header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Kilde: Kristeligt Dagblad den 15. Juli 2010 Bjarne Nørum. Fremhævelse: PVj. Publisert 21. juli 2010.

vintherjensen-2At islamiseringen af  Europa byder på mange ændringer i den europæiske hverdag, er  efterhånden velkendt. I Storbritannien er det  dagligdag. Byrådet i  engelske Stoke-on-Trent vil nu forhindre, at muslimske elever bryder fasten ved at sluge vand i svømmebadet, eller at de får lystige tanker af seksualundervisning under ramadanen.

Det har ført til, at skolerne i byen har fået tilsendt en  11. sider lang vejledning med anbefalinger om, hvordan de skal forvalte den muslimske fastemåned på skoler med en stor andel af  muslimske  elever. Add a comment

Kilde: Kristeligt Dagblad/Reuters den 14. Juli 2010, Sidsel Nyholm. Fremhævelse: PVJ. Publisert 21. juli 2010.

vintherjensen-2I New Yorks kommuneskoler, er der flere end 100.000 muslimske børn, som udgør ca. 12 procent af det samlede elev tal. Ifølge en undersøgelse fra Columbia University, er islam den hurtigst voksende religion i New York. Det har fået muslimske forældre og elever  samt en koalition af 80 interessegrupper til at kræve, at der officielt føjes to muslimske helligdage ind i den officielle skolekalender, hvor der i forvejen er 13 helligdage. Bl.a. den kristne langfredag og den jødiske ros hashana.

Det drejer sig helt præcist om eid-al-fitr, der fejrer ramadanens afslutning, og eid-al – adha, der markerer den årlige pilgrimsfærd til Mekka. Ifølge aktivisterne i Coalition for Muslim School Holidays, vil det være med til at forbedre samværet mellem muslimer og ikke-muslimer, som blev anspændt efter islamistiske ekstremisters terrorangreb på New York den 11. September 2001, - som har ført til voldelige angreb på muslimer. Add a comment

garforsEtter at PST skal ha innledet overvåking av tre terrorsiktede, ble de utrolig nok pålagt å stanse forebyggende avlytting, og det av selveste justisminister Storberget!  Ja, han bladde febrilsk i Norges lover for å se om han kunne finne en paragraf der, for om mulig å sette kjepper i hjulet for den viktige jobben til PST. Og sannelig fant han det han leita etter. Og det i selveste Grunnloven fra 1814! Utrolig! Nei, en må aldri slutte å forundre seg over de rødgrønnes måte å ”styre” landet på. Så galt fatt er det, at noen av dem mener at Grunnloven er utgått på dato, akkurat når det passer dem. Det fikk vi jo erfare når de skulle lure oss inn i dette kaoset, og få Norge til å bli medlem av EU. Og jeg skal få lov å gjenta Grunnlovens paragraf 1 fra 1814, og som lyder som følgende:” Kongeriket Norge er et frit, selvstendig, udeleligt og uafhæneligt Rige.” Den loven ble totalt sett bort fra i 1972 og i 1994, men da Storberget trengte en lov her forleden, for å stoppe PST i en livsviktig oppgave for landet, da ble en eller annen paragraf i Grunnloven blåst støvet av og tatt i bruk. Ikke til å tro!

Men det er ingen tvil om at Storbergets handling og uttalelser taler for seg selv. Så vidt jeg kan forstå, så er denne mannen komplett inkompetent til å være justisminister! For det har ikke akkurat manglet på advarsler om en innvandringspolitikk som er helt ute av kontroll. Og det er ingen tvil om hvilke politiske partier som bærer ansvaret for det som skjer, og i verste fall kan skje… Add a comment

garforsBehovet for varslere og våkne personer i landet har aldri vært større noen gang enn i dag. Men det er underlig påfallende at vi ikke har flere slike i et land som Norge? Et land de påstår er fritt og demokratisk! Propagandatidens Sovjet ga solide eksempler på hva som kunne skje dersom en person uttalte seg på tvers av det politiske korrekte: trusler, tap av inntekt og karriere, inndragelse av eiendom, samt mulighet for å miste livet. Og undertegnede har opplevd en del av det samme. I dette landet som vi tror er så mye bedre enn det gamle Sovjet…

Jeg har stått på barrikadene i minst 30 år og advart mot den muslimske innvandringen til Norge. Og det har kostet! Sjikaner, utfrysning, trusler og mordforsøk er noe av ingrediensene. Men nå ser jeg at det ikke har vært helt forgjeves. For nå begynner mine advarsler å slå inn. Sosialismen, likegyldigheten, ansvarsfraskrivelsen, naiviteten og det politiske korrekte Norge har mye med denne saken å gjøre. Og som PST i disse dager driver og ruller opp. For det er slike ting som dette, og de hodeløse politikerne, uten tanke på fremtiden - som har åpnet alle sluser for den muslimske innvandring til Norge – som burde vært stillet til ansvar! Add a comment

Kilde: Dagbladet Politiken den 13. Juni 2010. Fremhævelse: PVJ. Publisert 20. juli 2010.

vintherjensen-2Endelig, er der en sekulær europæisk nation, der forbyder alle i det offentlige rum at bære beklædningsgenstande, som dækker ansigtet.

Det betyder i praksis, at de muslimske klædedragt  burka og  niqab ikke længere er tilladt når man bevæger sig udenfor den private bopæl. Det har et flertal i det franske parlament stemt ja til. Behandlingen af loven går derfra videre til senatet, der skal stemme om den i september. Eneste forhindring  kan være, at  loven strider imod den franske forfatning. Add a comment

dahlDe som har hatt kontakt med Afrika sitter igjen med mange merkelig inntrykk. Ett av dem er den fullstendige mangel på magemål, på sans for rimelighet og realiteter. Selv har jeg opplevd at ledd etter ledd i forretningsforhold krever 20 %, i ett tilfelle sogar av nødhjelpsendinger etter hungerkatastrofe. Vedkommende embetsperson kviet seg ikke for å kreve betaling for å la fremmede berge ofrene for landets vanstyre.

I disse dager har en folkebevegelse i Syd-Afrika reist krav for en amerikansk domstol. Det forlanges den nette sum 400 milliarder dollar fra et utvalg amerikanske og europeiske firma – blant disse Ford, IBM, Daimler  –  fordi de hadde levert sine produkter til landet i årene før de svarte overtok. Med disse hjelpemidlene hadde angivelig de hvite kunnet opprettholde makten i landet, og undertrykke de svarte. Add a comment

Kilde: Børsen den  7. Juli 2010.  Fremhævelse PVJ. Publisert 12. juli 2010.

vintherjensen-2Europas politikere, som i snart mange år har hævdet at  Europa  har brug for  arbejdskraft udenfor Europas grænser, må til at revurdere deres antagelser.

Ifølge en ny  rapport, som den økonomiske samarbejdsorganisation OECD har fremlagt i Paris i dag, viser at det kræver 17 millioner nye jobs, før arbejdsløsheden i OECD-landene er tilbage på førkrise-niveau. Add a comment

Kilde: Dagbladet Børsen den 7. Juli 2010. Fremhævelse: PVJ. Publisert 12. juli 2010.

vintherjensen-2Statsminister Lars Løkke Rasmussen, er det  man kan kalde en  overbevist  liberalist. Hans verdensbillede består af  stater med helt åbne grænser, hvor arbejdskraftens frie bevægelighed aldrig kan blive for stor. Det samme er tilfældet, når det gælder indvandring til Danmark. Jeg har talt med Lars Løkke Rasmussen en enkelt gang. Det var ved et møde  i Århus for godt tyve år siden, hvor vi talte om Den Danske Forenings tilstedeværelse i den offentlige debat.

Den nuværende statsminister, havde ikke nogen forståelse, - eller sympati for de synspunkter og argumenter , som Vi i Den Danske Forening  fremførte. Hans opfattelse var, - og er, at indvandringen fra den ikke-vestlige kulturkreds, ville forløbe positivt, og at Danmark havde stærkt brug for arbejdskraft ude fra.

Nu står vi så her i 20010, omringet af kæmpe problemer med  store befolkningsgrupper med islamisk baggrund, der ikke vil  og ikke kan integreres i et  moderne vestligt  samfund. Add a comment

garforsTirsdags kveld fikk Norge en liten forsmak på den islamske fascismen – og hva som venter oss alle, dersom vi lar uansvarlige, umodne, likegyldige og totalt ubrukelige rødgrønne politikere få lov å kjøre i vei, og ta inn på tusenvis av kriminelle, farlige og uretturnerbare asylsøkere hit til landet.

Ja, disse ubudne og selvbedte kravstore, frekke og farlige menneskene som oppholder seg i landet vårt, uten tillatelse, der de ferdes fritt, har fri bosted, gratis mat og klær, og alt de måtte begjære av helsetjenester og service - selvfølgelig uten å betale ei krone, de takker nå for gjestfriheten.  I tillegg forlanger de halalslaktet kjøtt, noe de ikke fikk – og det ble ganske fatalt for den norske stat! Add a comment

Etter å ha fulgt med i de Rød/Grønnes asylpolitikk og løftebrudd gjør jeg meg visse refleksjoner.

I et gammelt ordspråk fra Sicilia heter det: ”Ogni pro messo è un debito.” Et hvert løfte er en gjeld som det må ordnes opp i.

Motstanden mot asylmottak er massiv fra nord til syd, og fra riksgrensen og ut til de drivende garn. For å få gehør hos befolkningen, synes jeg at salong-kommunistene i den sittende regjering bør kunne gå foran med et godt eksempel. Hva med å flytte ned i kjelleren i husene sine og over­late ledig kapasitet til de nødlidende. Men de vil vel ikke ha dem for nære innpå. Add a comment

Kilde: Kristeligt Dagblad den 5. Juli 2010. Fremhævelse: PVJ. Publisert 10. juli 2010.

vintherjensen-2Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, har i sagen om krucifikserne i de italienske skoler, fået en sag, der  er ved at udvikle sig til et ”tilløbsstykke”. Det er udmærket. I onsdags var Domstolen  genstand for en appelsag ved Domstolens Storkammer, hvor en lang række enkeltpersoner og organisationer har bedt om at blive part i  krucifikssagen.

10 lande, Rusland, Rumænien, Bulgarien, Armenien, Malta, San Marino, Cypern, Grækenland, Letland og Monaco har ligeledes meldt sig som part i sagen. Dertil 33 medlemmer af Europa-Parlamentet og 10 internationale organisationer, der alle arbejder for menneskerettigheder  og  religionsfrihed. Add a comment

garforsI dag slo PST til, der de pågrep og arresterte 3 mulige terrorister. To i Oslo og en i Tyskland. Alle utlendinger. Men selvfølgelig, utstyrt med norsk pass, slik det høver seg, og slik det skal være når en ”jobber” i den næringen.

Jeg så også pressekonferansen hvor PST-sjefen var meget sparsommelig med sine opplysninger, og hvor i alt fem livvakter måtte passe på henne. Det sier vel sitt om hvor langt det er kommet i dette landet?  For her har allerede Al Qaida mange av sine menn på plass. Add a comment


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 112 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015