header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Artikkelen som er oversatt av FMI, er hentet fra nettavisen «This is England», forfattet av Jordan Stevenson og datert 4. august 2015. Tidligere publisert i Norge Er Vårt nr. 2-15.

chopNok en person er blitt halshogd i Saudi-Arabia, hvilket bringer antall henrettelser i kongedømmet opp i 110. Dette er per 4. august 2015 og er allerede en økning med 26 prosent sammenlignet med hele fjoråret.

I følge en uttalelse fra Innenriksdepartementet ble Mugrib al-Thanyan henrettet etter å ha blitt funnet skyldig og dømt til døden for å ha skutt og drept en landsmann som følge av en intern uoverensstemmelse.

Mannen ble dømt etter landets strenge versjon av Sharialoven, der kriminelle handlinger som mord, voldtekt, væpnet ran og narkotikahandel straffes med døden til følge. Den samme straffen gjelder imidlertid også ved konvertering til kristendom eller blasfemi mot islam. Offentlige henrettelser blir som oftest utført ved halshogging, men korsfesting blir også noen ganger benyttet.

Han er den 110. personen som blir henrettet i landet i år (2015), hvilket innebærer en stor økning i fullbyrdede dødsdommer. I 2014 ble 87 mennesker henrettet.

Antall henrettelser i 2015 nærmer seg kongedømmets årsrekord på 192, et tall som ble dokumentert av Amnesty International i 1995. Sistnevnte organisasjon har vært sterkt kritisk til Saudi-Arabias forhold til menneskerettighetene, og sier at landet «ligger langt bak» den globale normen.

De raske henrettelsene i Saudi-Arabia ble vurdert som «veldig urovekkende» av en spesial-rapportør fra FN.

Christof Heyns, som inngir årlige rapporter til FNs menneskerettighetsråd og generalforsamling, uttalte til AFP den 27. mai: «Dersom henrettelsene fortsetter i denne farten vil antall henrettelser mer enn dobles sammenlignet med fjoråret.»

I kjølvannet av denne henrettelsesbølgen under den nye kongen Salmans styre, annonserte Saudi-Arabia i mai at de ønsket å ansette 8 nye bødler.

Jobbeskrivelsen, publisert på internett, nevnte at ingen spesielle forkunnskaper var nødvendige. Nyhetsbyrået Reuters rapporterte at bødlenes oppgave var å halshogge dødsdømte kriminelle offentlig og å utføre amputasjoner på de som var dømt for mindre forseelser.

I jobbannonsen het det videre at bødlene ville bli å anse som «religiøse funksjonærer», siden de skulle tjene religiøse rettsinstanser, og ville derfor inngå i de lavere lønnstrinn innen statsregulativet.

Hva har dette å gjøre med England? Vel, bortsett fra å være den største støttespiller av islamsk terror i Syria og rundt om i verden, sponser den hardkokte Wahhabi-staten Saudi-Arabia flere moskeer og religiøse skoler i Storbritannia enn noen annen muslimsk stat.

Hvorfor? Fordi Saudi-Arabia støtter Det Muslimske Brorskapets langsiktige plan om å erobre Storbritannia og Vest-Europa for islam. Da vil i så tilfelle disse henrettelsene ikke kun foregå på «Chop Chop Square» i Riyadh, men også på Trafalger Square i London.

Kilde: Thisisengland.org.uk

 

Samhandelen mellom Norge og Saudi-Arabia var på NOK 930 millioner i 2014. Norsk eksport til Saudi-Arabia utgjorde mesteparten av totalen.

Jotun (4 fabrikker), Kongsberg Communications, Norconsult og Aker Solutions har alle virksomheter i landet.

Det er inngått en frihandelsavtale – ikke mellom Saudi-Arabia og Norge – men mellom GCC (der Saudi Arabia er medlem) og EFTA. Den trådte formelt i kraft per 1.7.14 og er i ferd med å implementeres.

Kilde:
Seniorrådgiver Oddbjørn Lyngroth i Utenriksdepartementet (etter forespørsel fra FMI).

 

På bakgrunn av svaret fra Utenriksdepartementet sendte FMI et oppfølgerspørsmål:
Hva er departementets (Norges offisielle) holdning til at Norge samhandler med Saudi-Arabia, et land som praktiserer GROVE brudd på Menneskerettighetene?

Svaret fra Seniorrådgiver Oddbjørn Lyngroth i Utenriksdepartementet:
Norge er dypt bekymret over menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia. Landets lovverk, straffesystem og rettspraksis er på mange områder i strid med grunnleggende menneskerettigheter, slik vi oppfatter dem.    

Norge har gjort sine synspunkter kjent for saudiske myndigheter ved en lang rekke anledninger, gjennom henvendelser i Riyadh, innlegg i FNs menneskerettighetsråd i Genève, offentlige uttalelser og møter med den saudiske ambassadøren til Norge.

Tiltak for å begrense samhandelen med land må være hjemlet i vedtak i FNs Sikkerhetsråd. Dette er ikke tilfelle for Saudi-Arabia. Fra norsk side anser vi ikke at ensidige nasjonale handelsrestriksjoner vil ha noen virkning på situasjonen for menneskerettigheter i Saudi-Arabia.

Kommentarer   

+3 #1 Goggen 18-02-2017 19:48
Vet noen om en offisiell liste som forteller om hvilke land som Norge boikotter for tiden?

Norge er jo med å boikotte Syria for å få folket der til å vende seg i revolt mot busemannen Assad.

derimot.no/.../...

Det er jo igrunn litt urovekkende å tenke på at Det norske konsensus regimet identifiserer seg mer med Det islamkstiske regimet Saudi-Arabia enn med Det sekulære og demokratiske regimet til Assad.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 343 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015