flyktninger 1Foto fra: Wikimedia commons

Har nettopp fått med meg at bare i løpet av mandag og tirsdag, så ble over 10.000 såkalte flyktninger plukket opp fra en rekke smuglerbåter som befinner seg like utafor kysten av Libya.Redningsfartøyer fra diverse EU/EØS land legger seg nå rett utafor 12-milsgrensa til Libya og signaliserer at her er det fri transport over til Italia. Og dette etter ordre fra Brussel, som planlegger en ferjetrafikk over Middelhavet.

Der EU nå samarbeider og er blitt det forlengede arm for kriminelle og kyniske menneskesmuglere.  Ikke vanskelig å gjennomskue hvorfor Gaddafi måtte drepes og Al Qaida/IS skulle på plass i landet. Noe som både Norge og Danmark velvillig var med på.

Så kan en lure på hvorfor EU driver med dette skuespillet? Hvorfor ikke fortelle det som det er; at Europa skal ødelegges, europeerne skiftes ut og forsvinne? Der helt nye folkegrupper, raser og klaner skal overta Europa? Hvorfor drive denne seigpiningen med Europas befolkning? De burde kanskje chartre inn 20 stykker Boeing 747 jumbojetfly, og sette dem inn i shuttletrafikk mellom Nord-Afrika og diverse land i Europa? 20 slike fly som gjør 5 turer hver om dagen, de ville klare å hente 50.000 i døgnet. Kanskje ville Brussel da endelig bli fornøyd? 

For det vi ser er jo en ønsket invasjon som skal sette hele Europa på hodet. Ja, en slags krig og krise som skal påføres Europas befolkning, der man er blitt maktesløs mot livsfarlige politikere som kun ønsker en ny krig og konflikter i Europa.  Og hvordan skal vi stoppe dette? For meg ser det ut som et opprør må til, ellers vil dette gå meget galt. En kan virkelig undre seg på hvorfor det bare er Europa som skal tilintetgjøres?  Kan dette virkelig være en planlagt og villet utvikling? Tidligere var det nazistene som ikke respekterte folkets rett til eget land. Men nå er det globalistene og” humanistene” som er blitt Europas største trussel. Ja, som er blitt våre verste fiender.

Nei, denne trafikken over Middelhavet handler IKKE om å redde liv, men heller det motsatte. Der de skal ruinere og kolonisere Europa på svært kort tid. Og jeg er ikke ett sekund i tvil om at det drives nasjonal undergravning, der Grunnloven i samtlige europeiske land blir satt til sides. Mens folket ikke har noe de skulle ha sagt. Men må stilltiende akseptere sin egen undergang. For det ligger meget farlige krefter bak dette bedraget, der selve Satan er medspiller. Og vi må ikke glemme at det bor over en milliard mennesker i Afrika, der befolkningsveksten er enorm, ja den største i verden. Og der den vil fordoble seg på neste 15-20 åra. Tror Europas myndigheter at denne trafikken over Middelhavet vil stoppe noen gang? Nei, den vil fortsette år etter år, der tusenvis vil drukne. Og det så lenge skip fra EU og Norge er ute for å ”redde” disse menneskene.

Det er på høy tid at lederne i Europa tar til vett, dersom de i hele tatt har noe slikt! Flyktning båtene må stoppes og sendes tilbake til Libya, der denne vanvittige og livsfarlige utviklingen må opphøre umiddelbart! Ellers må vi ta de fatale og grusomme konsekvenser som kommer i kjølvannet av denne farlige og uakseptable trafikken!
garfors 060914
Amund Garfors
Narvik, 5.10.16