header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter og ulv

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Ope brev til "Fritt Ord stiftinga" v/ Knut Olav Åmås.

1280px Fritt ord 01Lokalene til stiftelsen Fritt Ord. Foto: Wikimedia Commons.

Dagsrevyen den 18.06. 2017:
Ein reportasje om mangel på ytringsfridom vart presentert for oss. Tormod Strand hadde ansvaret for å fortelje om ei kvinne som fekk hatmeldingar fordi ho stod fram med sine meiningar i den offentlege debatt. Her var det mykje alvor og trugsmål mot frie ytringar, fekk vi vite. Og slik er det alltid når det gjeld ei eller anna klage frå innvandrarar eller utlendingar.

Men, herr Åmås, har du og fritt ord teke opp same problemstillinga når det gjeld det stadig trongare nålauge å kome gjennom når det gjeld ytringsfridomen for nordmenn? At NRK-miljøet og presse og media i si heilheit ikkje er opptekne av dette som vi har opplevd, så er det ikkje noko nytt, men kallar ein seg fritt ord stiftinga så kunne ein vere freista til å tru at retten til ytring var like sjølvsagt for alle – også for oss nordmenn, og at fritt ord også ville forsvare våre rettar. Men slik er det ikkje, og kan heller ikkje verte slik med dei som bestemmer kven som er vår tid sine kandidatar til det UFRIE ORD. Lever ein i den trua at dagens mediastand vil halde ytringsfridomens fane høgt for alle så er ein anten godtruande eller gløymer lett, eller kanskje ynskjer å gløyme.

Når eg ser på styrelista for fritt ord stiftinga har eg i alle høve ikkje tiltru til at desse personane er opptekne av demokratiske rettar som ytringsfridom for andre enn for seg sjølve og for dei som er prioriterte i samfunnet og i samfunnsdebatten. Og slike som ikkje er føretrekte i debatten er nordmenn som har eit kritisk syn på den påtvungne avhendinga og omveltninga av landet vårt!

Vi er mange som gjennom fleire tiår har prøvd å ytre oss om det som vi ser som den viktigaste saka i vår nasjon si historie. Dette har vorte stadig mindre tolt og tillate frå makta og media. Etter 30 års røynsle veit eg at det ikkje har vore trongare nålauge å kome gjennom enn det er no. Med reine valdsaksjonar, latterleggjering, kriminalisering, lygner, utestenging med meir har denne gruppa som eg nemner vorte halde utanfor samfunndebatten. Jamvel har personar vorte bøtelagde for å ha sagt rimeleg uskuldige ord og meiningar. Ein mann i Oslo har nyleg fått hus og heim ransaka av politiet, og datautsyr kverrsett grunna at hans meiningar ikkje passa inn i det politisk korrekte lygarsamfunnet. Mannen eg nemner heiter Oddbjørn Jonstad.
Og slike har aldri fått nokon pris for å freiste å kome fram med frie ord. Dei treng heller ikkje slik pris, for fritt ord går til dei som har opne kanalar til alle media og med alle saker. Ikkje minst når det gjeld å klage over nokre nordmenn sin manglande evne og vilje til å krype for framandfolket og deira velgjerarar, mellom slike også – DYKK!

Du Åmås har sjølv sete som debattredaktør i Aftenposten, ei avis som eg ser som ein filial av Klassekampen etter Egil Sundar si tid, eg har sendt deg uttallege lesarbrev som du aldri har lete trykke i den avisa som du skulle passe på held opne spaltar for det frie ord til dei som ynskte å kome fram med sine meiningar. Eg kan minne om at ein kjend mann, Erik Gjems-Onstad, skreiv fleire gonger kommentarar til avisa di om saker som hadde vore på trykk og som han ynskte å seie si meining om. Dei seinare åra han levde kom aldri desse breva hans på trykk hjå deg.

Stiftinga Fritt Ord ser eg på som eit skalkeskjul som skal gje inntrykk av at ytringsfridomen i landet vert teken på alvor. Det vert den ikkje, for den gjeld ikke alle!

Om Fritt Ord stiftinga 180617

aasenNorvald Aasen
Kvammen, 20.7.2017

Kommentarer   

0 #2 Olav Sæther 23-08-2017 12:46
Er enig med Norvald her,stiftinga Fritt Ord er bukken som passer havresekken.
+10 #1 Magnar A. Bakke 22-07-2017 10:07
Denne artikkelen må vere ukens blinkskudd av Norvald. Vi har etterkvart mange flinke blant dei som har arbeidet for å "bevare Norge norsk" som burde vere dei mest opplagde kandidatar til denne Fritt ord prisen. Juryen der kunne begynt med å gjeve prisen til Vivi Krogh og Arne Myrdal, post mortem.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

FMIs aktivistar besøkte søre Sunnmøre
Tysdag 19. februar 2019


FMI aksjonerte i Gloppen
Søndag 10. februar 2019


Klistremerker i Bergen
Torsdag 7. februar 2019


Koordinert flygeblad-aksjon i Vårt Norge
Mandag 4. februar 2019


Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 96 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015