header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Artikkelen ble første gang publisert i Norge Er Vårt nr. 2-2016.

IsraAID
Bilde fra nettsiden til IsraAID

IsraAID er navnet på en frivillig israelsk «Non-Governmental Organization» (NGO) som deltar i organiseringen av migrasjonsstrømmen inn til Europa. En videoreportasje på nettsiden til Christian Broadcast Network (CBN.com), titulert «Israelis Lend a Helping Hand to Syrian Refugees in Greece» og datert 15.1.2016, viser et velutstyrt ungt israelsk lege-team som tilrettelegger for båtmigranter som kommer fra Tyrkia over Egeerhavet til den greske øya Lesbos.

IsraAID er bl.a. sponset av israelske universiteter og det israelske utenriksdepartementet, i tillegg til en mengde USA-baserte velkjente jødiske organisasjoner som f.eks. American Jewish Congress.

Gjennom stemmene til forskjellige deltagere i det israelske hjelpe-teamet blir vi presentert et bilde av idealistiske og selvoppofrende unge israelere i møte med trengende migrant-muslimer fra bl.a. Syria, Afghanistan og Irak.

Det gjøres i filmen et stort poeng av det oppsiktsvekkende ved at nettopp Israel kommer med en hjelpende hånd til muslimer i nød. IsraAID-ansatte forklarer oss, ubeskjedne nok, at de er spesielt egnet til hjelpearbeid på grunn av sin historiske arv fra jødeforfølgelsene under Andre verdenskrig i Europa. For dem er det ikke «flyktninger» de hjelper, men «medmennesker i nød».

Filmen tar ikke opp spørsmålet hvorfor den israelske medmenneskeligheten overfor migranter tilsynelatende kun gjelder utenfor Israel, og på et annet kontinent. Innenfor Israels grenser er altruismen mye mindre utpreget for å si det mildt. Tittelen på en artikkel i den jødiske avisen Haaretz datert 23.6.2014 forteller oss det meste i så måte: «By the Numbers: Israel Recognizes Less Than 1 % of Asylum Seekers».

En artikkel i New York Times datert 31.10.2015 med tittelen: «Israel's chilly reception for African Asylum Seekers» avdekker flere betenkelige sider ved Israels holdning til flyktninger. Mange av afrikanerne blir internert i leirer i Negev-ørkenen, hvor de risikerer fengsel dersom de ikke stempler inn hver kveld. Under vanskelige forhold velger så mange afrikanere å akseptere en engangssum på $3 500 for permanent å returnere til opprinnelseslandet sitt, eller til et tredjeland – som f.eks. Sverige – slik Jerusalem Post rapporterte 7.1.2014: «Eritrean migrants resettled from Israel to Sweden».

Når jøder skal forsvare sin skepsis mot innvandring til Israel er argumentasjonen ofte at de er et lite folk med krav på ekstra beskyttelse, men med et totalt befolkningstall på 8 millioner er det opplagt langt flere jøder i Israel (ca. 6 millioner) enn det f.eks. er etnisk norske i Norge.

IsraAIDs virksomhet på gresk grunn begrenser seg langt fra bare til medisinsk hjelpearbeid. Vi ser i filmen hvordan de aktivt oppsøker båtmigrantene ved å gå opp på fjellhøyder for å speide med kikkerter ut over havet etter «noe svart med orange prikker på». Senere ser vi hvordan ropende og ivrig gestikulerende IsraAID-uniformert personell nå har samlet seg og står mer enn klare til aksjon så snart gummibåten nærmer seg land.

Selv etter å ha gitt førstehjelp til de av båtmigrantene som måtte trenge det, er jobben ennå ikke ferdig. IsraAIDs arabisktalende tolker forklarer nå muslimene på deres eget språk hva «neste steg» er i prosessen. På profesjonelt vis deler så IsraAID ut kart og annen detaljert informasjon om hvor ferden skal gå videre inn i Europa.

IsraAID 1

En reporter fra Sky News viser fram en håndbok for migranter inn til EU-land skrevet på arabisk som de sporet opp 13. september 2015 på Lesbos. Den inneholder kart, tips og telefonnummer til hjelpeorganisasjoner rundt om i Europa. Var det denne IsraAID delte ut til båtmigrantene samme sted?

I Israel er det normen for politiske partier å være ultra-xenofobiske, og å ville forby ekteskap mellom jøder og ikke-jøder, så vel som mellom homoseksuelle. Man har i tillegg et DNA-basert utsilingsprogram for i størst mulig grad å hindre ikke-jødisk innvandring. Dette er alle ting som ledende jødiske organisasjoner i alle vestlige nasjoner ville fordømme på det sterkeste dersom de var praktisert av deres vertsnasjon. Denne hårreisende dobbeltmoralen blir i minimal grad påtalt av politikere og mainstream media i Europa. Hvorfor?

Hovedkilder
Christian Broadcast Network (CBN): “Israelis Lend a Helping Hand to Syrian Refugees in Greece": www1.cbn.com

IsraAID (nettside): http://www.israaid.co.il/

Andre kilder
Sky News: "Sky Finds 'Handbook' For EU-Bound Migrants”
News.sky.com – https://goo.gl/NkvuBO

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 125 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015