header

{jcomments on}stjordal 060713 2Laurdag middag den 6. juli tok lokale aktivistar initiativet til å taka turen inn åt Stjørdal Sentrum (Nord-Trøndelag) for å dela ut flygeblad. Aktivistane oppheldt seg hovudsakleg i hovudgata, og møtte yvervegjande positive reaksjonar frå folk. Båe frå eldre, millumaldrande og yngre menneskje. Eit yverveldande fleirtal var samde i Folkerørsla Mot Innvandrings bodskap, og mange havde mykje på hjarta um eigne røynsle og sjåingar um innvandring generelt. Det var ei svært positiv røynsle, og folk var i det heile yverraskande imøtekomande.

Det var i hovudsak flygebladet»Test dine kunnskaper om innvandringen!» som vart delt ut.
 
Aktivistane helsar og uppmodar andre aktivistar til å gjera det same på sine heimstadar.

stjordal 060713


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015