header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

I et intervju i Dagen 17.11.16 spør Lars Akerhaug formann i Human-Etisk-Forbund, (HEF) Jens Brun Pedersen: «Er det riktig at dere bruker mer tid på å angripe kristendommen enn islam?» Hvorpå JBP svarer: «Selvfølgelig. Vi bor jo i et land hvor kristendommen er nærmest en statsinstitusjon. Det er kun kristendommen som favoriseres. Hvis islam har hatt samme posisjon i det norske samfunn, ville vi selvfølgelig kritisert islam på samme måte. Det tror jeg alle intelligente og oppgående mennesker forstår».  Hvis intelligensen menes å ligge i religionskunnskap, stiller HEF i klasse med mange andre som sidestiller juridisk islam med Bibelen. Religionsdysleksi gjør oss blind i kristen snillisme. Men Bibelen er den første som advarer mot mangel på kunnskap (SeOrdspr.2). Islams stifter vokste opp blant arabias hedenske guder. Bibelske navn er valg fra jødenes bibelopplesning til han i Mekka  og satt  inn i stifterens åpenbaringer (koraner) uten noen relasjon til f.eks. Abraham, som de bibelske personer i Jesu slektsrekke har (Illustrert Vitenskaps bilag «Terningen er kastet», Aschehougs Leksikon m.m).  De er kun valg. Under religiøs dysleksi har muhammedanismen lurt en  judeokristen verden trill rundt. Den gjenspeiler med all tydelighet en hedensk måte å tenke og føre krig på. Som er det motsatte av det bibelske tillatte Forsvar (derav navnet), de 10 Bud, syn på øvrighet, kvinner og syn på «din neste» som alle og lik behandlingen av «han». Koranen er Bibelens juridiske motsats.

En gud har som definisjon «øvre lovgiver».  HEF stiller med utrolige skylapper hva angår syn på «humanisme», som varierer etter landenes religionskulturer.  Med islamsk herredømme i Norge ville HEF komme likt ut med andre vantro. Men det virker som om HEF`ere tror de er i trygghet uten en religiøs tro, selv om «troen på mennesket» som vår nye religion «humanisme» betyr, er en tro som har vært utprøvd mange sted, bl.a. i kommunistiske land.  Under islam er enhver tro utenom islam en «vantro». Og det er opp til enhver, f.eks. gruppering innfor islam, å stadfeste om du er troende nok. Det viser utallige borgerkriger innfor islamske land. For det spesielle her er at er du ikke troende, eller nok rett-troende, skal du i fundamentet dø.  I Jemen er f.eks. 7000 mennesker myrdet siden 2015 av egne trosfeller. Og islam har ikke «De 10 Bud» og ikke bibelsk veiledning om at øvrigheten er adskilt som «hellig». Herav kommer at det er alvorligere å angripe en øvrighetsperson i judeokristenheten, Vesten.  Men tvert imot er politistasjoner og militære innfor egne islamske land, stadige mål.
Alle bestialske drapsmetoder utført av IS o.a. terrororganisasjoner burde følges av de tilhørende koransuraene. F.eks. ved halshugging, sura 8:12 (gå til engelsk eller arabisk oversettelse. Einar Berges er kalt «en snillistisk katastrofe»), ved korsfesting av kristne og avhugging av hender og føtter, som vi ser så ofte, gå til sura 5:37.  Når det i SMA nr 3/2007 på forsida var avbildet et sudansk babypar  med avskjærte fingre, etter et av mange islamske attacks under et kristent folkemord i vestlig media-skjul, så påbyr sura 8:12 «I de vantros hjerter vil jeg kaste skrekk! Halshugg dem og skjær av dem alle fingrene». Hvorfor offentligjør ingen hvor terrororganisasjonene tar det fra? Slike suraer er del av Koranen som leses i alle moskeer.

Når det gjelder ytringer som ikke passer, og bakgrunnen for karikaturstridens mange ansikter, så har man suraene 31:5-6, 31:20 som lover henholdsvis en «ydmykende», «smertens» og «ildens straff» (E. Berges overs.) for de som ytrer vantro og prøver å ha moro med islam. Og for disse og mange, mange liknende suraer, garanterer sura 2:149 og sura 3:163 evig liv og nærhet og gaver fra Allah, som en kjent tegner illustrerte i høst, gjengitt i Aftenposten i oktober 2016. Tegneren ble drept. Som et summa kan vi opplyse HEF at under et islamsk flertall, vil slett ikke samme angrep på islam som på kristendommen tolereres. HEF vil isteden møte en annen verden enn nå når landet ennå er under en judeokristen kultur med et lovverk hentet fra bibelske prinsipper.

Et viktig aspekt i HEFs svar, som man skal merke seg, er innrømmelsen at judeokristendommen er (har vært) vår statsinstitusjon. Bak denne innrømmelsen ligger også en viktig konsekvens for HEF å merke seg. Nemlig at denne judeokristne ideologi (som nå bekjempes med store statlige midler til bl.a. HEF), har fulgt Norges grunnlov § 2 og § 16 (inntil 21.5.12) og forpliktet den politiske ledelse og rettsvesen (Bibelen er nylig fjernet fra rettssalene) fra begynnelsen ved Møte på Moster 1023. Ved Landsloven 1272 gjorde den Norge til Europas mest velordna samfunn og i dag har vår kulturs juridiske veileder i flere år gjort Norge til en salomonisk vinner som «verdens beste land å bo i». Hvor rangerer et isalmsk land?

HRF 110217

Mika Pettersen
Kvalsund, 11.2.17

Kommentarer   

+2 #3 Olav Sæther 14-02-2017 14:21
Vladimir Putin har sagt noe sånt: Many western states have taken the way where they deny or reject their own roots, including their christian roots wich form the basis of western civilication. In these countries, the moral basis and any traditional identity are being denied- national, religious, cultural and even gender identities are being denied or relativized.
+6 #2 Rune 13-02-2017 00:42
HEF forstår tydligvis ikke hvilken trussel ISLAM legger på ytringsfriheten . Her bør de gå i seg selv og prøve å forstå at ISLAM ikke er samfallende med vestlige verdier.
+4 #1 Olav Sæther 12-02-2017 12:58
Human-etisk forbund har ingen substans, det må være en politisk agenda som ligger bak.
Det er visst bevilget kr. femti millioner til forskning på kristen fundamentalisme , jeg avventer forskningsresul tatet.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 299 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015