header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Skatt EUEksempel på en Eurokrat, Tajani, som applauderer seg selv.

Nå kommer psykopatene i EU med nok et skremmende forslag for å utslette de europeiske nasjonalstatene slik vi kjenner de. Hver nasjonalstat har ansvaret for å fastsette sine skattesatser for sine underordnede, les skattebetalerne. Brüssel kan ikke bestemme hva skattesatsen skal være, men de kan foreslå endringer av rammebetingelsene. Forutsetningen er at samtlige nasjonalstater i EU må godta forslagene for at de skal vedtas. Dette har frem til nå vært vanskelig for eurokratene å oppnå derfor kommer EUs Parlamentspresident Tajani med et oppsiktsvekkende forslag om å innføre en egen EU-skatt. Dette begrunner han bl.a. med en eksplosjon i kostnadene for hva han kaller «flyktninger», altså rasefremmede sosialturister. Videre nevner han de signifikante kostnadene for antiterror kampen.

Eurokratenes selvmotsigelse
Noen blir aldri mette og eurokratene har som kjent ikke noe magemål, dette på tross av at budsjettet til Eurokratene i EU er på over 140 milliarder euro inneværende år. Nå krever de at budsjettet må dobles til hele 280 milliarder euro. Det er cirka 2 800 milliarder norske kroner! Denne summen er så gastronomisk at den vanlige normale borger ikke har forutsetninger til å forstå hvor mye dette er. Til sammenligning er Statsbudsjettet til Norge inneværende år på 1179 milliarder norske kroner. Dette «EU-budsjettet» på 2800 milliarder norske kroner skal ikke komme gjennom overføringer fra medlemslandene i EU og deres «partnere» fra EØS-land som Norge, men gjennom en egen EU-skatt. Denne skatten vil eurokratene finansiere gjennom en finans- og transaksjonsskatt på børshandel. Hovedårsaken til forslaget er de vanvittige kostnadene rasefremmede sosialturister forårsaker! Videre nevner Eurokraten Tajani kostnader for anti-terror kampen og en økt bevilgning til investisjoner.

Her må vi stoppe opp, trekke pusten dypt og stille to konkrete spørsmål:
Vi vanlige borgere i EU og EØS-land har gjennom årtier blir fortalt og blitt indoktrinert med bevisste misvisende løgner og propaganda rundt temaet «innvandring». Marionette-regimene i våre hjemland som i en hellig allianse med løgnerne i systemmedia alltid har hevdet at rasefremmede er et gode og en investering for våre hjemland og sågar en berikelse. Hvordan kan da kostnadene stige når de rasefremmede representerer en investering? Dette er og forblir for oss i FMI en bedriftsøkonomisk selvmotsigelse.

Når eurokratene nå endelig innser at deres «EU» er truet av indre terror er det jo legitimt å spørre om denne terroren vi har sett i Europa og truslene om fortsatt terror, er utført av de forskjellige folkeslagene som naturlig tilhører vårt Europa, eller om terroren utgår fra hovedsakelig islamske muslimer?

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019


FMI informerte på Nordmøre
Torsdag 3. januar 2019


Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 163 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015