header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Åpent brev til utenrikskorrespondent i USA Gro Holm, NRK.
 
oscar statuettOscar-prisen for Winnie the Pooh and the Blustery Day, er stilt ut på the Walt Disney Family Museum. Ocar statuetten av Loren Javier. CC BY-ND 2.0.

På Dagsrevyen den 27.2.17 fikk vi en reportasje fra deg om Oscar utdelingen i Hollywood.
 
Igjen er det harselering og hets mot den presidenten som amerikanerne valgte, Donald Trump, som nærmest tar totalt av. Jeg har aldri forestilt meg at mennesker som kaller seg demokratiske så til de grader kan gå amok for at deres egen kandidat ble vraket av folket ved et demokratisk valg – et valg som er gjennomført i tråd med landets lover!

Så får vi høre at Trump har nektet noen aviser å komme inn på hans pressekonferanser, og at han dermed nekter andre ytringsfrihet. Jeg synes ikke det er rart at Trump utelater noen aviser ved sine pressekonferanser sett i lys av den hets og den framferd mange har vist overfor presidenten, både under nominasjonsprosessen, selve valget og etter innsettelsen.
 
Jeg mener at etter det jeg ser fra USA, og som jeg også opplever her hjemme, så er media selv noen av de som er en fare for ytringsfriheten. Journalister og mediefolk snakker mye om ytringsfrihet, men det skal helst gjelde dem selv. Det verste er, slik jeg ser det, at ytringsfriheten sterkt begrenses for vanlige mennesker. Det virker som om denne friheten helst skal gjelde mediefolk og deres meningsfeller? For media sine idoler er alltid ordet fritt!   
 
I lys av hva jeg selv synes å oppleve så er media ikke en nøytral og informativ sannhetsformidler. Media synes å ha sine politiske agendaer og det som da skulle vært informasjon blir slik sett desinformasjon. Journalister synes også å være svært så hårsåre for kritikk. Jeg har selv, etter en kommentar til et innslag ved Ole Torp for noen år siden, fått tilbakemelding fra ham om at jeg "snarest burde skaffe meg profesjonell hjelp".
 
Slik jeg selv opplever media så deler jeg langt på vei President Trump sine ord om at media er folkets fiende. Jeg og mange med meg fester ofte liten tillit til mange av media sine nyhetsinnslag og reportasjer. De styrer sitt – og vårt hus – som de vil, og vil tydeligvis ikke ha noen innblanding fra vanlige mennesker. De såkalte "underholdnings programmene" består helst i at vi skal tvangsfores med kjendiseliten og etterape disse i vårt jordiske liv. "Underholdning" blir rene mobbe- og hetsinnslag mot slike som det er god tone i media å henge ut i den offentlige gapestokken! Kjendisprogrammer passer meg dårlig, så det eneste positive ved slike innslag er at jeg da sparer strøm til TV og radio. Min tanke er da: Hva skal jeg lære av disse overklassemenneskene som trolig aldri har gjort et gangs arbeid i sine liv, men som har levd luksusliv og i sin politiske korrekthet har omgitt seg med journalister, fotolinser, TV-kameraer, overdådige selskap og glitter og stas? Den vanlige norske kvinne og mann har gjerne en hardere hverdag enn hva slike oppblåste "glansbilder" kan vise til!

Dessuten avskyr jeg programledere som opptrer som reneste bøller og pøbler i lisensbetalte mobbeprogrammer!

Oscar elitens ytringsfrihet 150317
 
aasenNorvald Aasen
Kvammen, 28.2.17

Kommentarer   

+6 #3 Bjørnar Røyset 16-03-2017 10:50
Løgn-media skriver i dag at valg-vinneren i Nederland, Mark Rutte - VVD, vant valget ved å gjøre Frihetspartiets (Geert Wilders parti) saker til egne. Hvis nederlenderne stemmer på Rutte og VVD kun fordi partiet har gjort et krumspring i forkant av valget, for å trekke velgere, sier det mye om nederlendere generelt. Ikke det at nordmenn er bedre. Og slik går no dagan.....
+7 #2 Norvald Aasen 16-03-2017 08:36
Takk for det, Kaspar. Vi gjer vel alle så godt vi kan på kvar vår måte. Som Erik G-Onstad sa det: Alt vi gjer har ein verknad. Og du har då verkeleg stått på saman med Bjørnar! Men eg synes alt teiknar dårleg for Europa, svikarane og inntrengarane ser ut til å sigre på alle frontar. Når så våre eigne folk ikkje nyttar dei mogelegheitene dei har ved val, men let dei framande verte større og større, så endar vi der at inntrengarane vil overta majoriteten av røysene ved val, og kan dermed få den makta som dei ynskjer seg for å kunne vere herrefolk i sine nye koloniar.
+9 #1 Kaspar Johan Birkela 15-03-2017 18:40
Heilt Korekt , Norvald... Jeg ser mindre og mindre på disse to tv kanalene her i landet. Jeg blir faktisk kvalm og uvell.. Jeg ser mer på Infowars.com og Fox news, Foks Frends... Glad for ditt inslag her og dine ytringer i Norge er vårt ! Forsett med dine meninger.. :lol:

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019


FMI informerte på Nordmøre
Torsdag 3. januar 2019


Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 152 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015