header

{jcomments on}Søndag 16. juni: På bakgrunn av debatten om asylmottak i Stryn kommune i Nordfjord – Sogn & Fjordane, hadde FMIs aktivistar i fylket teke turen til Stryn, Loen, Olden og Innvik og distribuert om lag 400 flygeblad av typen «Test dine kunnskaper om innvandringen!», og om lag 300 flygeblad av typen «Norge mot stupet?» / Vi Advarte!», i postkassar.

Som kjent trakk Norsk Folkehjelp tilbodet til UDI planane på drift av 150 plassar for asylsøkjarar i Stryn kommune, tidlegare denne månaden. Det vart og kjent at Nordfjord Kjøtt og Hotel Alexandra kjøpte Loen Hotel, som var meint til asylmottak.

Under: Olden i Stryn kommune. Biletet er henta frå Wikipedia.com

olden


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015