header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark.

Kilde: Dagbladet Information den 7. September 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Mona  Sahlin, er just ikke min ”kop te”. For mig, står hun som en  totalitær socialistisk politiker, der ikke viger tilbage for at forfølge anderledes tænkende personer.

Samme opfattelse har den svenske forfatter Ulf Peter Hallberg, der i Dagbladet  Informations Weekend udgave skrev følgende:

”Den  socialdemokratiske leder, Mona Salins, udlægning af mulighederne i Sverige forstærker snarere socialdemokraternes dilemma. At ville det gode uden at have idder eller  kunne forny sig, Sahlin har en lidt hjælpeløs politisk fremtoning på grund af sin mangel på konkritisering.

Hun fremstår som en stedse rettænkende kassedame i et supermarked, som ikke kan holde rede på varer og priser, men dog vil gøre alt for at stå sig godt med kunden.”

Ja, hvad skal man stille op med, når det afgørende spørgsmål i den svenske valgkamp, er gået hen og blevet et spørgsmål om, et nationalt sindelag.

Add a comment

garforsDe som fikk med seg Dagsrevyen lørdag kveld på NRK, de fikk seg nok en liten tankevekker får vi tro. For denne reportasjen fra Oslo østkant, den viste oss at nå snart er det fritt for etniske norske elever i Groruddalen. Og om bare 3-4 år vil majoriteten av 7-åringene som begynner på samtlige skoler i hovedstaden være av utenlandsk opprinnelse.  De få nordmenn som da enda er igjen, de flytter vekk fra disse bydelene. Mens likegyldige politikere, som har fått nok av advarsler, de ser nå endelig kanskje skrifta på veggen?

Add a comment

Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark.

vintherjensen-2Den svenske statsminister Frerik Reinfeldt, står ifølge meningsmålingerne til at blive vinder af det svenske Rigsdagsvalg den 19 september.

Han har givet udtryk for, at han ikke ønsker at tælle  Sverigedemokraternas  mandater  med, når der skal dannes regering. Det tror  jeg ikke på. Hvis Sverigedemokratarne bliver det udslagsgivende parti, vil Reinfeldt naturligvis være politisk ”gangster” nok, til at han fastholder sin magt. Det bliver så  –  selvfølgelig  – med nogle kraftige indrømmelser til Sverigedemokatarne.

Den høje cigarføring fra Fredrik Reinfeldts, den holder kun hvis han kan finde et andet acceptabelt alternativ.

Samme høje cigarføring havde Det svenske Socialdemokrati´s  formand Tage Erlander, i 1948, da Kommunisterne stod til at komme i Rigsdagen. Tage Erlander, der var en fornem demokrat, svarede  kommunisterne med, ”at han ikke kunne regere fra en fængselscelle” Det var en skarp henvisning til ”kammerat Stalins udrensninger”. Men virkeligheden kan som bekendt skrive en dagsorden. Det gjorde også i 1948, her kom kommunisterne ind med otte mandater, som Erlander naturligvis medregnede som parlamentarisk støtte.  Nøjagtig  det samme kommer statsminister Fredrik Reinfeldt  til at gøre med Sverigedemokraterna´s  mandater.

Add a comment

Alf Tore Aronsen er president i RepNor.

aronsenDen senere tid har flere personer i ymse maktposisjoner overgått Harald Heide-Steens legendariske rollefigur Balle Clorin og hans supperåd, i tøvete uttalelser. Undertegnede har allerede kommentert dette tragiske likestillings- og diskrimineringsombudet. Første helg i september fikk hun avløsning av halvt norske Akhenaton de Leon, leder for rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, som åpenbart bryr seg mer om sin ikke-norske tilhørighet. Jeg syns han viser manglende respekt for sin norske mor og sin norske tilhørighet, når han åpenbart ikke velger å prioritere sitt norske fornavn Oddvar. Nå har han altså foreslått å dele opp norske aldershjem i norske og ikke-norske avdelinger.

Add a comment

 Kilde: Pressemeddelelse fra DF, Christiansborg 29. august 2010.

Dansk Folkepartis medlem af Europa Parlamentet, Morten Messerschmidt, er dybt rystet over, at svensk TV4 nægter at vise en valgvideo for Sveriges Demokraterne og mener, at det er det sidste bevis i rækken på, at Sverige ikke overholder internationale konventioner for afholdelse af parlamentsvalg. Morten Messerschmidt vil rejse sagen overfor Vendig-kommisionen og samtidig have en debat i Europa Parlamentet, om svenskernes mangelfulde demokrati.

Add a comment

Kilde: Weekendavisen nr. 35. 3. September  2010. Leder af kulturredaktør Henrik Wivel.

vintherjensen-2For en  tolv tretten  år siden, var forfatteren  Peter Neerup Buhl og undertegnede inviteret  til et større møde  i Stockholm, hos det nu  kendte  parti Sverigedemokraterna. Vi var i denne forbindelse inviteret som Den Danske Forenings  repræsentanter.

Vi traf her inderkredsen af partiets  ledelse, som vi fik det allerbedste indtryk af. Partiets politiske program var  konciperet  i et sprog og med en  politisk dybde, som fortalte os, at  dette parti ville man komme til at høre mere til.

Add a comment

Åpent brev til Amundsen, Frp.

aasenHerr Per Willy Amundsen (Frp). Hørte intervjuet som Nrk hadde med deg på radioen kl.07.40 i dag den 1.sept.2010. Er det ikke underlig synes du, at i et samfunn som liker å fremstå som verdens beste demokrati, så skal det være en dødssynd å ha et annet syn på historiens største omveltning i vårt land enn det som er god tone innen innvandringslobbyen? Nå er det Sverigedemokratene som blir hengt ut og rakket ned på av de jeg vil kalle landssvikmiljøene.

Jeg synes ikke du, Per Willy Amundsen, skal la deg gå i den fellen at du hele tiden må forsvare deg mot aggressive journalister og andre som tydeligvis har som livsoppgave å ødelegge vårt norske samfunn. For det er nettopp det som nå skjer, og som folket ikke skal få lov til å ta til motmæle mot. Den samme utviklingen skjer ikke bare i Sverige, men i hele resten av Europa.

Add a comment

vintherjensen-2Ifølge Ritzau, vil  statsminister Lars Løkke Rasmussen blive inviteret til at deltage i den traditionelle Ramadan-middag, som holdes på Christiansborg. Middagen afslutter muslimernes årlige fastemåned, ramadanen.

Bag arrangementet står avisen Zaman Scandinava, og SF`s  socialordfører Ôzlem Sara Cekic.
Socialordføreren mener, at det vil sende et ”stærkt signal” om, at der er plads til det muslimske mindretal.

Ôzlem Sara Cekic siger i denne forbindelse:
”Hvis statsministeren  siger ja til invitationen, vil han sende et stærkt signal om, at vi er et samfund, hvor der er frihed til forskellighed – og hvor der er plads til alle uanset etnisk, religiøs og kulturel baggrund. Jeg krydser fingre for et ja fra Lars Løkke Rasmussen.”

Add a comment

Kilde: Internettet.

vintherjensen-2Forleden var jeg til møde i en forsamling, der har det tilfælles, at nationalstaterne skal respekteres, og at  grænserne imellem nationalstaterne ikke kan flyttes med magt, men ved forhandling og godkendelse af det internationale samfund. Det vil i vores tid sige FN eller ved Den Internationale Domstol i Haag. Det er de muligheder der er, når konflikter opstår.

Ved mødet traf jeg formanden for SIAD Anders Gravers, der til daglig stærkt forfægter den nationale suverænitet. Vi kom til at tale om  konflikten imellem israelerne og palæstinenserne. Her fremførte jeg  det synspunkt, at den nuværende israelske regeringsleder  Benjamin Netanyahu, er en ”høg”, der reelt ikke ønsker nogen fredsaftale. A. Gravers, var ikke enig  i min bedømmelse af  Benjamin Netanyahu. Han er en jødisk fundamentalist, der drømmer om et stor Israel, og hører til den kreds, der opfatter Jerusalem som jødernes evige hovedstad. Det er en tilsnigelse, Jerusalem, er såvel jødedommen, kristenheden, og  muslimernes metropol. Dette synspunkt var også gældende, da FN udarbejdede en delingsplan for Palæstina  i 1947. Ifølge FN Generalforsamlings resolution 181. Skulle Jerusalem være et internationalt mandatområde, der ikke skulle tilhøre hverken den forestående palæstinensiske eller jødiske stat.

Add a comment

dahlDet er ”Der Spiegel” som spør, og tidsskriftet innbyr leserne til debatt over en oppsiktsvekkende frittalende bok som nettopp er kommet ut i Tyskland. Bokens tittel i uautorisert oversettelse lyder:

”TYSKLAND AVSKAFFER SEG SELV. SLIK SETTER VI VÅR FREMTID PÅ SPILL”, og forfatteren er ikke overraskende tidligere finanssenator i Berlin og nå medlem av styret i Tysklands nasjonalbank, Thilo Sarrazin. Forfatteren har vært et fremtredende medlem av SPD – det sosialdemokratiske partiet, og det er betegnende at fremst i rekken av angriperne finner vi forfatterens partifelle og hovedstadens regjerende borgermester, Klaus Wowereit, bekjennende homoseksuell, og således høyt hevet over omsorgen for kommende generasjoner tyskere.

Add a comment

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten den 22.8. 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2I dag, 24.8. udkommer der en ny bog af  forfatterne Karen  Jespersen  og  Ralf Pittelkow. Titlen er:
”Isams  magt –Europas ny virkelighed.” Bogen er af forfatterne ment som en advarsel!

Her anklager forfatterparret  VK-regeringen, og Socialdemokratiet, for at ignorere en demografisk udvikling, der er til muslimers fordel. I planen er der ingen opmærksomhed på den store demografiske udvikling der er i gang, og som vil ændre Europa til et delvist islamisk område. Kritikken går direkte på nogle af Karen Jespersens tidligere minister kollegaer som kan læse følgende:
”Regeringens plan bygger på meget tågede forestillinger om, hvad islamisme overhovedet er. Det fremgår også af de bud, der gives på, hvorfor nogle muslimer tiltrækkes af den. Man ser det primært som det danske samfunds skyld –at unge muslimer føler sig tilsidesat. Man har tilsyneladende ikke skænket det en tanke, at islamismen er en politiks ideologi, som gør sig gældende i både den muslimske og den vestlige verden.”

Add a comment

dahl”Bærumsavisen” slår opp over hele førstesiden at her er FARGERIK VEKST I BÆRUM, og illustrerer det med bildet av et smilende par i såkalt ”lykkelige omstendigheter”. Artikkelen forteller at for ti år siden var her 9 prosent innvandrere i kommunen, nå er de 15. I det Herrens år 1980, før innvandringsindustrien tok av, var her 900, nå er her 16.650 innvandrere i Bærum. Med det styresettet vi har, i kommunen og i landet for øvrig, er dette bare begynnelsen.

Journalisten har innhentet diverse tallmateriale, og peker på at kommunen ligger noen hakk over landsgjennomsnittet: 552.000 innvandrere utgjør bare 11,4 % for hele Kongeriket. I disse er det tatt med norskfødte barn av ”innvandrerforeldre”, som vel ikke omfatter de fremmede som har fått norsk statsborgerskap. I departemental forstand er jo disse norske!

Fremskrittspartiets gruppeleder i kommunestyret Sven-Even Maamoen er bekymret, og det har han saktens grunn til. Men bekymringen går på at vi ikke rekker å integrere fort nok! Det blir i alle fall ”vanskelig å tilføre kvalitet i integreringen”.

Akk ja. Det er lenge siden noen håpet på Fremskrittspartiet for å få bråstanset invasjonen, og satt i gang hjemsendelsen.

Fremskrittspartiet 260810

Sendt 26.8.10 til:
Nasjonale aktivister.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 113 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015