logo.2Årets landsmøte i FMI ble avholdt på Beitostølen 10. september og var representert med over 20 delegerte fra 11 fylker og inviterte gjester.

Agenda var årsmøtesaker, deriblant godkjenning av budsjett. Et fornyet landsstyre ble også presentert: Formann, Bjørnar Røyset, Kristiansund; landsstyremedlem; Jan Høeg, Larvik; landsstyremedlem, Kaspar Johann Birkeland, Ålesund.

Videre ble det holdt et foredrag om viktigheten av en reorganisering og revitalisering av FMI. Etter en konstruktiv debatt ble det vedtatt å opprette et arbeidsutvalg med mandat til å fremlegge for landsstyret et konsept for en reorganisering av organisasjonen.

Det eksisterende styret avventer en markedsplan fra arbeidsutvalget for en ny orientering og ser frem i mot et revitalisert FMI for et fritt og selvstendig Norge.

Pressekontakt:
Bjørnar Røyset
Formann
Tlf. 977 06 152
12. august 2016