header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

NVU demo 1 okt 2017 Enschede 11. oktober var FMI invitert av NVU – Nederlandsk Folks Union – til en offentlig markering under parolen ytringsfrihet.

I motsetning til Norge er det fortsatt mulig i andre land i Europa for nasjonalister å avholde markeringer og demonstrasjoner hvor synspunkter som ikke er «politisk korrekt/PK» kan ytres. Vi referer her til denne sommerens teater inisiert fra politi med understøttelse fra løgnerne i system-media hvor tre forskjellige anmeldte demonstrasjoner fra frihetskjempende nordmenn ikke ble godkjent av de styrende folkeforræderne. Begrunnelsen var utrolig nok trusler om vold fra demokratiets stormtropper, AFA, andre system-hjernevaskede venstre-ekstremister med aktiv hjelp fra samtlige etablerte politiske partier, kirker, organisasjoner og selvsagt selvoppnevnte s.k. eksperter på ekstremisme.

Frihetskjempere fra Nederland, Belgia, Frankrike, Portugal, Tyskland og Norge samlet seg sentralt i sentrum i Enschede hvor første taler var formannen i NVU, Constant Kusters:

«Vi folksnasjonale i NVU er det eneste partiet som tar frykten fra nederlenderne på alvor overfor en styrt aggressiv masseinnvandring av kulturfremmede raser. Gert Wilders og hans zionistiske enmannsparti PVV er bare en del av det etablerte systemet som vil rasere vårt Nederland. Vi er den eneste reelle opposisjon i vårt hjemland.»

En av våre franske kamerater konsentrerte sin tale om viktigheten av et pan-europeisk samarbeid med forskjellige politiske partier, organisasjoner og grupperinger som alle har et felles mål, nemlig befrielsen av våre hjemland fra den nye adelen, les folkeforræderne som fungerer som teaterdukker for den globale finanskapitalen og deres agenda om et multikulturelt diktatorisk forbrukssamfunn.

NVU demo 1 okt 2017 Enschede2Deretter marsjerte vi frihetskjempere for rase og nasjon gjennom sentrum av Enschede. Slagord som stopp innvandringen, muslimer og ikke europeiske mennesker repatrieres og kamp mot kapitalismen ble godt mottatt av tilskuerne.

På en sentral plass holdt FMIs representant en appell hvor kjernetemaet var en analyse av det intolerante Norge hvor ytringer som FMI definerer som unormale uten problem har ytringsfrihet, eksempelvis islamske organisasjoner, «flyktninger»/sosialturister som ikke er fornøyd med oppholdet i vårt Norge. Dette i motsetning til nasjonalt innstilte norske nordmenn som ikke får ytre seg offentlig. Det ble også betont hvordan de styrende i vårt Norge benytter seg av udemokratiske krefter som med vold truer nasjonale arrangementer. Det er dette som blir definert som «Hecklers veto», altså pøbelens makt hvilket er godt kjent for personer som kjemper for et fritt Norge.

Portugals representant skisserte meget godt hvordan den globale finanskapitalen agerer med en «hemmelig» agenda for å desimere Europas folk og raser. Det ble ved konkrete eksempler vist hvordan den anglo-amerikanske rovdyrkapitalismen styres fra USA, England og Israel med det mål å totalkontrollere oss som enkeltindivider.

Siste del av marsjen tilbake til samlingsplassen var uten problemer og publikum som fulgte marsjen var positivt innstilt til denne pan-europeiske markeringen. FMI ser frem mot til å utvikle et samarbeid med norske og nasjonale partier og grupperinger også på tvers av landegrensene i den pågående kampen for våre hjemland.

Norge er vårt!

Nettredaksjonen

Under: Formann i NVU formann Constant Kusters

NVU demo 1 okt 2017 Enschede3

 

 

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 258 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015