header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

På første klasseKan man virkelig betegne flypassasjerer som "flyktninger" slik løgnerne i systemmedia gjør? Foto: Durch Jag_cz/Shutterstock

Etter at sosialisten, amerikamarionetten og kapitalisten fra McKinsey, president Macron i oktober kunngjorde at han vil hente 10 000 nye rasefremmede til sitt allerede segregerte hjemland Frankrike, gjorde han sist mandag alvor av trusselen: 3 000 svarte og brune importmennesker landet bekvemt med charterfly i dette korrupte, økonomisk marode og elitestyrte landet. 7 000 rasefremmede sosialturister skal i den nærmeste fremtid bekvemt, via privatfly, på skattebetalernes regning, importeres for å desimere og bytte ut den franske befolkningen.

Italia, som om de ikke skulle ha nok problemer (se tidligere publisert artikkel), følger nå denne skremmende nye utviklingen for aktivt å utslette sitt eget hjemland. Med et militærfly kom nesten 200 import-mennesker til Italia hvor en mottakelseskomité bestående av innenriksminister Minniti og pavens utsendte, kardinal Bassetti som uttalte at dette er en historisk dag. FMI erkjenner også at dette var en historisk dag, for nå begynner en ny æra i ødeleggelsen av de europeiske nasjonalstatene, nemlig at man bringer rasefremmede sosialturister med fly på første klasse for å undergrave og videre aktivt ødelegge vårt Europa.

FNs føringer for import av rasefremmede og tvungen integrasjon
Folkeforræder Merkel var en av initiativtagerne som med de ovennevnte marionettene og Spanias president, inngikk denne «historiske» avtalen i august 2017. Dette som en konsekvens av internasjonal kritikk fra bl.a. FN, EU, systemindoktrinerte NGO og massivt understøttet av løgnerne i systemmedia som mener at man gjør for lite for sosialturistene.
Denne avtalen innebærer at «migranter» kan komme legalt til Europa hvis de oppfyller kriteriene til FN. Her vil vi tilføye at FN er en av de fremste forfekterne for Coudenhove – Kalergi sin plan: «Malgenics var deres plan for å forurense den europeiske genpoolen med rasefremmede og tvungen integrasjon.»

Tyskland ligger i startgropen for også å begynne med denne eksklusive transporten av importmennesker fra Afrika og Midtøsten, som om de ikke har store nok problemer med de rasefremmede. Hvilken synergi dette vil ha for resten av psykopatene i det folkefiendtlige EU gjenstår å se. Skaper dette en presedens og diktat fra folkefiendene for de andre land som er tilknyttet det folkefiendtlige EU, herunder EØS-Norge, som er bundet på hender og føtter hva gjelder nasjonal selvråderett? (Hva som venter Europa kan du lese her.)

Et positivt politisk paradigmeskifte foregår nå i Europa
Hvordan vil psykopatene i Brüssel nå definere Europa? Er EØS-Norge et land med egen identitet og selvbestemmelse, eller bare en fjernstyrt region uten nasjonal selvbestemmelsesrett? Skal Norge også i nær fremtid importere rasefremmede med fly til vårt fedreland? Eller finnes fortsatt muligheten at Norge viser prinsippfasthet som Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Kroatia, Slovenia og de Baltiske statene som avviser innvandring til sine hjemland? Et politisk paradigmeskifte kan erkjennes da Østerrikes nyvalgte regjering sier konsekvent nei til en omfordeling av rasefremmede sosialturister styrt av psykopatene i EU. Ethvert land i Europa skal og må kontrollere om de ønsker rasefremmede i sine hjemland. Har den s.k. «borgerlige» regjering innsikt, kraft og mot til å kjempe for norske interesser og sitt eget folk eller vil de igjen vise at de konsekvent motarbeider og vanstyrer Norge? Vil de igjen bekrefte at de bevisst manipulerer og lyver for det norske folk?

Er Saudi Arabia rasistisk? Er FMI rasistisk?
På første klasse 1Mekka er nærmere Syria enn Norge!

Hvorfor blir ikke «flyktende» muslimer invitert til sine trosbrødre i ufattelig rike land som Saudi Arabia, Bahrain, Forente Arabiske Emirater, Katar eller Kuwait? Der har de jo samme tro, språk og kulturbakgrunn. Nærmere Mekka er det jo også, noe som jo må være av essensiell betydning for muslimene. Svaret er enkelt, noe de herskende ørkensjeikene offisielt bekrefter: «Vi vil bevare vår homogene befolkning og kjenner til farene for ustabilitet og terror som innvandring innebærer, selv fra muslimske troende.» Med en slik begrunnelse bør jo eurokratene i EU og løgnerne i systemmedia anklage ørkenstatene for inhumanisme og rasisme. FMI har ikke registrert en eneste reaksjon fra eurokratene i EU og systemmedia. Vi i FMI stiller oss ikke avvisende og undrende til argumentasjonen fra ørkensjeikene da det er dette vi i årtider har hevdet: Vi også ønsker et homogent hjemland basert på vårt felles kulturgrunnlag slik at fred og velferd sikres for nordmenn.

FMI sier konsekvent nei til rasefremmede sosialturister i Norge og fordrer en aktiv internering og repatriering til deres naturlige hjemland uten å la seg diktere av EU og FN. Nasjonal selvråderett må være en selvfølge for vårt Norge!

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019


FMI informerte på Nordmøre
Torsdag 3. januar 2019


Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 195 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015