyrket jord som forsvinner. I 2009 førte kortsiktig tankegang til at Norge mistet 8308 mål dyrket jord. Dette arealet tilsvarer tilsammen 1100 fotballbaner. I 2008 mistet Norge 7900 mål dyrket jord. Myndighetenes plan om å snu denne utviklingen, blir med andre ord ikke fulgt. Enten tillates det å gro igjen, eller så bygges det boligfelt, golfbaner, fotballbaner og samferdselsårer. Det som er udiskutabelt, er at denne «voldtekt» av vårt næringsgrunnlag, kommer som en følge av den nevnte overbefolkningen. Bare i Norge er vi snart en million for mange mennesker. Hovedsakelig på grunn av den hodeløse masseinnvandringen siden 1971.

Mens undertegnede har skrevet dette avisinnlegget, har kloden hatt en netto befolkningsvekst på over 6000 mennesker. Det var lett for meg å skrive dette avisinnlegget, men det vil ikke bli lett for menneskeheten å gi tilstrekkelig næring til de over 6000 nyfødte.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 245 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015