header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Kilde: Ritzau/Dagbladet Information den 4. August 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2I en  Ritzau-meddelelse den 4. August, bringer Socialdemokraternes integrationsordfører Henrik Dam Kristensen  nogle bemærkninger til Dansk Folkeparti´s udmærkede forslag om, at standse indvandringen fra ikke-vestlige lande.

Her er der ikke noget nyt. Det er den samme ”sang” vi hørt igennem snart 20 år. Henrik Dam Kristensen skriver følgende:
”Man kan slet ikke standse indvandringen fra ikke vestlige lande, sådan som Dansk Folkeparti foreslår. Og det er heller ikke nødvendigt. – Det er en fejlvurdering. Der er masser af folk fra ikke vestlige lande, der passer deres arbejde hver dag.”

Add a comment

Alf Tore Aronsen er president i RepNor.

aronsenDet var en gang at nordmenn stort sett ikke trengte å låse dørene, men det var før undergraverne fant ut at de skulle ramponere Norge gjennom et multikulturelt katastrofeprosjekt.

La det ikke være noen tvil om at ransbølgen mot våre eldre de siste dagene, kommer som følge av nettopp dette multikulturelle katastrofeprosjektet. Norske politikere har sviktet Norge og nordmenn gjennom sin udemokratiske utenrikspolitikk. Den er udemokratisk fordi det norske folk aldri har blitt spurt i en folkeavstemning om vi aksepterer masseinnvandring, EØS og Schengen. Det er kun nordmenn som skal avgjøre hvem som skal få lov til å entre norsk territorium. Dersom våre naboer er så uansvarlige at de tillater import av kriminalitet til sitt territorium, så skal selvfølgelig ikke Norge og nordmenn måtte lide på grunn av dette.

Add a comment
Kilde: Dagbladet Information Ritzau/dpa . den 4. August 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Ifølge Ritzau, vil den svenske undervisningsminister nu fremlægge forbud mod tildækkede ansigter på skoler og universiteter.

Ledere af skoler og universiteter i Sverige bør kunne forbyde elever at bære tøj, der dækker deres ansigter, herunder muslimske klædedragter som burkaer og niqaber.

Add a comment

vintherjensen-1Kort før julen 2007, udkom bogen "Ja, Jeg Elsker Dette Landet". Den 108. siders bog, er forfattet af Den Danske Forenings fhv. formand professor jur. dr. Ole Hasselbalch, som har valgt at skrive bogen som en fortælling om nordmanden Jan Høeg, en person Den Danske Forening har haft nær tilknytning til lige siden Foreningens stiftelse.

Personligt har jeg truffet Jan Høeg mange gange. Som leder af foreningens mødevirksomhed drog jeg den erfaring, at Jan Høeg altid havde tid til at komme til Danmark, -når det gjaldt møder, hvor spørgsmålet om Danmarks mulitietnisering var på dagsordnen. I de forgangne 20 år har der ligeledes været god kontakt fra dansk side ved møder i Norge.

Igennem de seneste 20 år, er det blevet til mere end 50 møder rundt om i de danske provinsbyer, i København, ved flere af vore Sommerstævner, samt Grundlovsmøder, det seneste var på Borum Eshøj vest for Århus i 2007. Her talte den 80-årige fhv. modstandsmand for en gruppe unge mennesker, som han gav mod til at fortsætte kampen for det nationale, uanset hvor svær situationen er.

Nej, det er ikke nogen tilfældig nordmand forfatteren har valgt at skrive om. Når man kender såvel Ole Hasselbalch og Jan Høeg, er man klar over, at det er væsentlige begreber der er blevet bragt på bane i det store interview som forfatteren har haft med Jan Høeg. Tanken om lighedspunkter imellem Jan Høeg, og nedkastningschef Jens Toldstrup, som forfatteren har kendt,må ha´givet forfatteren et godt udgangspunkt til at skrive bogen.

Det er begreber som national suverænitet, - viljen til at forsvare denne, -samt retssikkerhed for befolkningen, og retten til at ytre sig frit, - også i spørgsmålet om, hvordan et flertal kan give sig selv ret til at ændre Danmark eller Norge til et multietnisk samfund.

Det er disse centrale aspekter Ole Hasselbalch har bragt frem i sin bog.

I kapitlet "Larvik 9. april 1940”. fortælles der om den 17-årige Jan Høegs spæde modstandsarbejde,som bestod i at bringe nyheder via en illegal radimodtager fra den norske afdeling af BBC i London.Sammen med en kammerat lavede han en nyhedsoversigt Det frie Norge, som blev omdelt i Larvik af andre kammerater.

I kapitlet "Besættelsen" fortælles der om en systematisk aflytning af interne tyske kommunikationer, herunder GESTAPO´s. Det fandt sted i biografen i Larvik. Det fortsatte indtil marts 1944, hvor der kom arrestationer. Men Jan Høeg fortsatte kampen, og var til krigens afslutning fultids-modstandsmand.Han levede fuldt op til Jens Toldsrups mål "uden kamp, ingen sejr".

At Jan Høeg var at blandt stifterne af FMI, Folkebevægelsen Mot Innvandring i oktober 1987, kan ikke undre nogen der kender hans fortid. Det gik ikke stille af. I Norge, er der mindst lige så meget selv-censur som i Danmark. At kredsen omkring stiftelsen af FMI for en stor dels vedkommende var fhv. modstandsfolk, og kendte personer som professor Harald Trefall, fra Bergen, den kendte militær mand Bjarne Dahl, højesteretsadvokat, fhv. stortingsmand og modstandsmand Erik Gjems-Onstads, så blev de alle stemplet som de skinbarlige racister.

En af Jan Høeg´s gode kampfæller lektor Torfinn Hellandsvik, tog sig af bladvirksomheden, og udgav tidskriftet Norsk Information. Heri bragtes en masse oplysninger på linje med Danskeren om demografi, statistik, samt forholdene i andre lande, islam, pressens misinformation, samt meningsstoffet.

Jo, Ole Hasselbalch og Jan Høeg er kommet langt omkring i bogen "Ja, Jeg Elsker Dette Landet". Den kan anbefales på det varmeste.

Poul Vinther Jensen.

Add a comment

Alf Tore Aronsen er President i RepNor.

aronsenStatistisk Sentralbyrå viser til fulle med sine siste analyser av verdiskapning at de fortjener det navnet jeg gir dem i overskriften. Nå mener de nemlig at kriminalitet som NOKAS-ranet er verdiskapning. At mennesker blir drept under slik ”verdiskapning”, blir ikke tatt med i regnskapet.

Hvis kriminaliteten øker må det utdannes flere politifolk. Dette regner SSB som en vekst som betyr verdiskapning. Regnestykket er horribelt, fordi økt kriminalitet dermed betyr økt verdiskapning i Norge.

Basert på Statistisk Sentralbyrå sin siste analyse, skjønner man jo hvorfor importert kriminalitet blir omtalt som ”berikelser”.

Add a comment

dahlDet er som om alle onde makter har fylket seg bak kravet om et multikulti helvete i fedrelandet. Politikerne har bundet seg til masten, de kan ikke leve om de ikke får fylle opp med stadig nye skarer av verdens elendige. Aktørene i godhetsindustrien likeså: Én av dem møtte utenriksministeren til diskusjon i NRK forleden, og spurte med påtatt hellig vrede om det egentlig var noe problem at antallet asylsøkere ble firedoblet – var utenriksminister bare minister for hvite nordmenn? Jeg har flere ganger spurt om her finnes en øvre grense for hvor mange disse uansvarlige pådriverne krever vi skal gi opphold i landet vårt, og tausheten tyder på at her ingen grense finnes, jo verre jo bedre.

Add a comment

Kilde: Kristeligt Dagblad  den 2. August 2010. Jens Ravn–Olesen. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Ifølge Kristeligt  Dagblads  Jens Ravn-Olesen, har Marokko´s myndigheder netop udvist otte kristne. Det er tredje gang, og bringer tallet op på 128 siden marts i år.

I den sidste gruppe er der blandt andet to kvinder, der er gift med marokkanske kristne. Det har fået landets kristne til frygte, at hensigten  er at chikanere landets lille, men voksende kristne menighed. Det betyder, at alle er i farezonen, fordi de seneste udvisninger gælder gifte borgere.

En af de udviste kvinder, er libaneser, hun fik for kort tid siden en diagnose for cancer. Kvinden og hendes marokkanske mand har en datter på 6 år, som hun ikke fik lov at tage med sig. En anden  kvinde den 31-årige Sara Domene, der er spansk, og arbejdede som sproglærer i Vestsahara, der er et territorium under marokkansk overhøjhed. Andre af de udviste stammede fra Frankrig, Egypten, Libanon, Schweiz, Nigeria og Spanien. Add a comment

Kilde: Kristeligt Dagblad den 2. August  2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Det er en gruppe ortodokse jødiske kvinder, der har  besluttet sig for den islamiske beklædning. De er bosat i byen Beit Shemesh, men nu har ”moden” bredt sig til fem andre israelske byer. Begrundelsen fra kvinderne er, at de ønsker at signalere ærbarhed.

Det falder ikke i god jord hos de israelske ortodokse rabbinere.

Rabbinernes afstandtagen  kommer blandt andet på baggrund af  en del af ægtefællerne, som har klaget over hustruernes nye princip. En enkelt af ægtefællerne besluttede sig for at gå til et rabbinsk råd for at få forbudt hustruens burka. Men det endte med, at retten i stedet krævede en øjeblikkelig religiøs skilsmisse på grund af kvindens ”ekstreme” opførsel. Add a comment

dahlMeldingen fra Stockholm var lett tragikomisk: Styresmaktene i Sveriges hovedstad ber den norske regjeringen om nabohjelp, for å lindre nøden blant byens fattige. Sverige har i hele etterkrigstiden gått i brodden for global nødhjelp. Nå må den be om broderlig bistand for å ta hånd om sine egne.

Norge er selvsagt ikke noe tilfeldig valg. Våre land eller rettere sagt våre regjeringer har kivet om førsteplassen blant de såkalte ”giverlandene”, og ikke ett land har vært så perifert at ikke svenske og norske bistandsmidler og nødhjelp har rukket frem. Med mindre nødropet fra Stockholm var ment som en spøk, eller et trekk i forestående valgkamp, bør vi se med velvilje på saken. Det virker heller sprøtt at vi skal diskriminere svensker til fordel for eksempel somaliere, haitianere og all annen menneskelig mangfoldighet som vi har tatt på oss forsørgeransvar for. Add a comment

Kilde: Berlingske Tidende den 31. Juli 2010. Ritzau den 1. 8. 2010.

vintherjensen-2Hvis man følger med i, hvad der skrives om den økonomiske recession som hele Verden er stærkt berørt af, er der  et gennemgående træk ved  tilstandene i alle landene.

Det er, at alle lande, minus nogle få som Norge, Australien, Canada, og til en hvis grad Danmark, er dybt forgældede, og kører med store budgetunderskud.

Der er tale om voldsomme underskud, som skal tilbagebetales før der er mulighed for et vedvarende opsving. Det vil tage nogle år. Den seneste store recession, der begyndte i USA i 1929, og varede til 1940. Det samme kan blive tilfældet med den recession  vi  lever med i dag. Verden flyder med veksler, gældsbreve, obligationer fordringer og store bank lån, som man ikke kan overholde at afdrage til tiden. Aktier, der ikke vil give udbytte i flere år. Add a comment

garforsNok en gang har bander av utlendinger gjort hverdagen utrygg for vanlige folk i Oslo. For ved 22-tiden tirsdag kveld ga Oslo sentrum gjenlyd av pistolskudd. Innvandrere med tilknytning til gjengmiljøet skjøt en rekke skudd mot en BMW utafor Oslo Plaza.

Ja jeg er glad jeg har besluttet å avstå fra å besøke den byen. For nå kan det gå på helsa ellet livet løs, dersom en har tenkt seg på en liten tur til hovedstaden. For her har vi for lengst mistet kontrollen!

Men jeg hører at politiet kaller dette for enkelttilfeller. Ja, det blir kanskje litt enklere da? Og ganske virker det litt mer uskyldig? Slik at folk overhodet ikke behøver verken engste seg eller bry seg? Kanskje er det politidirektør Killengreen eller justisminister Storberget som har gitt ordre eller tilnærming om  ”konstruktiv og inkluderende” språkbruk? Add a comment

Kilde: Sappho´s Nyhedsbrev  den 29. Juli 2010. Søren Farup. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Ifølge Sappho´s  nyhedsbrev den 28 juli,  stiller sognepræst Søren Farup, rigsadvokat  Jørgen Steen Sørensen nogle principielle spørgsmål, der tager  udgangspunkt i straffesagen mod MF: Jesper Langballe.

Søren Farup henviser  til et indlæg i Berlingske Tidende  tidligere på sommeren, hvor  Rigsadvokaten  begrunder sin sigtelse med, at Langballe i Berlingske Tidende den 23. Januar bl.a. har  udtrykt, at muslimske fædre ”nøjes med at slå døtrene ihjel og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt”. Add a comment


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 269 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015