Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
eikesdalen-m-og-rFør vi begynner å vurdere hvordan innvandringen påvirker vår kultur her i Norge, må vi først ha klart for oss hva som egentlig er norsk kultur.

Norsk kultur er summen av det norske folks historie og hukommelse fra etter istiden - gjennon vikingtiden, Norges samling av Harald Hårfagre og kristning under Olav Trygvasson, inntil nyere tid med Norges grunnlov som konsekvent bygger på Norges historie, ånd, folk og tradisjon, kongehuset og kristendommen og som en fortløpende prosess - føyer til demokrati, ytringsfrihet og likestilling.

Norsk kultur er samtidig summen av våre skikker og omgangsformer, språket, sanger, dikt, litteratur, skikk og bruk, høytider, bygningskunst, fest og tradisjon i en nordisk kontekst gjennom hundrevis av generasjoner.
Dette har med vår identitet og tilhørighet å gjøre - og det er dette som skaper et fellesskap og dermed et trygt og troverdig samfunn! Merk dere det!

Men denne rotfestede kulturidentitet er en sårbar sak som lett kan splittes og ødelegges og dermed føre til et samfunn i oppløsning. Verdenshistorien kan berette om svært mange  eksempler på kulturer som er gått til grunne! Tenk over dette!
Fine kulturhus og dyre operaer er noe kunstig og kan ikke gjenskape eller vedlikeholde hele spekteret av den ekte norske kultur. Dette er en arv som folket selv må ta vare på og verne om til nytte og glede for neste slektledd. En eventuell endring av vår kultur kan eller må skje på en meget sakte måte og på frivillig basis slik at det nesten ikke merkes. Dermed vil stabiliteten og samholdet i samfunnet bestå og blomstre som før. Den norske kultur har historisk sett vært gjenstand for slik sakte og umerkelig endring

Men det folk som i praksis ikke vedkjenner sin fortid - vil ikke forstå sin nåtid - og har dermed ingen framtid!

15. november 2006
Agnar Andersen