header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


islamJa så har noen av ”muldvarpene” kommet opp fra ”myra” og blitt hengt ut offentlig. Endelig var de noen som våget å få usmakelighetene opp i dagen. Flere av ”de styrende” blir tatt med buksa nede. Er det ikke reiserekninger så er det triksing med leiligheter og husleie. Muslim-elskerne blir avslørt i å ta imot penger ad omveier fra ekstreme islamske stater i skjul av samarbeidsgrupper og fremme av menneskerettigheter. Islam fremmer jo ikke verken fred eller menneskerettigheter. Hele greia stinker. På toppen er noen av disse de som ”liksom” vil holde tro og moral høyt hevet i forhold til oss vanlige verdslige. Mye høy sigarføring og gull og glitter.

Add a comment

Folkets Hus Oslo wikimedia com

LO-forbund støtter terror, skriver artikkelforfatteren. Bilde: Folkets hus på Youngstorvet i Oslo. Youngstorvet er stedet der Bjarne Dahl i 1993 nær var ved å bli drept av bl.a. Internasjonale sosialister.

Jeg tenker her spesielt på disse forbundene som ofte står i front sammen med rabiate muslimer når SIAN har sine markeringer. De stiller med faner og medlemmer og støtter den muslimske pøbelen som ikke går av veien for vold og angrep på sivile og til og med på politiet. Har ikke disse forbundene sine tillitsmenn og medlemmer det minste kjennskap til lov og rett? For ikke å snakke om historie og islam sine misligheter i århundrer?

Add a comment

Rune Berglund Steen ikimedia commonsRune Berglund Steen i Antirasistisk senter. Bilde: Wikimedia commons.

Rune Berglund Steen er leder av Antirasistisk Senter og forfatter av «Solidaritet nå. Et kampskrift for mennesker på flukt».

Add a comment

garfors 060914Ja det er vel all grunn til å stille et slikt spørsmål nå i denne tid, der alt ser ut til å stå på hodet? Eller kanskje en bare skulle velge den enkleste vei, tja, bare trekke seg tilbake fra alle konfliktsonene? Om det så gjelder både covid, klima, multikultur, kriminalitet i et samfunn som er i konflikt med seg sjøl? Og det mens medienes og ekspertenes framstilling er blitt en karikatur av en karikatur.

Add a comment

regjeringen 161013

Et utvalg av norske politikere som legger føringer for hvordan bl.a. norsk politi skal opptre. Bilde: Regjeringen.no

Jeg er så drita lei alt dette maset om høyreekstremisme og at alle som ikke har PK-meninger er ekstreme.

Add a comment

islam korsfester

Bilde: Printscreen fra Thereligionofpeace.com

Ja vi kan vel fastslå at islam vant krigen for terror i Afghanistan. Amerikanerne hadde aldri noen plan om statsbygging eller demokrati i landet sier president Biden. Men Norge skulle drive ”hjelp” og statsbygging som de fleste afghanere ikke ville ha. Snakk om ”fehoder”. Og hva har vi oppnådd etter 20 år med krig? Så godt som ingen ting. Men vi har sløst bort enorme mengder penger og menneskeliv på folk som ikke vil ha vår ”hjelp” eller vårt demokrati.

Add a comment

alliansen logo redTorsdag 15. juli hadde undertegnede gleden av å delta sammen med Alliansen – Alternativ for Norge sin stand i Trondheim, øverst i Nordre gate. Det ble en selsom opplevelse.

Add a comment

Norges Høyesterett Supreme Court of Norway wikimedia com

Norges Høyesterett. Bilde: Wikimedia commons.

Media omtaler i juni 2021 saken om den 12-årige barnebruden fra Syria, som etter årevis i norsk rettssystem har fått endelig opphold i Norge. Dommen er høyst problematisk, og utelater flere vesentlige argumenter for motarbeidelse av tvangsekteskap, misbruk av barn – og ikke minst viser Høyesterett en svært manglende forståelse både for signaleffekter og psykologi hos utnyttede småjenter.

Add a comment

Det som blir mer og mer tydelig, er at det nå pågår en form for rasistisk trakassering av den etniske hvite norske befolkning. Dette er et utspekulert forræderi mot landets opprinnelige innbyggere.

Add a comment

magnifying glass 1607160 1280 alt media pixabay com

Alternative nyhetssider publiserer fakta, i motsetning til systemmedia som sensurerer og demoniserer. Bilde: Pixabay.com – Gerd Altman.

MSM og våre myndigheter fortier og bortforklarer ting som folk ikke skal bli fortalt, derfor kan de takke seg selv for at det er blitt mange alternative medier, for det vil alltid finnes folk som ikke godtar løgner, fortielser og halvsannheter.

Add a comment

facebookmelding listhaugMestepartene av det som er skrevet om terroraksjonen i den senere tid, fortier en grunnleggende årsak: den uansvarlige innvandringspolitikken som har vært ført i Norge og andre vest-europeiske land i mange årtier. Skadevirkningene av fremmedkulturell masseinnvandring fører til sterk fortvilelse blant mennesker som ønsker å bevare og forsvare det samfunnet de er en del av. Fortvilelse fører til sorg, hat og ekstreme handlinger. Noen tar sitt eget liv, noen ødelegger andres i troen på eller håpet om at det skal snu en uønsket utvikling.

Add a comment

          Nå raser debatten rundt boken «Hva visste Hjemmefronten?» igjen.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 445 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015