Ope brev: Til Arild Grande, Ap.
 
Arild Stokkan Grande ArbeiderpartietArild Stokkan-Grande. Foto: Wikimedia Commons.

Viser til innslag på Dagsrevyen den 18. oktober 2016 i samband med sak om statstilskott til TV2. Her uttrykkjer du uro for nedbemanning i mediabransjen om ikkje TV 2 får bestå vidare.

Min kommentar til di uro er denne: Ingen ting skulle glede meg meir enn at mediabransjen vart nedmanna og vengestekka! Er di uro grunna i at vi ville verte mindre overlessa med politisk korrekt propaganda, og at vi dermed vart meir sjølvstendige som individ og såleis vart nødd til å tenke sjølv? Det var vel denne "faren" som også uroa Gro Harlem Brundtland då ho i 1979 utforma og presenterte stortingsmelding nr.74 med det den innebar av omveltning av vårt norske samfunn?

Ope brev til Grande 211016
 
aasenNorvald Aasen
Kvammen, 21.10.16