Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

raade 250819

FMI aktivister gjennomførte i helgen informasjonskampanjer i Råde kommune i Østfold. Dokumenterte fakta om farene ved innvandring ble flittig distribuert. I Råde ligger det sentrale pleie- og mottakssenter for kulturfremmede som blir importert eller som krysser Norges grenser ulovlig og uten grensekontroll. Vi kommer med en egen artikkel om dette skammens senter. Rådes befolkning lider av belastningen de ikke-velkomne utgjør og vi vil også fremover informere om skadevirkningene disse utgjør for kommunen.