header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Kilde : Morgenavisen Jyllands Posten. Den 13. August. 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Fredag den 13. August, bringer Morgenavisen Jyllands Posten  følgende læserbrev  af  historikeren Peter Neerup Buhl. En af den Den Danske Forenings, trofaste støtter.

Her kan læses følgende:
”Åbent, men ikke dumt”
”Margrethe Vestager skriver mod DF 11/8 ” Danmarks historie er historien  om et land, der altid har handlet med andre. Trukket på andres viden og færdigheder – i det hele taget været et åbent land.”

Add a comment

Kilde: Dagbladet Information/Ritzau/dpa. Den 12. August 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Ifølge Ritzau/dpa, har franske sikkerhedsstyrker lukket og opløst 40 ulovlige lejre, hvor romaer havde slået sig ned.

Indenrigsminister Brice Hortefeux siger, at de omkring 700 mennesker i lejrene sendes tilbage til Rumænien og Bulgarien. Ministeren har meddelt, at der inden for tre måneder bliver lukket tilsammen  300 ulovlige roma-lejre.

Samtidig er Frankrig i gang med et politisk pres på Rumænien, der opfordres til at sikre en bedre integration af romaer, så de ikke rejser til Frankrig.

Ja, begrebet integration, er jo det der er behov for. Roma-befolkningen, der lever  en anarkistisk tilværelse, med egne love og regler,  har det svært i et moderne sekulært  samfund. Hvor viden og faglige kompetencer,  i dag er en forudsætning  for at  leve i  Vesteuropa. At EU, har udformet begrebet rejsefrihed i alle EU-lande,  holder jo ikke for  Roma-samfundene.  De ankommer til  EU-lande, uden at kunne forsørge sig selv. Og må derfor finde sig i, at blive udvist.

Add a comment

dahlBistandsminister Solheim, sjefen for de milde gavene, hadde lagt ansiktet i de rette bedrøvelige foldene, og krevde med dirrende stemme at nordmennene måtte vrenge lommebøkene for å hjelpe Pakistan, og gi så det svir. Selv tenker jeg så bestemt på å gi: jeg gir faen! Ideelt sett ønsker jeg at Pakistan går under i en flodbølge. Hadde landet bare kunnet dra de herværende såkalte ”norsk- pakistanerne” med i dragsuget!

Nå er det slik laget at jeg nødt og tvunget må være med på spleiselaget, for sannelig har ikke samme Solheim bestemt at Norge skal bidra med 100 millioner kroner – i første omgang. Dermed har den alltid heseblesende godhetsministeren sikret Norge en prominent plass blant ”giverlandene” og seg selv plass i mediene, bare overgått av USA og Barack Obama. Sant nok ligger også EU og FN knepent foran oss, men det er organisasjoner som vi bidrar raust til å holde i live, så vi bidrar nok til givergleden både i New York og i Brüssel.

Add a comment

Kilde: Dagbladet Politiken den 10. August 2010, Tarek Omar. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Ifølge en rapport fra EU-organisationen, Eurodac, er den illegale indvandring fra de nordafrikanske lande til Europa blevet reduceret betydeligt. I 2007 og 2008 blev der registreret en stigning på 62,3 procent af illegale indvandrere,  i forhold til 2006. Men i 2009 har antallet ændret sig markant. Helt præcis, er der sket en nedgang i antallet af illegale indvandrere på 50 procent i forhold til 2007 0g 2008.

Eurodac, der har til opgave at systematisere antallet af asylansøgere og illegale indvandrere i en database, påpeger i deres rapport, at der kan være flere grunde til den store nedgang.

Add a comment

Kilde: B.T./ Ugebrevet A4. den 9. August 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Dansk Folkeparti, har fremsat det udmærkede forslag, at der skal nedsættes en kommission, bestående af  økonomer og talnørder, der kan kortlægge, hvad indvandringen fra den ikke vestlige kulturkreds koster Dronningeriget Danmark.

Danmarks Nationalbank, har ganske vist for et par år siden lavet en udførlig rapport, der fortæller, at  de mange indvandre fra den ikke vestlige kulturkreds, sammenlagt er en økonomisk belastning. Men god gering kan ikke gøres for ofte.

Add a comment

Kilde: Internetsiden Snaphanen den 8.8. 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Urolighederne i  den store  franske by Grenoble, der begyndte for tre uger siden,  har nu bredt sig til andre dele af Frankrig.

Ifølge internetsiden Snaphanen´s  sammendrag og oversættelse, har der i tre dage i træk været en række af angreb på politifolk, hvor de er blevet beskudt med skarp  ammunition.

I Bourgogne, i Paris-forstaden Villiers-le –Bel og i Lyon er politiet beskudt. I Lyon var det en betjents hjem, der blev angrebet.

Add a comment

Kilde: Ritzau/Dagbladet Information den 4. August 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2I en  Ritzau-meddelelse den 4. August, bringer Socialdemokraternes integrationsordfører Henrik Dam Kristensen  nogle bemærkninger til Dansk Folkeparti´s udmærkede forslag om, at standse indvandringen fra ikke-vestlige lande.

Her er der ikke noget nyt. Det er den samme ”sang” vi hørt igennem snart 20 år. Henrik Dam Kristensen skriver følgende:
”Man kan slet ikke standse indvandringen fra ikke vestlige lande, sådan som Dansk Folkeparti foreslår. Og det er heller ikke nødvendigt. – Det er en fejlvurdering. Der er masser af folk fra ikke vestlige lande, der passer deres arbejde hver dag.”

Add a comment

Alf Tore Aronsen er president i RepNor.

aronsenDet var en gang at nordmenn stort sett ikke trengte å låse dørene, men det var før undergraverne fant ut at de skulle ramponere Norge gjennom et multikulturelt katastrofeprosjekt.

La det ikke være noen tvil om at ransbølgen mot våre eldre de siste dagene, kommer som følge av nettopp dette multikulturelle katastrofeprosjektet. Norske politikere har sviktet Norge og nordmenn gjennom sin udemokratiske utenrikspolitikk. Den er udemokratisk fordi det norske folk aldri har blitt spurt i en folkeavstemning om vi aksepterer masseinnvandring, EØS og Schengen. Det er kun nordmenn som skal avgjøre hvem som skal få lov til å entre norsk territorium. Dersom våre naboer er så uansvarlige at de tillater import av kriminalitet til sitt territorium, så skal selvfølgelig ikke Norge og nordmenn måtte lide på grunn av dette.

Add a comment
Kilde: Dagbladet Information Ritzau/dpa . den 4. August 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Ifølge Ritzau, vil den svenske undervisningsminister nu fremlægge forbud mod tildækkede ansigter på skoler og universiteter.

Ledere af skoler og universiteter i Sverige bør kunne forbyde elever at bære tøj, der dækker deres ansigter, herunder muslimske klædedragter som burkaer og niqaber.

Add a comment

vintherjensen-1Kort før julen 2007, udkom bogen "Ja, Jeg Elsker Dette Landet". Den 108 siders bog, er forfattet af Den Danske Forenings fhv. formand professor jur. dr. Ole Hasselbalch, som har valgt at skrive bogen som en fortælling om nordmanden Jan Høeg, en person Den Danske Forening har haft nær tilknytning til lige siden Foreningens stiftelse.

Personligt har jeg truffet Jan Høeg mange gange. Som leder af foreningens mødevirksomhed drog jeg den erfaring, at Jan Høeg altid havde tid til at komme til Danmark, -når det gjaldt møder, hvor spørgsmålet om Danmarks mulitietnisering var på dagsordnen. I de forgangne 20 år har der ligeledes været god kontakt fra dansk side ved møder i Norge.

Igennem de seneste 20 år, er det blevet til mere end 50 møder rundt om i de danske provinsbyer, i København, ved flere af vore Sommerstævner, samt Grundlovsmøder, det seneste var på Borum Eshøj vest for Århus i 2007. Her talte den 80-årige fhv. modstandsmand for en gruppe unge mennesker, som han gav mod til at fortsætte kampen for det nationale, uanset hvor svær situationen er.

Nej, det er ikke nogen tilfældig nordmand forfatteren har valgt at skrive om. Når man kender såvel Ole Hasselbalch og Jan Høeg, er man klar over, at det er væsentlige begreber der er blevet bragt på bane i det store interview som forfatteren har haft med Jan Høeg. Tanken om lighedspunkter imellem Jan Høeg, og nedkastningschef Jens Toldstrup, som forfatteren har kendt,må ha´givet forfatteren et godt udgangspunkt til at skrive bogen.

Det er begreber som national suverænitet, - viljen til at forsvare denne, -samt retssikkerhed for befolkningen, og retten til at ytre sig frit, også i spørgsmålet om, hvordan et flertal kan give sig selv ret til at ændre Danmark eller Norge til et multietnisk samfund.

Det er disse centrale aspekter Ole Hasselbalch har bragt frem i sin bog.

I kapitlet "Larvik 9. april 1940”. fortælles der om den 17-årige Jan Høegs spæde modstandsarbejde,som bestod i at bringe nyheder via en illegal radimodtager fra den norske afdeling af BBC i London.Sammen med en kammerat lavede han en nyhedsoversigt Det frie Norge, som blev omdelt i Larvik af andre kammerater.

I kapitlet "Besættelsen" fortælles der om en systematisk aflytning af interne tyske kommunikationer, herunder GESTAPO´s. Det fandt sted i biografen i Larvik. Det fortsatte indtil marts 1944, hvor der kom arrestationer. Men Jan Høeg fortsatte kampen, og var til krigens afslutning fultids-modstandsmand.Han levede fuldt op til Jens Toldsrups mål "uden kamp, ingen sejr".

At Jan Høeg var at blandt stifterne af FMI, Folkebevægelsen Mot Innvandring i oktober 1987, kan ikke undre nogen der kender hans fortid. Det gik ikke stille af. I Norge, er der mindst lige så meget selv-censur som i Danmark. At kredsen omkring stiftelsen af FMI for en stor dels vedkommende var fhv. modstandsfolk, og kendte personer som professor Harald Trefall, fra Bergen, den kendte militær mand Bjarne Dahl, højesteretsadvokat, fhv. stortingsmand og modstandsmand Erik Gjems-Onstads, så blev de alle stemplet som de skinbarlige racister.

En af Jan Høeg´s gode kampfæller lektor Torfinn Hellandsvik, tog sig af bladvirksomheden, og udgav tidskriftet Nordmannen gjennom Norsk Informationforum. Heri bragtes en masse oplysninger på linje med Danskeren om demografi, statistik, samt forholdene i andre lande, islam, pressens misinformation, samt meningsstoffet.

Jo, Ole Hasselbalch og Jan Høeg er kommet langt omkring i bogen "Ja, Jeg Elsker Dette Landet". Den kan anbefales på det varmeste.

Poul Vinther Jensen.

Add a comment

Alf Tore Aronsen er President i RepNor.

aronsenStatistisk Sentralbyrå viser til fulle med sine siste analyser av verdiskapning at de fortjener det navnet jeg gir dem i overskriften. Nå mener de nemlig at kriminalitet som NOKAS-ranet er verdiskapning. At mennesker blir drept under slik ”verdiskapning”, blir ikke tatt med i regnskapet.

Hvis kriminaliteten øker må det utdannes flere politifolk. Dette regner SSB som en vekst som betyr verdiskapning. Regnestykket er horribelt, fordi økt kriminalitet dermed betyr økt verdiskapning i Norge.

Basert på Statistisk Sentralbyrå sin siste analyse, skjønner man jo hvorfor importert kriminalitet blir omtalt som ”berikelser”.

Add a comment

dahlDet er som om alle onde makter har fylket seg bak kravet om et multikulti helvete i fedrelandet. Politikerne har bundet seg til masten, de kan ikke leve om de ikke får fylle opp med stadig nye skarer av verdens elendige. Aktørene i godhetsindustrien likeså: Én av dem møtte utenriksministeren til diskusjon i NRK forleden, og spurte med påtatt hellig vrede om det egentlig var noe problem at antallet asylsøkere ble firedoblet – var utenriksminister bare minister for hvite nordmenn? Jeg har flere ganger spurt om her finnes en øvre grense for hvor mange disse uansvarlige pådriverne krever vi skal gi opphold i landet vårt, og tausheten tyder på at her ingen grense finnes, jo verre jo bedre.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 476 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015