header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Da jeg først lot meg engasjere i kampen for rett og rimelighet i innvandrerspørsmålet, ville jeg - etter min mening fremsynt - bygge broer mellom dem som agiterte mot rasismen i enhver tenkelig og utenkelig form og dem som brant lidenskapelig for vårt fedreland. Jeg så at hvis det ikke skulle noe til for å bli behandlet som en rasist – et utskudd – så var slaget om Norge egentlig tapt.

Det var nemlig ingen klare grenser trukket mellom indignasjon på vegne av fedreland og folk på den ene side, og en rettsløs tilstand som i Tyskland før og under siste verdenskrig på den annen. Derfor kunne hva som helst bli klassifisert som rasisme, bare det hadde den fjerneste tilknytning til tilhørighet til vårt land og folk. Det ble da også gjort.

Dette oppfattet jeg forståelig nok som en himmelropende urett mot folk og fedreland, og jeg så det derfor som min oppgave å trekke skarpe skillelinjer mellom rasisme (Hitler) og nasjonalisme (FMI).

Men fedrelandsfølelsene var i mine øyne medfødte, og vi kunne ikke lyve om dét uten å gå på akkord med vår samvittighet. Samtidig var det fedrelandsfølelsene som la grunnlaget for all reflektert nasjonalisme, og slik er det fremdeles.

La oss villig innrømme at altfor mange slag for å få folkeflertallet i tale, er tapt, fordi mer eller mindre profesjonelle antirasister har overtatt føringen i debatten om anstendighet. De har tatt patent på anstendighetsbegrepet for egen del, og følgelig tvunget oss med sunne nasjonale sympatier over i de æreløse og uanstendiges rekker i folkeflertallets øyne.

Æreløshet eller uanstendighet er imidlertid noe som bare rent unntaksvis kan gjelde for folk og fedreland. Og da nettopp som en nazistisk eller fascistisk rettsløshet, slik vi ennå er rystet av den; hvordan unntaket ble regelen i fortidens Europa.

La oss, tross all mangel på kommunikasjon mellom antirasister og nasjonalister, holde bildet av Norge høyt, som et rettskraftig demokrati, både for nordmenn og folk som er tvunget i norsk eksil. La oss med andre ord aldri flørte med noen form for rettsløshet, selv om vi er henvist til å trosse hat og / eller forakt fra antinasjonalistene.

Bare slik kan vi fremdeles kanskje gjøre oss forhåpninger om å få folkeflertallet i tale. At tiden er kostbar og ikke på vår side, tillater oss ikke å gjøre noe overilt så lenge begrepet anstendighet gir mening, det vil si for evig og alltid.

Kjære FMI 280117

nyquist andresenVennlig hilsen
Trond Nyquist Andresen
Ålesund ("Lille London"), 28.1.17

Kommentarer   

+9 #1 Olav Sæther 29-01-2017 19:06
Det finnes folk som med fullt overlegg vil ødelegge vårt land med masseinnvandrin g, men som er veltalende og snakker fint om humanisme og nestekjærlighet.
Har disse hyklerne noe anstendighet?

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 313 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015