header

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Rapport frå to aktivistar i Nord-Trøndelag:

450 flygeblad av typen "Norge Er Vårt!" vart gjevne ut i dagane 17. til 18. juli i umrådi kringum Stokkan, Dullumsgryta, Kvartshøgda, Sandskogene og stikkvegene langs Fv 33. Klebemerkje (ca. 60 stykk) vart klistra upp langsmed same ruta (dei same dagane) på lyktestolpar og el.-boksar.

Nyo 200 flygeblad av same sort vart gjevne ut måndag 23. juli i umrådi kringum Feltspatveien, Malmtunet, Flintvegen og umegnen rundt. Øvre Dullumsfelt vart au dekt i helgji umtrent 200 flygeblad. I tillegg ca. 40 klebemerkje vart klistra upp i umrådet nærare Stjørdal sentrum.

To uhugnadsame røynsle: Ein mann som konfronterte oss med at han slett ikkje vilde hava noko slikt i postkassa si, aldri att! Og ei eldre dama var frykteleg på vakt kring kva det var me hadde å dela ut. Då me fortalde kva det var, lot ho det vera med det. Me upplivde ingen form for vald, korkje psykisk eller fysisk. Alltid uhugnadsamt å verta usakleg konfrontert av meiningsmotstandarar.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015