header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


aronsenBorgtun skole i Tromsø fikk sist helg nasjonal oppmerksomhet, da de gjorde knefall for islam. Knefallet gikk ut på at de lot en kommentar fra det som blir omtalt som muslimske foreldre, føre til at undervisningen i gym og svømming blir gjort med kjønnsdelte klasser.

Add a comment
Ein offisiell uttalelse frå FMI.

logo.2Tidlegare i år (16/7) publiserte NRK Sogn & Fjordane ein artikkel på kanalen sin nettstad som omtalar ei ”landssvikar-liste”, og der bl.a. fylkesmann Oddvar Flæte i Sogn & Fjordane står oppført. Fylkesmannen har uttala at han ynskjer seg eit fleirkulturelt fylke. Bak lista står Oddbjørn Jonstad som er formann i Norsk Folkeparti, og ei rekkje namn over personar som bidreg til masseinnvandringa - det sokalla fleirkulturelle Norge - står der oppført. Fylkesmannen gir også uttrykk for at han ikkje let seg skremme av - som han kallar det - eit åtak på ytringsfridomen, samt at Norge har ein menneskeleg og juridisk plikt til å ta vare på dei som kjem til landet.


Add a comment
garforsFor to år siden kom det fram planer om at det skulle bygges en større moské i Tromsø. Selvsagt ble det flertall i bystyret. Og vennligsinnede politikere og en naiv ordfører stilte seg som vanlig opp med smil og gode ord. Ja, uten den minste betenkelighet til at forslaget ikke skulle gå igjennom i bystyret.

Add a comment
garforsJa hvem skulle trodd at radikal Islam skulle få fotfeste og stadig presser på, også langt nord for polarsirkelen? Vi trodde lenge at vi skulle bli spart for galskapen, men dessverre, ingen klarer å stoppe denne livsfarlige ideologien som sprer seg som en kreftbyll. Her står de radikale islamister i kø. For her skal det bli enda mer hijab, og enda flere tildekte muslimske kvinner i våre byer i Nord-Norge. Tromsø er for lengst utvalgt. I den byen, hvor det nå skal bygges en kjempesvær moské, finansiert fra Saudi Arabia, der går det fra vondt til verre. Jeg forstår godt at ordføreren går fra borde. Ja, Tromsø det er en fortapt by! Og det blir ikke enkelt å styre den kommunen i framtida. For nå skal den svært kvinnefiendtlige, ekstreme og undertrykkende varianten av islam, nemlig wahabismen spres i byen. Her skal kanskje flerkoneri, tvangsekteskap, kvinnemishandling, hat og terror være en den del av hverdagen? Mens begge biskoper og alle prester i nord har fått munnkurv. Ja, det er helt utrolig at de holder kjeft om dette som med tiden vil gjøre dem alle arbeidsledig! Har de glemt hva som står i salmeboka: Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder?

Add a comment
Alf Tore Aronsen er president i RepNor.

aronsenVedr. debatten om moské i Tromsø.

Fredag 15. oktober 2010 var vi vitne til at Ivan Kristoffersen, tidligere ansvarlig redaktør i Nordlys, blåste seg opp i et forsøk på å få nåværende redaktør Hans Kristian Amundsen, Oddvar Nygård og andre journalister i Nordlys til å skamme seg over å fortelle sannheten om dødskulten fra Arabia. Har gammelredaktøren glømt at han selv gjorde en god innsats som redaktør da en annen fare truet i november 1994? Da tok han ansvar og sa nei til EU, en annen uønsket styggedom som har vært medskyldig i at islam har fått etablere seg i Europa.

Add a comment
vintherjensen-2Den verdensberømte islam-kritiker  Ayaan Hirsi Ali, har for kort tid siden  udtalt, at ”Islam i sin natur er en politisk bevægelse, og at religionsdimensionen er kosmetik”.

Add a comment
dahlStorbritannia var en stormakt, et verdensrike. Klippene ved Dover var det fremste symbol på styrke og uavhengighet, på frihet. Som det heter i sangen: ”Britons never ever shall be slaves” Nå trues landet av undergang. Det er ikke den spanske armada eller Napoleons ”Grande Armée”, heller ikke Tysklands keiser eller ”Führer” som vil invadere øyriket. Nå er fienden allerede inne. Han har konsolidert på britisk jord, tallrikere og mer nådeløs enn tidligere tiders tyranner.

Add a comment
garforsPå bakgrunn av siste dagers ståhei etter tildelingen av prisen til en kinesisk opposisjonell, så må en vel bare konstatere at den norske nobelkomiteen er ganske ute på jordet, og en kan vel saktens undre seg over deres valg, og ikke minst spørre om de er egnet til denne oppgaven?

Add a comment
Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark.

vintherjensen-2Ghetto-udviklingen i Danmark, er kommet på den politiske dagsorden.

Det drejer sig om 30-40 boligområder rundt om i Danmark, der ikke længere er dansk. Det er ved at gå op for de fleste beslutningstagere, herunder landets statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Alle forslag er i spil
Selv nedrivninger af fine præmiebebyggelser som Gelllerup-planen, vest for Århus, der er noget af det fineste funktionalistiske byggeri i Danmark, bliver måske til beton-skærver. Men det  løser  ikke noget problem. Sagen er jo, at danskerne ikke vil bo sammen med mennesker fra  den islamiske kulturkreds.  Så ghetto–problemet, det vil forblive som et permanent problem, medmindre politikerne erkender  at løsningen er en repatriering  af de mange såkaldte nydanskere fra den islamiske kulturkreds.

Man kan uden overdrivelse, kalde situationen for et kollaps , af den førte udlændingepolitik igennem de seneste 30 år. Add a comment
Alf Tore Aronsen er President i RepNor.

aronsenFredag 8. oktober ble jeg gjennom iTromsø (Bladet Tromsø) gjort oppmerksom på at Universitetet i Tromsø, som det andre universitetet i Norge, har opprettet bønnerom for muslimer. Kan rektor Jarle Aarbakke svare på om han mener at et universitet, som skal være en kunnskapens høyborg, skal senke seg ned på et nivå hvor de bruker økonomiske midler på å gjøre knefall for islam? Er dere sponset av Saudi Arabia? Uansett er dette totalt uakseptabelt. Dersom et universitet i Norge skal ha troverdighet og livets rett, må det å ta avstand fra islam, være første bud. Add a comment
Bjørnar Røyset er formann i FMI.

roysetI dag, 10. oktober, er det årsdagen for Karl Martell og frankernes seier over muslimene i 732. Vår likesinnede i Tromsø, Alf Tore Aronsen, oppfordrer til å et glass Martell cognac til ære for våre europeiske forfedre, og alle som i dag kjemper mot islamsk ekspansjon i Norge og Europa forøvrig - en oppfordring som FMI bringer videre.

Vi er i dag desverre vitne til et knefall overfor islam som ville fått Karl Martell og hans djerve menn til å snu seg i graven. Dagens muslimske masseinnvandring, som våre egne politikere bevisst er skyld i, vil på sikt vil true vårt demokrati, freden, friheten og sikkerheten.

Dagens innvandringspolitikk er i strid med Grunnlovens § 1 og Menneskerettighetene, og kvalifiserer til straffeforfølgelse iht. Straffelovens § 83.

Add a comment
Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark. Kilde: Kristeligt Dagblad den 27. September 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Ifølge en rapport fra det  uafhængige forskningscenter  Pew Forum on Religion and Public Life,  er tilslutningen til radikale islamiske grupper i Europa for nedadgående.

Det gælder bl.a. Det Muslimske Broderskab med hovedsæde i München, men også en organisation som Hizb ut-Tahrir. Ifølge  rapporten, er forklaringen , en ”europæisk integrationsproces” blandt muslimer i Europa.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 144 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015