header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

politibilPolitibil. Foto: Oddbjørn Jonstad.

Oddbjørn Jonstad fra Oppegård fikk i februar besøk av to politibetjenter som ransaket hans hjem. I følge politiet skal det være Jonstads politiske engasjement som ligger bak ransakingen. Jonstad er foruten å være formann for Norsk Folkeparti, medlem og kontaktperson for Oslo og Akershus, for FMI.

Undertegnede er i tillegg til å være medlem i FMI, også formann i Norsk Folkeparti (NFP). I den forbindelse har jeg opprettet to sider på internett.

a. Den ene heter Nabokjerringa.no og gir en oversikt over personer som promoterer innvandring. NFP mener det er viktig at samfunnet vet hvem disse er slik at de eventuelt kan stilles til ansvar for skadene innvandringen påfører samfunnet.

b. Den andre heter Repatriering.no Her gis en oversikt over innvandrere som har eksponert seg i media og på den måten direkte eller indirekte har promotert innvandring. Dette fordi NFP mener at situasjonen nå er så kritisk at det som kan redde samfunnet, er repatriering av innvandrerne. Det holder ikke med en ny innvandringsstopp. For allerede i 1975 vedtok Stortinget stopp i innvandringen – etter det har det kommet cirka en million av dem.

c. For dette er jeg ilagt en bot på kr 12 000,-. Saken er nå på vei til tingretten.

d. Er ikke FMIs medlemmer enige i at det blir galt når politikerne bruker politi og rettsvesen mot politiske meningsmotstandere – eller?

jonstadOddbjørn Jonstad
Oppegård, 2.10.2017

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 51 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015