header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


fourth advent 4653171 640

Advent. Foto: Pixabay.com

I begynnelsen av desember hadde Høyre et innlegg på sin Facebook-side: «Selvfølgelig skal det være lov å si julemat og juleball!» slo partiet fast med store bokstaver. Under la de en faksimile om ungdomsskolen i Telemark som ville at man ikke skulle bruke f.eks. ordet julemat, men tradisjonsmat.

Add a comment

venstresiden drapstrusler

«Nazihore – døde 31.12.2019»

Brutale voldtekter og drap begått av kulturfremmede står på dagsorden i de fleste vesteuropeiske land. Etter en særdeles brutal voldtekt utført av en afghaner, ble den bare 15 år gamle Mia drept og kastet i en elv. Dette var foranledningen til at tannlegen og AfD-politikeren Christina Baum organiserte en manifestasjon for å rette søkelyset på det stadig råere samfunnsklimaet hvor rettsstaten eroderer. I Kandel, Tyskland deltok flere tusen på manifestasjonen og protesterte mot kriminalitet utført av fremmede. I de påfølgende månedene fulgte flere demonstrasjoner hvor bekymrede borgere deltok.

Add a comment

trump innskrenker ytringsfriheten

Tidlig våren 2019 kunngjorde USAs president Donald J. Trump at han aktet å utstede et regjeringsdirektiv ("executive order") om ytringsfrihet ved amerikanske universiteter. Dette utløste stor jubel på Conservative Political Action Conference (CPAC) hvor kunngjøringen fant sted. Ytringsfriheten skulle vernes og styrkes, trodde de blåøyde da.

Add a comment

oslo

På Oslo kommunes hjemmesider står i juni 2019 følgende om befolkningens landbakgrunn: Ved inngangen til 2018 bodde det 222 843 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i Oslo. Denne gruppen består per definisjon av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og omtales som innvandrerbefolkningen. Innvandrer-befolkningen utgjorde på dette tidspunktet 33,1 prosent av byens folkemengde.

Add a comment

balkan trykket vokser

Med våre gode sosiale ordninger kommer det garantert flere sosialklienter.

At historien gjentar seg er ikke noe nytt, men når dette skjer innenfor fire år og de samme feilene blir gjort som i 2015, da betyr det bare at ignorantene i Brussel og andre lands politikere er verdt like mye som deres interesse for sin egen befolkning.

Add a comment

NATO North Atlantic Treaty Organization 1

NATO. Bildet: Wikimedia commons.

Åpent brev: Til Erlend Wiborg, Frp, stortinget.

(Skriver stortinget med liten «s» da jeg mister mer og mer tillit og respekt for de fleste som sitter der.)

Frps Erlend Wiborg har foreslått at NATO bør tildeles Nobels fredspris. Har det rablet for mannen? Norvald Aasen har påpekt noen historiske hendelser som bør få alle med alminnelig gangsyn til å forstå at NATO absolutt ikke bør tildeles en slik pris.

Add a comment

cross 2713356 640

Bildet: Pixabay.com

At kristendommen er en viktig del av den europeiske kulturarven er det ingen tvil om, men at det er takket være kristendommen at europeerne klarte å finne oppskriften på et suksessfullt samfunn blir vel heller tvilsomt.

Add a comment

islamisering nederlandMannen i tårnet som skriker Allah Akbar må nå hollenderne venne seg til.

For andre gang ble det forrige fredag skreket ut Allah Akbar i Amsterdams gater. Muslimene i den blå moskeen har fått tillatelse fra den rød-grønne majoriteten om at de nå hver fredag, via høytalere, kan spre erobrings-skriket Allah Akbar. Denne moskeen er dannet og blir driftet av muslim-broderskapet og blir direkte finansiert fra Kuwait.

Add a comment

raia staalsett

Skjermdump fra Youtube-video True Chistianity and ChrIslam fra kanalen Judah Ministries.

Biskop Gunnar Stålsett har innrømmet at han ansatte en ureturnerbar asylsøker som vaskehjelp. Vaskehjelpen jobbet deltid for biskopen i 14 år. Et slik brudd på utlendingsloven kan straffes med bøter og fengsel i opptil to år.

Påtalemakten har nå bedt om 45 dagars ubetinget fengselsstraff for 84-åringen.

Add a comment

adventstid eller jihadtid

«Jihad hele tiden, er det ikke morsomt med en kniv og slakte ned en kristen?»

Advent er en tid til ettertanke, oppsummeringer og foreta nye valg. En tid til nestekjærlighet og tid for å glede seg med familie og venner. Disse ukene er også for mange forbundet med forsakelse, angst og ensomhet. En tid der mange føler seg ekstra alene, der savnet er ekstra stort, og hvor sorgen for mange er tung å bære.

Add a comment

abbGærningen ABB var ikke nasjonalist, men for fri markedsøkonomi og liberalisme.

Hva gjelder en av de verste forbrytelsene i nyere tid i Norge, bombeanslaget i Oslo og nedslaktingen på Utøya, blir de viktigste årsakene til handlingene som Israel-vennen og frimureren Anders Behring Breivik utelatt.

FMI tar ikke stilling til forfatterens politiske oppfatninger, men fastslår at mennesker som støttet og støtter Breivik er nasjonalistiske forrædere!

Add a comment

640px Norges lover med hammer

Wikimedia commons.

Vi oppfordrer Stortinget til å oppheve § 185. Rasismeparagrafen hører ikke hjemme i et liberalt demokrati skriver en rekke professorer og forskere i juni 2019.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 311 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015