header

Foto over: Wikipedia.orgsolsnu

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

 Eid kommuneOrdførarane i Nordfjord hadde eit fellesopprop i lokalavisa Fjordabladet på Nordfjordeid, "Opprop for inkludering" den 24. mars i år. Artikkelen er ikkje sett å lese i andre nordfjordaviser – merkeleg nok. Kanskje er det venstre-ordføraren i Eid kommune, Alfred Bjørlo som stod bak, som ein reaksjon på eit par artiklar om den vitlause innvandringspolitikken som Magnar Bakke sende til administrasjonen og politikarane i kommuna?

Bakke skreiv eit innlegg og sende til Fjordabladet den 26. mars, og vart sendt på nytt den 1. april, men dei vil vist ikkje trykke den. Redaktøren er vel redd for å havne i unåde hos ordførarane og fargerike landssvikarar elles?

I Fjordabladet den 24. mars hadde ordførarane i Nordfjord ei fellesuttale der dei proklamerte for at vi må vere budde på at innvandringa frå land med konflikt og spetakkel skal halde fram til kommunane våre.  I eit av punkta heiter det:  «Skal setje fokus på integrering og det ansvar kvar og ein som bur i lokalsamfunnet har til å verte ein del av dette arbeidet».  Ordlyden i sitatet minner om den «nyordninga» som okkupasjonsmakta i Norge freista å innføre i 1940 – 45.  Dagens «nyordning» – det «fargerike fellesskap» vert også forsøkt innført med tvang.  Folket har aldri vorte spurde om dette gjennom ei folkeavrøysting.   I staden har media, politikarar og innvandrarlobbyen drive ei misjonering retta mot nordmenn, for fleirkultur – og for fellesskap.

Ikkje berre er Islam motoren til dei fleste konfliktar i dag, men også den vanvitige folketilveksten i desse landa er ein drivande faktor.  I Syria til dømes var det i 1960 4,6 millionar menneske, og i 2010 hadde folketalet vokse til heile 20,7 millionar.  I Norge var det til samanlikning i 1960 3,6 millionar og i 2010 4,9 millionar.

Det vert nemnt av ordførarane at i «Nansens ånd» har Norge vore ein føregangsnasjon til å hjelpe.  Fridtjof Nansen tok ikkje ein einaste flyktning til Norge.  Hans store innsats var å hjelpe der folk leid naud som i hungersnauda i Russland og Ukraina i 1920, og blant flyktningar i Armenia i 1925 som han iherdig forsøkte å repatriere.  Og elles var det ei stor oppgåve å forhandle med Russland og andre land om repatriering av krigsfangar etter 1. verdskrig.  Også etter den gresk-tyrkiske konflikt i 1922 fekk Nansen på plass ei avtale der grekarar og tyrkarar vart viste tilbake, kvar til sine land.  Dersom ein skal lære noko meir enn om repatriering og naudhjelp i Nansens ånd, tek eg med dette sitatet av Nansen frå boka, Nansens Røst (Dybwad Forlag):  «Det å bringe saman så mange kulturar, religionar og språk på ein liten flekk, vil verte eit arnested for ufred og hat i framtida».

I Fjordabladet den 24. mars fekk vi også vite at muslimar i Nordfjord har søkt Eid kommune om hjelp til å finne eit lokale for ein moske på Nordfjordeid.  Slikt vert det vel betre integrering ut av – trur politikarar?  Norske politikarar og ordførarar veit vel kva som skjer i land som Frankrike, Belgia, Sverige og Tyskland.  Og i følgje ein reportasje av Anders Magnus i NRK kom det fram at ein kan  risikere å møte på ungdom ned til 15- årsalderen med våpen på gata i Oslo, relaterte til gjengar med opphav frå muslimske land.  Likevel let den politiske majoriteten innvandringa frå desse landa halde fram.  Det betyr at det er dei som er ansvarlege for den lemfeldige innvandringspolitikken, og då må dei også ta på seg det tunge moralske ansvaret for den destruktive utviklinga som følgjer av dette i riket.  Ikkje vi som gjennom snart 30 år har åtvara, og er blitt neglisjerte.

Opprop frå Nordfjord 100417

Magnar A. Bakke
Eid, 10.4.2017

Kommentarer   

-1 #7 Hutt Etu 06-06-2017 19:38
Olav, har du hørt om noen autoritære styresett som ikke vil ha lydighet, eller autoritære styresett som gir mye rom for fri kreativitet.

Tror ikke det er bare muslimske autoritære styresett som har problemer i den gata.

Men, det er jo bra at du spesifiserte autoritært da, for da har det jo egentlig ikke med muslimer å gjøre men med styresettet.
+3 #6 Olav Sæther 02-06-2017 07:59
Sitat fra Hutt Etu:
"Til dømes er ikkje så mykje som ein "globoid" er skapt av oppfinningar og teknologiske framsteg i dei landa der islam dominerar."

Prøv å ta vekk de følgende oppfinninger eller oppdagelser vekk fra vestlig kultur, og se hva man sitter igjen med:

- Kaffe
- Algebra (gjorde matematikk bruklig for ingeniører, for å si det kort)
- Fotokamera
- Såpe, den typen vi enda bruker
- Marsjerende militærorkestre
- Destilering (vi alle vet hva det kan brukes til)
- Krystallglass
- Mange operasjonsverktøy (for kirurger)
- Vindmølle
Ja, så visste dem at jorda var rund mer enn 500 år før Columbus, og det er mye mer. Vanvittig mye av den grunnforskning som i dag er grunnlaget for vår tids oppfinnelser, verdensforståelse, utstyr/teknologi er gjort av muslimer i muslimske land.

De gamle Persere hadde vel kommet langt med vitenskap. Men et autoritært islam-styre vil ha et lydig folk. Ikke mye rom for kreativitet.
+2 #5 Hutt Etu 24-05-2017 08:27
Bare så det er sagt: Ingen oppfinnelse eller oppdaginger unnskylder dårlig oppførsel, hverken fra muslimer eller vestlige.
+2 #4 Hutt Etu 24-05-2017 08:25
"Til dømes er ikkje så mykje som ein "globoid" er skapt av oppfinningar og teknologiske framsteg i dei landa der islam dominerar."

Prøv å ta vekk de følgende oppfinninger eller oppdagelser vekk fra vestlig kultur, og se hva man sitter igjen med:

- Kaffe
- Algebra (gjorde matematikk bruklig for ingeniører, for å si det kort)
- Fotokamera
- Såpe, den typen vi enda bruker
- Marsjerende militærorkestre
- Destilering (vi alle vet hva det kan brukes til)
- Krystallglass
- Mange operasjonsverkt øy (for kirurger)
- Vindmølle
Ja, så visste dem at jorda var rund mer enn 500 år før Columbus, og det er mye mer. Vanvittig mye av den grunnforskning som i dag er grunnlaget for vår tids oppfinnelser, verdensforståel se, utstyr/teknolog i er gjort av muslimer i muslimske land.
+6 #3 Magnar A. Bakke 17-05-2017 09:47
Om moskear er plasserte på ein stor eller liten tettstad er bodskapen frå imamane og koranen stort sett den samme. Vi ser på utbreiinga av denne uhyggelege politiske og religiøse ideologien av av fedrelandet under eit. Til dømes er ikkje så mykje som ein "globoid" er skapt av oppfinningar og teknologiske framsteg i dei landa der islam dominerar. Ein må vel vere noko sånt som politikar eller journalist for å ikkje vil sjå at innvandringa frå islamske land er no så stor at det dannar seg diasporar som undergrev og destabiliserar våre tradisjonelle vestlege samfunn?
Her limer eg inn ein artikkel av Hege Storhaug der ho tek for seg bodskapen og dobbeltmoralen som er typisk for moskeane som har poppa opp i Vesten. Ikkje kan dei tale på norsk heller i denne videoen som artikkelen viser til:
rights.no/.../...
+3 #2 Hutt Etu 14-05-2017 22:14
Om jeg er aldri så enig i at man bør innordne seg etter hvor man bor, så kan jeg virkelig ikke se for meg ungdom fra ikke vestlige kulturer oppføre seg i bygdnorge slik noen få gjør i storbyer (særlig i land der byer får Oslo til å ligne en grend). At en bitteliten moske i en et bittelite tettsted skal bli et arnested for "franske tilstander" er vel å dra strikken litt langt.

På den andre side, jo fler folk man får ut i bygdene, jo større sjanse er det at sykehus ikke flytter enda lenger unna. Og, det må jo være bra også for de få "ekte" nordmenn som håper at det skal være mulig å bli boende i grenda.
+32 #1 Magnar A. Bakke 11-04-2017 09:38
Innvandrarkvinn e bekreftar utviklinga. Muslimar flest vil ikkje verte integrerte i vår vestlege kultur og i vårt demokrati: minabai.blogg.no/.../
Men mange politikarar. Uff,uff. Dei trekke ned rullegardina med ein gong.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Koordinert flygebladaksjon
Torsdag 20. juni 2019


Flygeblad i Surnadal
Torsdag 30. mai 2019


Aktivisme i Gudbrandsdalen
Mandag 27. mai 2019


Flygeblad i Aure
Torsdag 9. mai 2019


Flygeblad i Ski
Torsdag 9. mai 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 283 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015