header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FrihetskampKjemp for et norsk Norge!

Et år er snart passert og en turbulent tid ligger bak oss. FMI vil gi våre medlemmer, sympatisører og lesere et tilbakeblikk på 2017.

Siden etableringen av Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI for over 30 år siden har vi advart Det norske folk for farene en innvandring medfører. FMI ble karakterisert av de styrte folkeforræderne som pessimister og rasister som ikke ville innse fordelene ved en «kulturell berikelse» av rasefremmede. Hvordan denne «kulturelle berikelsen» av rasefremmede sosialturister ser ut opplever vi daglig i norske gater. Trakassering, usikkerhet, bedrageri, vold, ran, prostitusjon, voldtekt, kriminalitet, narkotikasalg og mord er midlertidig blitt den nye norske hverdag. Som oftest er disse lovbruddene begått av de som skulle «kulturelt berike» Norge, altså importmenneskene som rasefremmede folkeslag representerer.

Nye strategier og reorganisering
Som dere har konstatert har FMI innledet en viktig, intern nyorganisering. Utgangspunktet for den kritiske selvransakelsen var stagnasjonen i både organisatorisk og politisk arbeid. Ett av de viktigste spørsmålene vi analyserte var for våre medlemmer og sympatisører: Hvorfor skal man være medlem, eller bli medlem i FMI, altså, hvilken merverdi har det å være medlem i en organisasjon som FMI? Fordi man har vært medlem de siste årene og er overbevist om at masseinnvandring er skadelig for Norge og at verdigrunnlaget til FMI er riktig? Dette var ikke et tilfredsstillende svar for oss og brakte oss frem til det mest essensielle spørsmålet: Hvordan kan FMI igjen bli en av de viktigste premissleverandørene i dagens politiske debatt og igjen representere majoriteten av det norske folk i den livsviktige frihetskampen mot den totale ødeleggelsen av Norge?

Frihetskamp 1Skal jeg fortsatt godta formynderiet og slaveriet eller aktivt kjempe?

Nye strategier er utviklet og arbeidet med å reorganisere og utvikle en slagkraftig organisasjon for Det norske folks frihetskamp er gjennomført og vil kompromissløst fortsette med alle sympatisørers og medlemmers hjelp. Her er det essensielt viktig at alle nå spør seg selv: Hvordan kan jeg bidra? Skal jeg støtte FMI økonomisk, bli medlem, abonnere på medlemsbladet, gjennomføre metapolitisk arbeid i form av spredning av vårt informasjonsmateriale, skrive artikler og delta i diskusjoner på skole, arbeid og privat? Uavhengig om man er gammel eller ung, i skolepliktig alder, studerer, arbeider, er pensjonert eller syk: Nå må alle nordmenn stå sammen for å forhindre en total katastrofe og undergang for vårt folk og vårt fedreland. Dette er en menneskelig plikt overfor våre forfedre og de kommende generasjoner. Vi har ikke mye tid til rådighet!

Vi gir oss aldri!
FMI var og vil fortsatt forbli en av de organisasjonene som aktivt kjemper for et fredelig, fritt og uavhengig norsk Norge. Vårt verdigrunnlag er friheten til det norske folk, kultur og vårt fedreland. Kampen for nasjonal suverenitet, identitet og solidaritet, samt et aktivt samarbeid med organisasjoner og partier i Norge og i Europa er innledet. Dette er et godt grunnlag for en positiv utvikling. Hvor denne kampen vil ende vet vi ennå ikke, da dette ansvaret ligger hos oss alle. Ett punkt er helt innlysende: Ingen politiske partier representerer konsekvent våre synspunkter.

Frihetskamp 2Sannheten er vårt våpen!

Når og hvordan skal vi befri oss fra dette folkefiendtlige systemet?

Uavhengig av hva det offisielle Norge med sin regjering, Storting, byråkrati, rettsvesen og den fjerde statsmakt, løgnerne i systemmedia foretar seg, den politiske og samfunnsmessige debatten har endret seg. Flere og flere mennesker er politisk interessert, de tenker konstruktivt og kritisk over arbeidet som de styrende folkeforræderne gjør. Mange oppdager hva som tidligere var passivt latent i seg selv, nemlig kjærligheten til sitt eget folk, kultur og fedreland. Nå, i disse urolige og omveltende tider med alvorlige farer for våre verdier og kultur erkjenner mange borgere at det må skje noe radikalt. Dette er en utvikling som gir oss alle håp og styrke for fremtiden.

FMI ønsker alle stolte norske nordmenn kraft og et riktig godt nytt år! Norge er vårt!

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019


FMI informerte på Nordmøre
Torsdag 3. januar 2019


Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 277 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015